Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
351 Talousarvion 2017 määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset
352   Ympäristöpäällikön viran täyttäminen
353   Luvan antaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen talouspäällikön viran täyttämiseen
354   Vastaavan työpajaohjaajan toimen muuttaminen viraksi
355   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
356   Salassa pidettävä, peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § kohdat 17 ja 20
357 Suomi 100 -juhlavuoden taidehankinta
358 Reino ja Lea Yli-Liipolan oikaisuvaatimus rakentamisvelvoiteajan pidentämisanomusta koskevasta päätöksestä
359   Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen jatkovalmistelusta
360 Tietohallintostrategia 2017 - 2021
361 Nuorisovaltuuston nimeäminen
362 Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen työsuunnitelma
363 Kirjastotoiminnan kehittäminen

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Forsblom Toni jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Rönnholm Mikko valtuuston pj.
Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
Lindström Jan valtuuston 2. varapj.
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja
Suonpää Kimmo tekninen johtaja
Sjöström Anne museonjohtaja
Uurasmaa Oscu kaupunginarkkitehti
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä