Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  30 Luvan antaminen ympäristöpäällikön viran täyttämiseen
  31 Luvan antaminen ympäristöviraston toimistopalveluiden toimistosihteerin toimen täyttämiseen
  32 Luvan antaminen hoitajan toimen täyttämiseen Birgittakodissa
  33 Luvan antaminen kahden siivoojan toimen täyttämiseen
  34 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
  35Kaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus 2017 - 2020
  36Lausunnon antaminen E18 Turun kehätien ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
  37Lausunnon antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle Energia- ja KierrätysParkki Oy:n ympäristöluvasta tehdyn valituksen johdosta
  38 Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä
  39 Konserniyhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
  40Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valinta
  41 Kaupunginvaltuuston päätösten 30.1.2017 täytäntöönpano
  42 Valtuutettu Jan Lindströmin ym. valtuustoaloite yritystalon rakentamisesta Naantalin uuden keskustan alueelle
  43 Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite telttailualueesta, talviuintikeskuksesta ja melontareitistä
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Tuuna Markku puheenjohtaja
  Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja
  Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja
  Gustafsson Hanna jäsen
  Hagsberg Sirpa jäsen
  Hentonen Arja jäsen
  Junnila Vilhelm jäsen
  Kärkkäinen Terhi jäsen
  Lindström Jan jäsen
  Linja Anne jäsen
  Tavio Tero jäsen
  Rönnholm Mikko valtuuston pj.
  Salokangas Elina valtuuston 1. vpj.
  Jalkanen Heini valtuuston 2. vpj.
  Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja
  Mutanen Jouni kaupunginjohtaja
  Luotio Riitta hallintojohtaja