Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 07.12.2020/Pykälä 89

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginhallitus

§ 338

10.11.2020

Kaupunginhallitus

§ 356

30.11.2020

Kaupunginvaltuusto

§ 89

07.12.2020

 

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 -2024

 

453/02.02.00/2020

 

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 -2024

 

 

453/02.02.00/2020

 

Kaupunginhallitus 26.10.2020 § 316

 

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

 

Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2021 - 2024 valmistuu siten, että se on luettavissa sähköisessä kokoushallinnassa torstaina 22.10.2020 kello 16.00.

 

Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset henkilöstösuunnitelmaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi sekä maksupolitiikan ja sijoitustoiminnan perusteiksi ovat aineistossa.

 

Kaupunginhallitus antoi 15.6.2020 toimielimille vuoden 2021 talousarvion laadintaa varten ns. raamiluvut eli toimialoille annetun ohjeellisen toimintakateluvun. Toimialojen talousarvioehdotusten vertailu raamilukuun tallennetaan sähköiseen kokouskansioon.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion 2021 sekä taloussuunnitelman 2021-2024 käsittelyn.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Todettiin, että talousarviokirjan sivulle 10 on tehty korjaus Naantalin Energian konserniohjeen mukaisiin toiminnallisiin tavoitteisiin:

"Naantalin Energia Oy:n omistajapolitiikka on siirtopalvelun tuottaminen valvontamallin mukaisena ja siten, että hinnoittelu on vakaata ja ennakoitavaa. Lisäksi yhtiön tulee huolehtia mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakeluverkon ylläpidosta kanta-Naantalissa, kehittää muita liiketoiminta-alueita kokonais-valtaisesti sekä jakaa omistajalle kulloisenkin tilanteen mahdollistama kohtuullinen osinko."

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä, talousjohtaja Heli Lähteenmäki, sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala, perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen ja henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

Merkittiin, että 1. varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila saapui kokoukseen asian 1 käsittelyn aikana klo 12.20 ja poistui klo 15.40. Merkittiin, että Juha Eura saapui kokoukseen klo 15.44 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Merkittiin, että Kimmo Aho liittyi etänä kokoukseen klo 16.02.

 

Merkittiin, että 1. varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila saapui klo17.14. Merkittiin, että Juha Eura poistui kokouksesta klo 17.14 tämän asian käsittelyn aikana.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelman käsittelyn.

 

Käsittelyä päätettiin jatkaa tiistaina 27.10.2020 kello 9.00 alkavassa kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus 27.10.2020 § 318

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelman käsittelyä.

 

Kaupunginhallitus lähettää henkilöstösuunnitelman yhteistyötoimikunnalle käsiteltäväksi.

 

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä, talousjohtaja Heli Lähteenmäki, sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala, perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen ja henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki olivat läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

Merkittiin, että 1. varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.04.

 

Merkittiin, että jäsen Tommy Björkskog saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 11.00.

 

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Kimmo Aho liittyi etänä kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.08.

 

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2024 sekä päätti lähettää henkilöstösuunnitelman yhteistyötoimikunnalle edelleen käsiteltäväksi.

 

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 335

 

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki:

 

Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioehdotusta ja henkilöstösuunnitelmaa 5.11.2020 kokouksessaan.Yhteistyötoimikunnan käsittely tallennetaan sähköiseen kokoushallintaan pöytäkirja valmistuttua perjantaina 6.11.2020.

 

Vastaukset 1. kierroksella laadittuihin vastaamattomiin selvityspyyntöihin on talletettuna sähköiseen kokoushallintaan.

 

Kaupunginhallituksen 1. kokouksessa havaitut kirjoitus- ja tekniset virheet korjataan valtuustolle laadittavaan talousarviokirjaan, eikä niitä erikseen esitellä.

