Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  84 Vesihuollon vesi- ja jätevesimaksun muuttaminen ja hulevesimaksun käyttöönottaminen
  85 Sopimus taloushallinnon ProEconomica-sovelluksen päivittämisestä Premium-versioksi
  86 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
  87 Asemakaavan muuttaminen Kukolan teollisuusalueella, osa III
  88 Lausunto hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
  89Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta
  90Itämerihaasteen seuranta
  91 Naantalin kaupungin lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi
  92 Hakeutuminen työvoima- ja yrityspalveluiden kokeiluhankkeeseen
  93 Lisämäärärahaesitys vuoden 2017 talousarvioon Kalevanniemen koulun peruskorjauksen irtaimistohankintoja varten
  94 Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Kukolanvainion kunnallistekniikka
  95 Valtuutettu Samuli Santalahden ym. valtuustoaloite Röölän taajaman kehittämistä koskevan kokonaissuunnitelman laatimisesta
  96 Valtuutettu Jarkko Kanervan ym. valtuustoaloite saaristomatkailun kehittämisestä
  97 Kaupunginvaltuuston päätösten 13.3.2017 täytäntöönpano
  98 Valtuutettu Samuli Santalahden ym. valtuustoaloite saaristokohteiden kehittämis- ja investointiohjelman laatimisesta
  99 Valtuutettu Jan Lindströmin ym. valtuustoaloite digiteknologian kehittämisestä opetuksessa, hallinnossa ja yritysyhteistyössä
  100 Valtuutettu Anne Pentin ym. valtuustoaloite talviuimareiden saunomismahdollisuuksien lisäämisestä Lammasluodossa yhteistyössä Naantalin Purjehdusseuran kanssa
  101 Valtuutettu Jarkko Kanervan ym. valtuustoaloite liikunta- ja kulttuuripalvelujen kehittämisestä
  102 Valtuutettu Lasse Valtosen ym. valtuustoaloite Pro Sinervo -yhdistyksen toiminnan turvaamisesta
  103 Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite toimenpiteistä avoimempaan päätöksentekoon
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Tuuna Markku puheenjohtaja
  Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja
  Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja
  Gustafsson Hanna jäsen
  Hagsberg Sirpa jäsen
  Hentonen Arja jäsen
  Jaanto Martti Tero Tavion varajäsen
  Junnila Vilhelm jäsen
  Kärkkäinen Terhi jäsen
  Lindström Jan jäsen
  Linja Anne jäsen
  Rönnholm Mikko valtuuston pj.
  Salokangas Elina valtuuston 1. vpj.
  Jalkanen Heini valtuuston 2. vpj.
  Suonpää Kimmo teknien johtaja
  Heinonen Juha kaupunginkamreeri
  Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja
  Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
  Luotio Riitta hallintojohtaja