Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 28.01.2013 | Avaa hakuKaupunginhallitus
§ 36
28.01.2013

 

Henkilöstöpäällikön viran täyttäminen 

162/01.02.00/2013

 

KH § 36

Hallintojohtaja Riitta Luotio: 

Henkilöstöpäällikön virka on ollut haettavana 7. - 28.12.2012. Ilmoitus julkipantiin kaupungin ilmoitustaululle ja kotisivuille 7.12.2012 sekä julkaistiin lyhyt työpaikkailmoitus 9.12.2012 Turun Sanomissa ja Rannikkoseudussa.

 

Määräaikaan mennessä saapui 35 hakemusta.

 

Oheismateriaali

  • Yhteenveto hakijoista

 

Henkilöstöpäällikölle on aikaisemmin maksettu 3 534,23 euron tehtäväkohtaista palkkaa.

 

Oheismateriaali

  • Turun seudun henkilöstöjohtajien ja -päälliköiden palkkavertailu

  • Naantalin kaupungin johtavien viranhaltijoitten palkkavertailu (kaupunginhallituksen pöytäkunnalle)

Henkilöstöpäällikön tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 4 000 euroa/kk.

 

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus päättää kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: Anna Alihaanperä, Juha-Pekka Mannila, Mervi Niinijärvi, Irmeli Niittymäki ja Teija Pässilä.

 

Haastattelupäiväksi esitetään joko perjantai 1.2.2013 alkaen kello 10.00 tai vaihtoehtoisesti perjantai 8.2.2013 alkaen kello 9.00 kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Haastattelutilaisuuteen voivat osallistua kaupunginhallituksen pöytäkunta ja yleisjaoston puheenjohtajat.

 

Kaupunginhallitus päättää, että henkilöstöpäällikön tehtäväkohtainen palkka tulee olemaan noin 4 000 euroa.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

Vs. kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan siten, että haastatteluun kutsutaan myös seuraavat hakijat: Elina Reinikainen-Vänni, Sanna-Mari Tammilaakso, Mari Harju ja Laura Saurama.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen. Haastattelupäiväksi kaupunginhallitus päätti 1.2.2013 alkaen kello 10.Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 28.01.2013 | Avaa haku