Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  306 Luvan antaminen perhepalveluiden sosiaalityöntekijän viran täyttämiseen
  307 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
  308 Kaupunginsihteerin tehtävienhoidon järjestelyt
  309Lausunto Turun hallinto-oikeudelle koskien Kari Rahjan tietolupapyyntöä
  310Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin (KTO) toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018
  311Vanhusneuvoston nimeäminen valtuustokaudeksi 2017 - 2021
  312Naantalin sopimushallintaohjeen hyväksyminen
  313 Uuden jäsenen valitseminen koulutuslautakuntaan
  314 Kuntia edustavien jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan
  315 Salassa pidettävä, peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § kohta 20
  316 Salassa pidettävä, peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § kohdat 17 ja 20
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Tuuna Markku puheenjohtaja
  Junnila Vilhelm 1. varapuheenjohtaja
  Hagsberg Sirpa 2. varapuheenjohtaja
  Aho Kimmo jäsen
  Forsblom Toni jäsen
  Gustafsson Hanna jäsen
  Jalkanen Heini jäsen
  Maine Mirva jäsen
  Seppälä Saara jäsen
  Sipponen Kaisa jäsen
  Wilenius Jasper jäsen
  Rönnholm Mikko valtuuston pj.
  Urpolahti Annika valtuuston 1. varapj.
  Lindström Jan valtuuston 2. varapj.
  Tavio Tero valtuuston 3. varapj
  Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja
  Järvinen Turo kaupunginlakimies
  Riekkinen Juha tietohallintopäällikkö
  Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
  Luotio Riitta pöytäkirjanpitäjä