 

Mal-hankkeiden hyväksyminen vuosille 2020 - 2023

 

ELY-keskus pyytää 3.11.2020 lähettämällään hyväksymispyynnöllä Naantalin kaupungin sitoutumista MAL-sopimuksen hankeohjelman mukaisiin hankkeiden kustannusjakoon ja aikatauluihin 31.12.2020 mennessä:

 

Seuraavat hankkeet kohdistuvat Naantalin kaupungin alueelle:

 • MT 189 Särkänsalmensalmen sillan jalankulku- ja pyörätie välillä Porhonkallio - Mt1930, toteutus 2022, kustannusarvio 3 M€, josta kaupungin osuus 1 500 000 €

 • Pienen rengastien opastuksen ja viitoituksen toteutus, kustannusarvio 100 000 €, Naantalin osuus 25 000 €

 • Pienen rengastien pyörien pikahuoltopisteet, Hanka ja Hammarönsalmi, Naantali 24 000 €

 • Ns. kylätie Rymättylän Taipaleentiestä, Naantali 150 000 €

 

OHEISMATERIAALI:

ELY-keskuksen hyväksymispyyntö 3.11.2020.

 

Mal - hankeohjelma ja pyöräilyn pääreitit sekä Saariston Pienen Rengastien MAL- toimenpiteet kaudella 2020 - 2023 kustannusarvioineen

 

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki on paikalla kokouksessa asiantuntijana.

 

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2024 käsittelyä.

 

Kaupunginhallitus nimeää tulosalueiden vastuuhenkilöiksi vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.

 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto

 

 1. hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2024.

 2. sitoutuu vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmasta päätettäessä Naantalin kaupungin osalta MAL-sopimuksen 2020-2023 mukaisten hankkeiden rahoitukseen ja aikatauluihin seuraavasti:

 • Särkänsalmen kevyen liikenteen järjestelyt (MT 189 Särkänsalmen sillanjalankulku- ja pyörätie välillä Porhonkallio-mt 1930) toteuttaminen 2022 ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena kustannusjaolla 50%/50%. Naantalin osuus on enintään 1 500 000 euroa.

 • Rymättylän Taipaleentien parantaminen osana pientä rengastietä vuonna 2023 esim. ns. kylätieksi välillä Koivistontie - Vanhatie, kustannus 100 000 €.

 • Pienen rengastien opastus ja viitoitus (25 000 €) sekä pyörien pikahuoltopisteet (24 000 €) sisällytetään osaksi vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmakauden teknisen lautakunnan yhdyskuntatekniikan investointihankkeita. Pyörien pikahuoltopisteet sijoitetaan Hankaan ja Röölään.

 

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

 

Esteellisyydet:

 

Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet:

 

Kimmo Aho, Juha Eura, Markku Tuuna, Hanna Gustafsson, Saara Seppälä, Hannu Aalto ja Jan Lindström poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä toteuttamisosan kohdan "3.1 Konserni" käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden perusteena oli Ahon osalta Naantalin Energia Oy:n hallituksen jäsenyys, Euran osalta Naantalin Energia Oy:n hallituksen varajäsenyys, Tuunan osalta Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäsenyys, Gustafssonin osalta Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen jäsenyys, Seppälän osalta Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen varajäsenyys, Aallon osalta oli Naantalin Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsenyys sekä Lindströmin osalta puolison jäsenyys Naantalin Vuokratalot Oy:n hallituksessa. Puhetta kokouksessa johti tämän kohdan käsittelyn aikana kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Sirpa Hagsberg.

 

Jäsen Pirjo Maja poistui kokouksesta palvelussuhdejäävinä käsiteltäessä kaupunkitason strategisia toimenpiteitä ja mittareita (Uusi palvelusopimus Aurinkosäätiön kanssa) sekä tulosalueita Sisäiset toimistopalvelut (Aurinkosäätiön postituspalvelut), Vammaispalvelut (kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asumispalvelujen osto Aurinkosäätiöltä) sekä Hoito- ja vanhuspalvelut (ostopalvelut Aurinkosäätiöltä). Esteellisyyden perusteena oli työsuhde Naantalin Aurinkosäätiöön.

 

Valtuuston 2. vpj Markku Tuuna poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä tulosaluetta Satama. Esteellisyyden perusteena on Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäsenyys.

