Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
392   Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n ylimääräinen vuosikokous
393   Luvan antaminen lastenhoitajan toimen täyttämiseen
394   Luvan antaminen fysioterapeutin toimen täyttämiseen
395   Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen
396   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
397 Ateria-, siivous- ja kiinteistönhoidon tulospalkkio vuosille 2017-2019
398   Kaupunginhallituksen alaisen henkilökunnan hankintavaltuudet
399   Valtuustosalin kokous- ja esitystekniikan hankesuunnittelu
400   Vuoden 2018 presidentinvaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinta
401 Vuoden 2018 presidentinvaalin ulkomainonta
402 Asemakaavan muuttaminen Luolalan teollisuusalueella, Mauste-Sallinen Oy
403   Naantalin kaupungin neuvottelijan nimeäminen Mylly-Antin koulua koskeviin neuvotteluihin
404   Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Forsblom Toni jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Hautala Isabella varajäsen
Jalkanen Heini jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Rönnholm Mikko valtuuston pj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja
Heikkilä Jukka asiantuntija
Suonpää Kimmo tekninen johtaja
Saurama Laura henkilöstöpäällikkö
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä