Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
45   Salassa pidettävä, peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § kohta 17
46 Rymättylän kunnantalon myyminen
47 Kukolanvainio 2. tonttien hinnoittelu
48   Risto ja Eeva Neuvon poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asuinkäyttöön
49   Jaana ja Pentti Rantalan poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asuinkäyttöön
50   Tuula ja Seppo Mannosen poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikan muuttamiseksi ympärivuotiseen asuinkäyttöön
51   Konsernijaoston kokoontuminen 1.1.-30.6.2018
52   Kaupunginjohtajan tilannekatsaus

Osallistuja Tehtävä
Forsblom Toni puheenjohtaja
Valtonen Lasse varapuheenjohtaja
Aalto Jukka-Pekka jäsen
Eura Juha jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Hautala Isabella jäsen
Kanerva Jarkko Vahtera Esan varajäsen
Kärkkäinen Terhi jäsen
Pentti Anne jäsen
Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja
Junnila Vilhelm KH:n 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa KH:n 2. varapuheenjohtaja
Luotio Riitta Vs. kaupunginjohtaja
Lehikoinen Elise maankäyttöpäällikkö
Suonpää Kimmo pöytäkirjanpitäjä