 

Hanna Gustafsson ja Saara Seppälä poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä tulosaluetta Konsernijaosto (Naantalin Matkailu Oy:n avustus). Esteellisyyden perusteena oli Gustafssonin osalta Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen jäsenyys ja Seppälän osalta Naantalin Matkailu Oy:n hallituksen varajäsenyys.

 

Jäsen Heini Jalkanen poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä Avustukset-liitteen kohtaa "Naantalin musiikkijuhlasäätiön avustus". Esteellisyyden perusteena oli Musiikkijuhlasäätiön hallituksen jäsenyys.

 

Jan Lindström, Kimmo Aho ja Juha Eura poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä tulosaluetta Kaukolämpö ja energiatuotanto. Esteellisyyden perusteena oli Lindströmin osalta Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n hallituksen varajäsenyys, Ahon osalta Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n hallitusten jäsenyys sekä Euran osalta Naantalin Energia Oy:n hallituksen varajäsenyys. Puhetta kokouksessa johti tämän kohdan käsittelyn aikana kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Sirpa Hagsberg.

 

Pirjo Maja poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä käyttötalousosan kohtaa "Aikuisten psykososiaaliset palvelut". Esteellisyyden perusteena oli Fountain Housen hallituksen varapuheenjohtajuus.

 

Kaupunginjohtajan tekemät muutosehdotukset:

 

 

INVESTOINTIOSA

 

Kaupunginhallituksen kokousmateriaaleihin oli tallennettu seuraavat kaupunginjohtajan muutosehdotukset:

 

Tekninen lautakunta/ Taipaleentien parantaminen

Rymättylän Taipaleentien parantaminen osana Pientä Rengastietä vuonna 2023 esim. ns. kylätieksi välillä Koivistontie - Vanhatie, 100 000 €"

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutosehdotuksen.

 

Tekninen lautakunta / Kalevanniemen monitoimihalli

Monitoimihallin suunnitelmat laaditaan 2023-2024. Hankesuunnittelu tehdään vuonna 2023 ja rakennussuunnittelu vuonna 2024. Seuraavassa taloussuunnitelmassa otetaan kantaa hallin rakentamisaikatauluun ja -kustannuksiin.

(Hankeraha 8 milj € siirretty suunnittelukauden ulkopuolelle. Suunnitteluraha vuodelle 2023 15 000 € ja vuodelle 2024 200 000 €.)

 

Kaupunginhallitus siirsi asian käsittelyn tiistain 10.11. 2020 kokoukseen.

 

Tekninen lautakunta / Lammasluoto

Kunnallistekniikan suunnitteluraha (40 000 €) poistetaan vuodelta 2024.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutosehdotuksen.

 

Kaupunginhallituksen muutosesitykset:

 

INVESTOINNIT

 

Koulutuslautakunta:

 

Kalevanniemen perhetalon peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimisto

 

 

Keskustelun aikana Hannu Aalto teki Pirjo Majan kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

"Kalevanniemen perhetalon määrärahat siirretään suunnitelmakauden ulkopuolelle" .

 

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Björkskog, Forsblom, Gustafsson, Jalkanen, Eura, Lindström, Maine ja Tavio .

Hannu Aallon-tekemää ja Pirjo Majan kannattaman ehdotuksen puolesta äänestivät Aalto, Maja ja Hagsberg.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 8-3.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemät muutosehdotukset:

 

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa pohjaesitystään seuraavasti:

 

KÄYTTÖTALOUSOSA

 

Vaalit

Lisätään 10 000 € tulosalueelle Vaalit 10 000 € ulkopuolisten vaalitoimitsijoiden (kaupungin henkilökunta, vuokratyövoima, opiskelijat) palkkaamiseen vaalipäivänä vaalilautakuntiin.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun ehdotuksen.

 

Ympäristönsuojelu

Lisätään 2000 euroa ympäristö- ja rakennuslautakunnan Ympäristönsuojelun avustuksiin yksityisten ja yhdistysten luontopolkuhankkeiden tukemiseen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun ehdotuksen.

