Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
434   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
435   Tilannekatsaus Naantalin asuntomessuhankkeesta Osuuskunta Suomen Asuntomessulle
436 Sunborn Oy:n vuokrasopimusten siirtoilmoitus ja anomus suostumukseksi siirtoon
437 Rymättylän kunnantalon ja siihen liittyvän määräalan myyminen
438 Kukolanvainion alueen 2. vaiheen tonttien hinnoittelu ja luovutusehdot
439   Kalevanniemen koulun peruskorjauksen investointihankkeen määrärahamuutos
440   Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2017 talousarvioon kaukolämmön ja energiatuotannon tulosalueelle
441   Koulutuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion muutokset
442 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
443   Kaupunginvaltuuston kokoontuminen 1.1. - 30.6.2018
444   Kaupunginvaltuuston päätösten 13.11.2017 täytäntöönpano
445   Valtuutettu Hannu Raittolan ym. valtuustoaloite koskien Manner-Naantalin osayleiskaavaluonnosta
446   Lausuntopyyntö alueellisesta vesihuollon kehittämissuunnitelmasta
447   Määrärahan siirto palvelukeskuksen tulosalueelle

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Björkskog Tommy Jasper Wileniuksen varajäsen
Forsblom Toni jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Rönnholm Mikko valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Lindström Jan valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja
Järvinen Turo kaupunginlakimies
Uurasmaa Oscu kaupunginarkkitehti
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä