Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
107 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
108 Yli-Kaivolan asemakaava
109 Rymättylän kunnantalon ja siihen liittyvän määräalan myyminen
110   Kalevanniemen koulun peruskorjauksen investointihankkeen määrärahamuutos
111   Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2017 talousarvioon kaukolämmön ja energiatuotannon tulosalueelle
112   Kaupunginvaltuuston kokoontuminen 1.1. - 30.6.2018
113   Valtuutettu Juha Haapakosken ym. valtuustoaloite aurinkoenergian kytkemisestä omakotitonttien luovutusehtoihin ja markkinointiin
114   Valtuutettu Juhani Saarisen ym. valtuustoaloite yksityistieavustusanomuksissa vaadittavien liiteasiakirjojen uudistamisesta
115   Valtuutettu Sirpa Hagsbergin ym. valtuustoaloite koskien käyttäjien kuulemista kirjaston kehittämissuunnitelman laatimisen yhteydessä
116   Valtuutettu Hannu Raittolan ym. valtuustoaloite koskien Manner-Naantalin osayleiskaavaluonnosta
117   Valtuutettu David Mbingin ym. valtuustoaloite viittomakielen saamiseksi valinnaisaineeksi kouluihin
118   Valtuutettu Juha Takasen ym. valtuustoaloite Viialan entisen ryhmäkodin ottamiseksi päiväkotikäyttöön
119   Valtuutettu Mirva Maineen ym. valtuustoaloite päivähoito-oikeuden rajaamisesta luopumiseksi
120   Valtuutettu Sirpa Hagsbergin ym. valtuustoaloite 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen aloittamiseksi

Osallistuja Tehtävä
Rönnholm Mikko puheenjohtaja
Urpolahti Annika 1. varapuheenjohtaja
Lindström Jan 2. varapuheenjohtaja
Tavio Tero 3. varapuheenjohtaja
Aalto Hannu
Aho Kimmo
Ahti Antti
Alho Riitta Kaisa Sipposen varavaltuutettu
Eura Juha
Forsblom Toni
Gustafsson Hanna
Haapakoski Juha
Hagsberg Sirpa
Hyvönen Jarmo
Hörkkö Jari-Antti
Jaanto Martti
Jalkanen Heini
Junnila Vilhelm
Kanerva Jarkko
Kärkkäinen Terhi
Laaksonen Mikko
Laine Harri
Laine Lauri
Latvala Eero
Maja Pirjo
Manner Juha
Mbing David
Mälkiä Elina
Outinen Sari
Palomäki Harri
Pentti Anne
Ritvanen Pekka
Saksi Anita
Salokangas Elina
Santalahti Samuli
Seppälä Saara
Sorto Sara Mirva Maineen varavaltuutettu
Takanen Juha
Tuuna Markku
Tähti Jussi
Valtonen Lasse
Vienonen Hannele
Wilenius Jasper
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta hallintojohtaja