 

Pöytäkirjamerkinnät:

KÄYTTÖTALOUSOSA

Liikuntapaikat

Jäsen Tero Tavio esitti talousarvioon pöytäkirjamerkintää: Pyritään löytämään keskustan alueelta paikka Frisbeegolfille.

 

Tero Tavion esitys pöytäkirjamerkinnästä hyväksyttiin yksimielisesti.

 

(Muiden pöytäkirjamerkintöjen ja muutosesitysten osalta asiat ratkaistaan tiistain10.11.2020 kokouksessa.)

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esittämät muutokset.

 

Talousarviokirjoihin on mahdollista tehdä oikaisuluontoisia muutoksia kokouksen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2024 käsittelyä tiistaina 10.11.2020 alkaen kello 17.45.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

 

Kaupunginhallitus

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021 - 2024 käsittelyä.

 

Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 - 2023 oheistetaan.

 

LIITE B1, KH 10.11.2020 (säilytetään erillisenä asiakirjana)

 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2024.

 

Kaupunginhallitus nimeää tulosalueiden vastuuhenkilöiksi vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Aho saapui kokoukseen paikalle tämän asian käsittelyn aikana.

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli paikalla asian käsittelyn ajan.

 

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli paikalla asiantuntijana asian käsittelyn ajan.

 

Kaupunginjohtajan tekemät muutosehdotukset:

 

KÄYTTÖTALOUSOSA

 

Saaristoasiat

Kaupunginjohtaja tarkensi pohjaehdotusta seuraavasti: Lisätään saaristoasioiden strategiseksi tavoitteeksi seuraavaa:

"Varmistetaan saariston toimivat tietoliikenneyhteydet: Säännölliset neuvottelut palvelutarpeista ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta operaattoreiden kanssa.

Toimenpide: Tehdään kysely kaupungin tietoliikenneyhteyksistä yhteistyössä operaattoreiden kanssa."

 

 

INVESTOINTIOSA

 

Tekninen lautakunta/ Kalevanniemen monitoimihalli

Monitoimihallin suunnitelmat laaditaan 2023-2024. Hankesuunnittelu tehdään vuonna 2023 ja rakennussuunnittelu vuonna 2024. Seuraavassa taloussuunnitelmassa otetaan kantaa hallin rakentamisaikatauluun ja -kustannuksiin.

 

(Hankeraha 8 milj € siirretty suunnittelukauden ulkopuolelle. Suunnittelurahaa vuodelle 2023 varataan 15 000 € ja vuodelle 2024 varataan 200 000 €.)

 

Keskustelun aikana jäsen Hannu Aalto teki jäsen Pirjo Majan kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

 

Kalevanniemen monitoimihalli aikaistetaan:

vuodelle 2021 390 000 €

vuodelle 2022 2,7 milj € ja

vuodelle 2023 2,9 milj €.

 

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan muutettua ehdotusta kannattivat Tommy Björkskog, Hanna Gustafsson, Heini Jalkanen, Juha Eura, Jan Lindström, Jasper Wilenius, ja Tero Tavio.

 

Hannu Aallon tekemää ja Pirjo Majan kannattamaa ehdotusta kannattivat Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg ja Pirjo Maja.

 

Toni Forsblom äänesti tyhjää

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen äänin 7-.3, yksi (1) tyhjä.

 

Karvetin liikunta-alue

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutosehdotuksen:

"Vanhan kaupungin laitureiden 100 000 € rahoituksen siirto vuodelta 2021 vuodelle 2022.

 

Siirretään Karvetin tekonurmikentän 70 000 € vuodelta 2023 vuodelle 2021."

 

LIITTEET

 

Avustukset

Todettiin, että "Avustukset" sivulle tehdään kaupunginjohtajan 9.1.2020 tekemän muutoksen mukainen tarkistus Ympäristö- ja rakennuslautakunnan/ Ympäristönsuojelun avustuksiin (+ 2000 €, yhteensä 3 000 € vuodelle 2021).

