Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  72 Naantalin Vuokratalot Oy:n pyyntö omistajaohjauksesta tytäryhtiöiden sulauttamiseksi Naantalin Vuokratalot Oy:öön
  73 Sopimus taloushallinnon ProEconomica-sovelluksen päivittämisestä Premium-versioksi
  74Talousarvion 2016 ylitykset
  75Hallintosäännön uudistaminen
  76 Luvan antaminen kahden hoitajan toimen täyttämiseen
  77 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
  78Kukolan teollisuusalueen II-osan asemakaavan muutos
  79Lausunnon antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle Maskun Murske Oy:n ympäristölupaa koskevan valituksen johdosta
  80 Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän väliraportista
  81 Suomi 100 -juhlavuoden taidehankinta
  82 Keskusvaalilautakunnan täydentäminen
  83Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinta
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Aalto Hannu puheenjohtaja
  Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja
  Ahti Antti Markku Tuunan varajäsen
  Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen
  Gustafsson Hanna jäsen
  Hentonen Arja jäsen
  Junnila Vilhelm jäsen
  Kärkkäinen Terhi jäsen
  Linja Anne jäsen
  Tavio Tero jäsen
  Aho Kimmo Hannu Aallon varajäsen
  Rönnholm Mikko valtuuston pj.
  Salokangas Elina valtuuston 1. vpj.
  Jalkanen Heini valtuuston 2. vpj.
  Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja
  Heinonen Juha kaupunginkamreeri
  Riekkinen Juha tietohallintopäällikkö
  Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
  Luotio Riitta hallintojohtaja