Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  133 Ympäristöpäällikön viran täyttäminen
  134 Luvan antaminen terveyskeskuksen vuodeosaston perushoitajan toimen täyttämiseen
  135 Luottamustointen ja viranhaltijoiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen
  136 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
  137Vesihuollon vesi- ja jätevesimaksun muuttaminen ja hulevesimaksun käyttöönottaminen
  138Lausunto jätteenkuljetuksen järjestämisestä
  139Luolalan Kuormatien teollisuustonttien hinnoittelu
  140Luonnonmaan Naviren alueen teollisuustonttien hinnoittelu
  141Naantalin kaupungin ja Haukantupa Oy:n välinen maanvuokrasopimus
  142 Vesijättömaan lunastaminen ostamalla yhteisestä vesialueesta 529-426-876-1
  143Kuntayhtymä Raision-Naantalin vesilaitoksen täydennetyn perussopimuksen hyväksyminen
  144Naantalin kaupungin äänestysaluejako
  145Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Manner-Naantalin osayleiskaavasta tehtyihin valituksiin ja osayleiskaavan määrääminen voimaan tulevaksi niiltä osin, joihin valitukset eivät kohdistu
  146Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
  147 Tytäryhteisöjen hallitusten palkkioiden tarkistus
  148 Kari Rahjan tietolupapyyntö
  149 Keskitetty luottamushenkilökoulutus 2017 - 2018
  150 Valtuustokauden 2013 - 2017 työskentelyn arviointi
  151 Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa
  152 Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveydenhuollossa
  153 Naantalin Energia Oy:n yhtiökokous 18.4.2017
  154 Naantalin Satama Oy:n yhtiökokous 18.4.2017
  155 Pyyntö henkilöiden nimeämiseksi maakunnan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Tuuna Markku puheenjohtaja
  Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja
  Aho Kimmo Hannu Aallon varajäsen
  Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen
  Gustafsson Hanna jäsen
  Hagsberg Sirpa jäsen
  Hentonen Arja jäsen
  Jaanto Martti Tero Tavion varajäsen
  Junnila Vilhelm jäsen
  Kärkkäinen Terhi jäsen
  Lindström Jan jäsen
  Linja Anne jäsen
  Salokangas Elina valtuuston 1. vpj.
  Jalkanen Heini valtuuston 2. vpj.
  Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja
  Suonpää Kimmo tekninen johtaja
  Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
  Luotio Riitta hallintojohtaja