Poistuminen | Toimielimet | Saaristolautakunta | Pöytäkirja 15.11.2016 | Avaa haku
Saaristolautakunta

§ 22

15.11.2016

 

Kaupunkiseudun vetovoimaa lisäävä vesibussikokeilu

 

731/08.02.00/2016

 

Saaristolautakunta 15.11.2016 § 22

 

Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää:

 

Turun kaupunki, Naantalin kaupunki, Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne Föli ja Visit Turku ovat hakeneet Varsinais-Suomen liitolta hankeavustusta vesibussikokeiluun, joka yhdistettäisiin muuhun liikennepalveluverkkoon digitalisaation ja palvelupaketoinnin avulla.

 

Haettava avustus oli Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusta, joka on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha vuosille 2016-2018.

 

Tavoitteena oli saavuttaa sisäsaariston ydinalueelle vesiliikenteen reittiverkko, joka tukee niin saariston elinvoimaisuutta kuin edistää myös esim. valtakunnallisia tavoitteita monimuotoisista liikennepalveluista ja niiden paketoitumisesta Maas (Mobility as a Service, Liikenne palveluna)

-palvelukokonaisuuksiksi.

 

Naantalin osalta tämä olisi merkinnyt vesibussiyhteyksiä välillä Saaronniemi- Maisaari- Röölä- Naantalin keskusta.

 

Maakuntahallitus teki hankkeesta kielteisen päätöksen 24.10.2016, koska hanke ei edistä elinkeinojen rakennemuutosta tai vahvista alueen muutosjoustavuutta. Hankkeen digitaalisten palvelujen kehittäminen -osio on AIKO -rahoituksen idean mukaista, mutta vesibussiliikenne (johon suurin osa kustannuksista kohdentuu) on perinteistä uusien reittien testausta. Pelkkää digitaalisten palvelujen kehittämistä ei voi tässä kokonaisuudessa irrottaa erikseen rahoitettavaksi.

 

Hanke tukee toimenpiteen S6 Rakennetaan kestävää ja näkyvää vapaa-aikakonseptia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansallispuistot sekä maakunnan rikas kulttuuriympäristö tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden toteuttamista.

 

Hankkeen toteutusajaksi oli suunniteltu 1.11.2016-30.9.2017.

 

VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:

 

Saaristolautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Saaristolautakunta totesi, että ovat halukkaita osallistumaan hankkeeseen, mikäli rahoitus löytyy.

 

SAARISTOLAUTAKUNTA:

 

Viestintä- ja kehittämispäällikön ehdotus hyväksyttiin.Poistuminen | Toimielimet | Saaristolautakunta | Pöytäkirja 15.11.2016 | Avaa haku