Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
448   Kiinteistö Oy Naantalin Opintien laina-anomus
449   Luvan antaminen välinehuoltajan toimen täyttämiseen
450 Talousarvion 2017 raportointitilanne ja tulosennuste tammi - lokakuulta 2018
451   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
452   Kaupunginhallituksen kokoontumisaika ja -paikka 1.1. - 31.5.2018
453 Vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelmat kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden osalta
454   Työnantajan edustajien nimeäminen yhteistyötoimikuntaan
455 Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Palvan lossin palvelutason parantamiseksi
456 Naantalin musiikkijuhlasäätiön säännöt
457   Taloudellinen loppuselvitys, Rantaravintolan peruskorjaus
458   Medbit Oy:n ja Medi-IT Oy:n sulautumisessa muodostuvan 2M-IT Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
459   Kaupunginvaltuuston päätösten 11.12.2017 täytäntöönpano
460   Valtuutettu David Mbingin ym. valtuustoaloite viittomakielen saamiseksi valinnaisaineeksi kouluihin
461   Valtuutettu Mirva Maineen ym. valtuustoaloite päivähoito-oikeuden rajaamisesta luopumiseksi
462   Valtuutettu Sirpa Hagsbergin ym. valtuustoaloite 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen aloittamiseksi
463   Valtuutettu Juha Takasen ym. valtuustoaloite Viialan entisen ryhmäkodin ottamiseksi päiväkotikäyttöön
464   Ilmoitusasiat
465   Salassa pidettävä, peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. kohdat 17 ja 20

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Eura Juha Vilhelm Junnilan varajäsen
Forsblom Toni jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Hautala Isabella Kaisa Sipposen varajäsen
Jalkanen Heini jäsen
Pentti Anne Saara Seppälän varajäsen
Salokangas Elina Hanna Gustafssonin varajäsen
Sorto Sara Mirva Maineen varajäsen
Wilenius Jasper jäsen
Rönnholm Mikko valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Lindström Jan valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä