Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
339   Luvan antaminen määräaikaisen varastotyöntekijän palkkaamiseen
340 Raportti työllistämistoiminnasta 1.1. - 31.8.2017
341   Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
342   Salassa pidettävä, peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § kohdat 17 ja 20
343   Kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen vuonna 2018
344 Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos
345 Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut
346   Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen työsuunnitelma
347   Vuoden 2018 presidentinvaalin vaalipäivän äänestyspaikat
348   Vuoden 2018 presidentinvaalin yleiset ennakkoäänestyspaikat
349   Vuoden 2018 presidentinvaalin ennakkoäänestyspaikkoina olevien sosiaalihuollon toimintayksiköiden määrääminen
350   Yhtymäkokousedustajan valitseminen Kuntayhtymä Raision-Naantalin vesilaitoksen yhtymäkokoukseen 17.10.2017

Osallistuja Tehtävä
Tuuna Markku puheenjohtaja
Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
Aho Kimmo jäsen
Forsblom Toni jäsen
Gustafsson Hanna jäsen
Jalkanen Heini jäsen
Maine Mirva jäsen
Seppälä Saara jäsen
Sipponen Kaisa jäsen
Wilenius Jasper jäsen
Tavio Tero valtuuston 3. varapj.
Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja
Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä