Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  32 Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä yksilöjaoston kokoonpano
  33 Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanpitäjän nimeäminen
  34 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen koolle kutsuminen, esityslistan jakelu ja kokouksissa läsnä olevat
  35 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousten aika ja paikka
  36 Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
  37 Viranhaltijapäätösten ilmoittaminen lautakunnalle
  38 Sosiaali- ja terveyslautakunnan nimenkirjoitusoikeus
  39Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintasäännön tarkistaminen 1.9.2017 alkaen
  40Sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminta- ja talousraportti 1.1.-30.6.2017
  41Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin (KTO) toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018
  42Hoitajan toimien täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus
  43Vanhusneuvoston nimeäminen valtuustokaudeksi 2017-2021
  44 Viranhaltijapäätökset
  45 Ilmoitusasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Salokangas Elina puheenjohtaja
  Erjanti Hanna varapuheenjohtaja
  Hyvönen Jarmo jäsen
  Leivo Markku jäsen
  Malmikare Jaana jäsen
  Naavasalo Matti jäsen
  Palomäki Harri jäsen
  Polso Marika jäsen
  Saari Ville-Veikko jäsen
  Mäkilä Anita  Tommy Björkskogin varajäen
  Puhakka Pia  Märta Marjamäen varajäsen
  Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja
  Maine Mirva  KH:n edustaja
  Palomäki Henry  henkilökunnan edustaja
  Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja
  Laurila Airi vt.talouspäällikkö