Poistuminen | Toimielimet | KH - Kaupunkisuunnittelujaosto | Pöytäkirja 17.08.2015 | Avaa haku
KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

§ 55

17.08.2015

 

Naantalin virastotalon elinkaaritarkastelu

 

488/10.06.02/2015

 

KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 17.08.2015 § 55

 

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 12.8.2015:

 

Koy Naantalin Virastotalo omistaa kiinteistön osoitteessa Tuulensuunkatu 8. Kiinteistöllä sijaitseva Virastotalo on rakennettu vuonna 1983. Kiinteistöllä on myös autotallirakennus. Kiinteistön käyttämä kerrosala on 2 923 m². Tällä hetkellä yhtiöllä on kaksi erillistä osakkeenomistajaa, Kela ja Naantalin kaupunki. Naantalin kaupungin omistusosuus on noin 90 %. Yhtiö on velaton ja yhtiön 31.12.2014 omapääoma oli 1 716 603 €.

 

Kaupungin suoranaisessa palvelutoimintakäytössä on rakennuksesta noin 700 m² (sosiaali- ja terveysvirasto ja keskusviraston arkisto, väestönsuojelun johtokeskus). Kelan omistamia tiloja on palvelukäytössä 269 m².

 

Kaupungin hallinnoimista tiloista on ulosvuokrattu mm. seuraavat tilat (1 384 m²):

 • Promotus Oy 16 m²

 • Karawatski Oy 217 m²

 • Turun Seudun Kattopinnoite Oy 26 m²

 • AprisPlan Oy 19 m²

 • VG-62 ry 82,5 m²

 • Turun Seudun Lakimiespalvelu 36 m²

 • Naantalin Energia Oy 111 m²

 • Naantalin yksityislääkäripalvelut Oy 449 m²

 • Raision Kirja Oy 427,5 m²

 

Rakennuksessa olevia muuhun toimintaa soveltumattomia pieniä tiloja on lisäksi yhtiö tai kaupunki hallinta-alueensa mukaan vuokrannut irtaimistovarastoiksi. Rakennuksessa ei ole vuokraamattomia tiloja.

 

Kiinteistö jää uudessa keskustan kaavaratkaisussa tiealueelle siten, että rakennukset on purettava. Rakennuksen purku tulee ajankohtaiseksi nykyarvioiden mukaan todennäköisesti vuonna noin 2023. Rakennuksen alasajo on syytä viimeisien vuosien osalta toteuttaa hallitusti. Rakennusta tulee huoltaa siten, että rakennusta voidaan käyttää asianmukaisesti ja taloudellisesti loppuun saakka. Käyttäjien tulee toisaalta etsiä uudet toimitilat ennen rakennuksen purkamista. Kaupungin tulee edesauttaa uusien tilojen löytämisessä mahdollisuuksiensa mukaan. Alasajo on näinollen monisyinen idealisointiprosessi.

 

Rakennus on peruskuntoinen. Rakennuksen talotekniikka on kuitenkin peruskorjausiässä. Uudistamista kaipaa eniten rakennuksen ilmanvaihto. Rakennuksen ikkunoiden kunto on myös erittäin huono.

 

Purkupäätöstä odottaessa on kiinteistön vuosikorjaustöistä toteutettu lähinnä sellaisia, jotka ovat olleet välttämättömiä tai jotka voidaan kuolettaa elinkaaren loppuvuosina. Kiinteistössä on tehty kuitenkin myös pieniä muutostöitä, jotka ovat mahdollistaneet tilojen käyttöasteen pitämisen hyvänä rakennuksen viimeisinä vuosina. Näitä ovat olleet mm. Naantalin Energian ja päivätoimintakeskuksen tilojen remontit. Rakennuksen alasajon viimeisinä vuosina on tarpeen jatkaa kunnossapitotöissä samalla linjalla.

 

Syksyn aikana on mahdollisesti vapautumassa Karawatski Oy:n toimitila rakennuksen toisesta kerroksesta. Tilaan olisi mahdollista toteuttaa työterveyshuolto Aurinkoristeyksen Naantalin toimitilat. Tällä hetkellä Aurinkoristeyksen nykyisissä toimitiloissa on riski vuokrasopimuksen irtisanomiseen lyhyellä varotusajalla.

 

Työterveyshuollon tilojen luonnossuunnitelman on laatinut Tilalaitoksen puitesuunnittelija rakennusinsinööri Harri Laine. Suunnitelmasta on saatu kannanotot Aurinkoristeyksen henkilökunnalta. Suunnitelman mukaan vapautuvaan tilaan voitaisiin saada toteutettua Aurinkoristeykselle riittävät toimitilat. Suunnitelman mukaisten tilojen muutostyökustannus on laaditun arvion mukaan noin 70 000 euroa. Kustannuksia aiheuttavat uusien huoneiden väliseinien, valaisinlinjojen ja ilmanvaihdon muutokset sekä jäähdytyksen toteuttaminen. Tilakustannuksia aiheuttavat lisäksi hoitohuoneiden vesipisteiden toteutukset ja wc-tilojen kunnostukset. Esteettömyysvaatimuksen takia tilaan joudutaan lisäksi rakentamaan kaidehissi. Työterveyshuollon kanssa on luonnossuunnitelmia jo tarkasteltu, mutta vuokrasopimuksen ehdoista ja vuokratasosta ei ole vielä neuvoteltu.

 

Oheismateriaali:

 • vuokraajakartta

 • työterveyshuollon tilan luonnossuunnitelma

 

Yhteenveto:

Virastotalon vuokrataso riittää tällä hetkellä kattamaan menot siten, että rakennusta ja tiloja voidaan pienillä toimenpiteillä ylläpitää purkamisajankohtaan saakka käyttökuntoisena.

 

Työterveyshuollon kanssa käynnistetään neuvottelut vuokrasopimusluonnoksesta siten, että tarvittavien muutostöiden kustannukset huomioidaan vuuokratasoa määriteltäessä. Normaalit kunnossapitoluonteiset korjaukset sisältyvät perusvuokraan.

 

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm on läsnä kokouksessa.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunkisuunnittelujaosto merkitsee tiedoksi Naantalin virastotalon elinkaaritarkastelun. Tilalaitos tiedottaa virastotalon nykyisille vuokralaisille rakennuksen ja vuokrasopimusten pysyttämisestä kaupungin puolelta ainakin vuoteen 2023 saakka.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

 

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunkisuunnittelujaosto merkitsee tiedoksi Naantalin virastotalon elinkaaritarkastelun. Tilalaitos tiedottaa virastotalon nykyisille vuokralaisille rakennuksen ja vuokrasopimusten pysyttämisestä kaupungin puolelta ainakin vuoden 2020 loppuun saakka. Mikäli vuokra-aikaa sen jälkeen jatketaan, ilmoittaa vuokranantaja siitä vuokralaisille hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään vuoden 2019 alussa.

 

KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO:

 

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiinPoistuminen | Toimielimet | KH - Kaupunkisuunnittelujaosto | Pöytäkirja 17.08.2015 | Avaa haku