 

 

Kaupunginhallituksen tekemät muutosehdotukset:

 

KÄYTTÖTALOUSOSA

 

Hoito- ja vanhuspalvelut

Kaupunginhallituksen jäsen Hannu Aalto esitti varajäsen Isabella Hautalan kannattamana, että "Hoito- ja vanhuspalveluissa ei tehdä tarkistuksia palvelujen myöntämisperusteisiin."

 

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Tommy Björkskog, Toni Forsblom, Hanna Gustafsson, Heini Jalkanen, Jan Lindström, Jasper Wilenius ja Tero Tavio.

 

Hannu Aallon ehdotusta kannattivat Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg, Juha Eura ja Isabella Hautala.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 7-4.

 

Merkittiin, että jäsen Pirjo Maja poistui kokouksesta palvelussuhdejäävinä tämän kohdan käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden perusteena oli työsuhde Aurinkosäätiöön.

 

Merkittiin, että varajäsen Isabella Hautala oli läsnä kokouksessa etänä tämän kohdan käsittelyn ajan.

 

Ympäristönsuojelu

Jäsen Hannu Aalto esitti jäsen Sirpa Hagsbergin kannattamana että vuodelle 2021 lisätään 100 000 € palvelujen ostoon (yhteensä 173 406 €). Perustelut: Lisätty määräraha käytetään saaristomeren pelastustoimiin Naantalin alueella.

 

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Tommy Björkskog, Toni Forsblom, Hanna Gustafsson, Jan Lindström, ja Tero Tavio.

 

Hannu Aallon tekemän ja Sirpa Hagsbergin kannattaman ehdotuksen puolesta äänestivät Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg, Jasper Wilenius ja Pirjo Maja.

 

Tyhjää äänestivät Heini Jalkanen ja Juha Eura.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 5-4, 2 tyhjää.

 

Ateriapalvelut

Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti jäsen Toni Forsblomin tekemän ja jäsen Jasper Wileniuksen kannattaman esityksen siitä, että Ateriapalvelujen tulotavoitteesta vähennetään 10 000 € peruskoulun yläkoulun ja lukion terveellisten välipalojen hinnan alentamiseksi.

 

Tilalaitos

Jäsen Jasper Wilenius esitti strategisiin tavoitteisiin lisättäväksi: Kaupunki liittyy Hinku-ohjelmaan.

 

Esitys raukesi kannattamattomana.

 

INVESTOINTIOSA

 

Hoito- ja vanhuspalvelut

Keskustelun aikana jäsen Hannu Aalto esitti jäsen Sirpa Hagsbergin kannattamana, että vuodelle 2022 lisätään kahden asumisyksikön kalustaminen (120 000 €).

 

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan muutettua ehdotusta kannattivat Tommy Björkskog, Toni Forsblom, Hanna Gustafsson, Heini Jalkanen, Juha Eura, Jan Lindström, Jasper Wilenius, ja Tero Tavio.

 

Hannu Aallon tekemää ja Sirpa Hagsbergin kannattamaa ehdotusta kannattivat Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg ja Pirjo Maja.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen äänin 8 - 3.

 

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Kimmo Aho saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana paikalle.

 

Rymättyläntien valaistus

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Tero Tavion tekemän esityksen pöytäkirjamerkinnästä ja määrärahan muutoksesta Investointiosaan:

"Rymättyläntien valaistuksen rakentamista kiirehditään suunnitelmakaudella yhteistyössä ELY-keskuksen/ valtion kanssa varaamalla Naantalin kaupungin rahoitusosuuden kattamiseen suunnittelu- ja toteutusmääräraha suunnitelmakaudelle 2022-2024.

 

Rymättyläntien valaistus/Määrärahat/Investointiosa

vuosi 2023: Suunnittelu 15 000 euroa

vuosi 2024: Toteutus 150 000 euroa

Määrärahaesitykset ehdolla, että ELY-keskus lähtee hankkeeseen mukaan."

