Poistuminen | Toimielimet | Ympäristö- ja rakennuslautakunta | Avaa haku Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokoonpano
  2 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjanpitäjä
  3 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokousten aika ja paikka
  4 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksen koollekutsuminen, esityslistan jakelu ja kokouksissa läsnäolevat
  5 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja pitäminen nähtävillä
  6 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten ilmoittaminen lautakunnalle
  7Ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimintasääntö
  8 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan nimenkirjoitus
  9 Saatavien poistaminen
  10Ilona ja Miika Varjosen oikaisuvaatimus
  11Ampuminmaan Vesihuolto-osuuskunnan hakemus yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiseksi
  12 Rakennustarkastajan päätökset
  13 Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy
  14 Päätös ojaa koskevasta erimielisyydestä
  15 Ilmoitusasiat viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu
  16 Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Tonester Oy Ltd
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Laine Harri puheenjohtaja
  Porramo Saija varapuheenjohtaja
  Paavola Esa  Kimmo Mäntysalon varajäsen
  Plathin-Kankare Julia jäsen
  Salo Osmo jäsen
  Sevon Pekka jäsen
  Sunell Kristiina jäsen
  Törne Mika jäsen
  Seppälä Saara kh:n edustaja
  Suonpää Kimmo tekninen johtaja
  Aro Markku rakennustarkastaja
  Rantanen Marja ympäristöpäällikkö
  Kemppi Tiina pöytäkirjanpitäjä