Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   Luvan antaminen kotikuntoutuksen fysioterapeutin ja sairaanhoitajan toimien täyttämiseen
2   Luvan antaminen laitoshuoltajan toimen täyttämiseen
3   Luvan antaminen rahatoimen tilapäisen toimistosihteerin työsuhteen jatkamiseen
4 Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2018
5 Naantalin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
6   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
7 Kaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus 2018 - 2021
8 Merimaskun Särkänsalmen Lossitien asemakaava ja asemakaavan muutos
9 Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos
10   Tontin myyminen Yli-Kaivolan alueelta Riitta Honkasalolle ja Matti Luotoselle
11   Koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion ylitykset
12   Suomi 100 -juhlavuoden taidehankinta
13   Lisämäärärahan myöntäminen Kalevanniemen koulun peruskorjauksen irtaimistohankintoihin
14   Vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden osalta
15 Pesulapalveluiden hankinta ajalle 22.1.2018 - 31.1.2020
16   Kaupunginhallituksen kokoontumisaika ja -paikka 1.1. - 31.5.2018
17   Arkistotarkastukset vuonna 2017
18   Nuorisovaltuuston vaalin vahvistaminen
19   Valtuutettu Hannele Vienosen ym. valtuustoaloite koulujen turvallisuuden parantamisesta
20   Tilalaitoksen valmistunut hanke: Kalevanniemen tuotantokeittiö
21   Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Aurinkotien ja Venevalkamantien kiertoliittymä (Maijamäen kiertoliittymä)
22 Vuoden 2018 presidentinvaalin vaalilautakuntien täydentäminen
23   Riita-asia (salainen JulkL 24 §:n 1 mom. kohtien 17 ja 20 nojalla)

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Ahti Antti Markku Tuunan varajäsen
Forsblom Toni jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Rönnholm Mikko valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Lindström Jan valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Palomäki Henry henkilökunnan edustaja
Hulkkonen Eila vs. henkilöstöpäällikkö
Uurasmaa Oscu kaupunginarkkitehti
Luotio Riitta vs. kaupunginjohtaja
Järvinen Turo pöytäkirjanpitäjä