 

Hoito- ja vanhuspalvelut/ palveluyksikön rakentaminen

(uusi investointikohde)

 

Jäsen Hannu Aalto esitti jäsen Sirpa Hagsbergin kannattamana kahden 19 paikkaisen palveluyksikön rakentamista. Vuodelle 2021 esitetään 1,2 milj € ja vuodelle 2022 esitetään 3,8 milj €. Tuloja vuodelle 2022, 1,5 milj €. Hanke voidaan toteuttaa myös yhteistyökumppaneiden toimesta ja silloin kaupunki vuokraa tilat.

 

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Tommy Björkskog, Toni Forsblom, Hanna Gustafsson, Heini Jalkanen, Juha Eura, Jan Lindström, Jasper Wilenius ja Tero Tavio.

 

Hannu Aallon tekemää ja Sirpa Hagsbergin kannattamaa ehdotusta kannattivat Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg ja Pirjo Maja.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 8 - 3.

 

Kalevanniemen koulu

Keskustelun aikana jäsen Hannu Aalto esitti jäsen Pirjo Majan kannattamana: "Kädentaitojen tilat toteutetaan kaupunginjohtajan esityksen mukaan vuosina 2023-2024. Muut siirretään suunnitelmakauden ulkopuolelle. (2023 vuodelle 1 017 000 € ja 2024 vuodelle 5 017 000 €)"

 

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan muutettua ehdotusta kannattivat Tommy Björkskog, Toni Forsblom, Hanna Gustafsson, Heini Jalkanen, Juha Eura, Jan Lindström, Jasper Wilenius, ja Tero Tavio.

 

Hannu Aallon tekemää ja Pirjo Majan kannattamaa ehdotusta kannattivat Hannu Aalto, Sirpa Hagsberg ja Pirjo Maja.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen äänin 8 -.3.

 

Muut kiinteistöt (s 167)
(Sähkölatauspaikka, uusi investointikohde)

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jasper Wileniuksen tekemän esityksen Sähköautojen latauspisteen toteuttamisesta rannan tuntumaan (Määrärahan lisäys + 10 000 €)

 

Pöytäkirjamerkinnät:

 

Talousarviokäsittelyn aikana tehtiin seuraavat pöytäkirjamerkinnät:

 

Vammaispalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Hanna Gustafssonin esittämän pöytäkirjamerkinnän:

 

"Tehdään vuoden 2021 aikana selvitys vammaispalvelujen nykyisistä resursseista ja kriteereistä sekä palvelujen tuottajista".

 

Hoito ja vanhuspalvelut

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Jan Lindströmin pöytäkirjamerkinnän: "Tehostetun palveluasumisen investointimäärärahoihin ja -aikatauluihin sekä henkilöstömitoitukseen palataan sen jälkeen, kun SOTE-lautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt ikäystävällinen Naantali ohjelman. Päätös tehdään viimeistään 30.6.2021 mennessä".

 

Teersalon asuntoalue

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Heini Jalkasen esittämän pöytäkirjamerkinnän:

 

"Otetaan Teersalon asuntoalueen kaavan tehostaminen työn alle vuonna 2021. Kaava tulee uudistaa nykytarpeita vastaavaksi uusien tonttien ja asumismuotojen mahdollistamiseksi"

 

Saaristomeren pelastaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Hannu Aallon puheenjohtaja Jan Lindströmin kannattamana tekemän pöytäkirjamerkinnän:

"Selvitetään 30.6.2021 mennessä Miten ja millä taloudellisilla panostuksilla kaupunki voi edistää saaristomeren pelastamista Naantalin alueella."

 

Katuvalaistus Vengan liittymä Lietsalan koulu (uusi)

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jasper Wileniuksen esityksen pöytäkirjamerkinnästä: "Suunnitelmakaudelle lisätään investointi kevyen liikenteen väylän katuvalaistukseen välille Vengan kiertoliittymä - Lietsalan koulu."

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginhallitus nimesi tehtäväalueiden vastuuhenkilöksi talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat.

 

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

 

 1. hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2024.

