Poistuminen | Toimielimet | Kaavoitus- ja ympäristölautakunta | Avaa haku Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  24Rasitetie Pakinaisissa
  25Jääkärieverstiluutnantti piiripäällikkö Aarne Peltosen muistopaasi
  26 Viranhaltijapäätökset / Maankäyttöosasto
  27 Lausunto vesialueen ruoppauksesta ja täytöstä / Asunto Oy Naantalin Risteilijänranta
  28Ympäristölupapäätös / Lajiteltujen ja puhtaiden massojen hyödyntäminen kiinteistöllä / Jarkko Raivonen
  29 Kehotus ja toiminnanharjoittajan kuuleminen / Maskun Murske Oy
  30 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä / Maanalainen öljysäiliö / Presidentinkatu 20, RN:o 529-5-9-10
  31 Vesienhallinta- ja tarkkailusuunnitelman hyväksyminen / V-S Puutarhamulta Oy
  32 Ympäristöluvan määräyksen määräajan pidentäminen / Nikulanvuoren ampumarata
  33 Ympäristönsuojelun avustusmäärärahan jakaminen vuonna 2017
  34 Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta / Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
  35 ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / E18 Turun kehätie välillä Naantali-Raisio
  36 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Jaanto Martti puheenjohtaja
  Salo Osmo varapuheenjohtaja
  Kanerva Jarkko jäsen
  Lindgren Heikki jäsen
  Masalin Jarmo jäsen
  Outinen Sari jäsen
  Saarinen Juhani jäsen
  Saksi Anita jäsen
  Salo Leena jäsen
  Seppälä Saara jäsen
  Uurasmaa Oscu kaupunginarkkitehti
  Lehikoinen Elise maankäyttöpäällikkö
  Taipaleenmäki Marjut ympäristöpäällikkö
  Kemppi Tiina pöytäkirjanpitäjä