 2. sitoutuu vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmasta päätettäessä Naantalin kaupungin osalta MAL-sopimuksen 2020-2023 mukaisten hankkeiden rahoitukseen ja aikatauluihin seuraavasti:

 • Särkänsalmen kevyen liikenteen järjestelyt (MT 189 Särkänsalmen sillan jalankulku- ja pyörätie välillä Porhonkallio-mt 1930) toteuttaminen 2022 ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena kustannusjaolla 50%/50%. Naantalin osuus on enintään 1 500 000 euroa.

 

 • Rymättylän Taipaleentien parantaminen osana pientä rengastietä vuonna 2023 esim. ns. kylätieksi välillä Koivistontie - Vanhatie, kustannus 100 000 €.

 

 • Pienen rengastien opastus ja viitoitus (25 000 €) sekä pyörien pikahuoltopisteet (24 000 €) sisällytetään osaksi vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmakauden teknisen lautakunnan yhdyskuntatekniikan investointihankkeita. Pyörien pikahuoltopisteet sijoitetaan Hankaan ja Röölään.

 

 

Kaupunginhallitus

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

 

Taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2024 täydennetään henkilöstösuunnitelmalla, joka koskee vuosia 2022-2024. Sosiaali- ja terveystoimella on merkittävimmät suunnitelmat henkilöstölisäyksistä. Muilla hallintokunnilla esityksiä ei tässä kohtaa ole.

 

 

LIITE 1, KH 30.11.2020

 

Henkilöstösuunnitelma 2022-2024 on liitteenä.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy henkilöstösuunnitelman vuosille 2022-2024 liitteen mukaisena ja lisää sen osaksi taloussuunnitelmaa 2021-2024.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Keskustelun aikana jäsen Hannu Aalto esitti jäsen Sirpa Hagsbergin kannattamana, että kaupunginjohtajan ehdotukseen henkilöstösuunnitelmasta lisätään Hoito- ja vanhuspalveluihin (uusi yksikkö/ tehostettu palveluasuminen yksikkö) seuraavat vakanssit:

 

vuodelle 2023

vuodelle 2024

15 hoitajaa

16 hoitajaa

2 sairaanhoitajaa

2 sairaanhoitajaa

7 hoitajaa

 

 

          

Varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila esitti, että kevään aikana selvitetään suunnitelmavuosien henkilöstötarve suunnitellun palveluasumisyksikön osalta. Junnilan esitystä ei kannatettu.

 

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Björkskog, Forsblom, Gustafsson, Jalkanen, Junnila, Lindström, Maine, ja Tavio. Aallon tekemän ja Majan kannattaman ehdotuksen puolesta äänestivät Aalto, Maja ja Hagsberg.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginhallituksen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 8-3.

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto

 

Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021 - 2024 on liitetty esityslistaan

 

Oheismateriaali:

 • Talousarvion 2021 esittelyaineisto

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2024 ja sitoutuu MAL-sopimuksen 2020-2023 mukaisten hankkeiden rahoitukseen ja aikatauluihin seuraavasti:

 

1. Särkänsalmen kevyen liikenteen järjestelyt (MT 189 Särkänsalmen sillan jalankulku- ja pyörätie välillä Porhonkallio-mt 1930) toteuttaminen 2022 ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena kustannusjaolla 50%/50%. Naantalin osuus on enintään 1 500 000 euroa.

 

2.Rymättylän Taipaleentien parantaminen osana pientä rengastietä vuonna 2023 esim. ns. kylätieksi välillä Koivistontie - Vanhatie, kustannus 100 000 €.

 

3.Pienen rengastien opastus ja viitoitus (25 000 €) sekä pyörien pikahuoltopisteet (24 000 €) sisällytetään osaksi vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmakauden teknisen lautakunnan yhdyskuntatekniikan inves-tointihankkeita. Pyörien pikahuoltopisteet sijoitetaan Hankaan ja Röölään

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Aho esitti talousarvion käsittelyjärjestyksestä seuraavaa:

 

Ensiksi käydään yleiskeskustelu, joka aloitetaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan puheenvuoroilla ja sen jälkeen halukkaiden valtuustoryhmien puheenvuoroilla ryhmien suuruusjärjestyksessä.

 

Muutosehdotukset talousarvioon 2021 ja myös suunnitelmavuosille on tehtävä yleiskeskustelun aikana. Ehdotukset käsitellään ja mahdolliset äänestykset suoritetaan talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyn asianomaisessa kohdassa. Muutosehdotukset on tehtävä kirjallisesti.

 

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus käsitellään seuraavassa järjestyksessä:

 

 • käyttötalousosa

 • investointiosa

 • avustukset-liite

 • henkilöstösuunnitelma

 • tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

 • täytäntöönpanomääräykset

 • maksupolitiikka

 • sijoitustoiminnan perusteet

 • toteuttamisosa

 

Edelleen puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksestä seuraavaa:

 

Hallintosäännön mukaan:

 

"Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin äänestettäväksi määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä."

 

Investointiosassa ja henkilöstösuunnitelmassa talousarviovuodelle 2021 kohdistuva määrärahaa tai vakanssia koskeva muutosehdotus käsitellään ensiksi ja ko. asiaan mahdollisesti liittyvät muutosehdotukset suunnitelmavuosille käsitellään sen jälkeen erikseen.

 

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Yleiskeskustelun aikana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Lindströmin ja kaupunginjohtaja Jouni Mutasen puheenvuorojen jälkeen valtuustoryhmien puheenvuoron käyttivät valtuutetut Tero Tavio, Sirpa Hagsberg, Harri Palomäki, Mirva Maine, Samuli Santalahti, Vilhelm Junnila ja Juha Manner.

 

Yleiskeskustelun aikana tehtiin talousarvion 2021 käyttötalousosaan muutosesitykset seuraavasti:

 

Muutosesitykset

 

Käyttötalousosa

 

1.Sosiaali- ja terveyslautakunta/hoito- ja vanhuspalvelut/avustukset

 

Valtuutettu Mikko Rönnholm esitti valtuutettu Lauri Laineen kannattamana seuraavaa: "Avustetaan kotona asuvia yli 75 -vuotiaita myöntämällä palveluseteleitä kotona asumista tukevien palvelujen ostamiseen. Vuotuinen setelituen määrä voi olla avustuksen saajalle suurimman tarpeen tapauksessa 1 200 euroa vuodessa omavastuun ollessa pienempituloisilla ja varattomilla 0-prosenttia. Omavastuu kasvaa setelin saajan tulojen ja varallisuuden mukaan siten, että korkeimmissa tuloluokissa omavastuu olisi 100 - 19 = 81 prosenttia.

 

Perustelu: Sote lautakunnan kriteerien tiukentuminen, kotihoidon riittämättömät henkilöstöresurssit ja uusien palveluasuntojen puutteen aiheuttama tarve lisätä kotiin annettavia palveluita.

 

Määrärahalisäys + 350 000 €."

 

2.Sosiaali- ja terveyslautakunta/hoito- ja vanhuspalvelut

 

Valtuutettu Lauri Laine esitti valtuutettu Mikko Rönnholmin kannattamana tekstimuutosta talousarvioon sivulle 83: "Ikääntyneen väestön yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa voimakkaasti vuoden 2025 jälkeen. Palvelutarpeen kasvu ja myöntämisperusteiden muutos edellyttää erillisen toimintasuunnitelman laadintaa vuosille 2021 - 2024. Sen tulee sisältää tavoitteet, toimenpiteet, kustannukset, vastuut ja seurannan ikäystävällinen Naantali -ohjelman mukaisesti. Ikäihmisten palveluiden myöntämisperusteita ei tule vahvistaa ennen toimintasuunnitelman laadintaa."

 

 

3.Ympäristö- ja rakennuslautakunta/ Ympäristönsuojelu

 

Valtuutettu Sirpa Hagsberg esitti valtuutettu Lauri Laineen kannattamana, että "palvelujen ostoon lisätään 100 000 euroa, joka käytetään Saaristomeren pelastustoimiin Naantalin alueella.

Määrärahan lisäys + 100 000 €"

 

 

Investointiosa

 

4. Sosiaali- ja terveyslautakunta/hoito- ja vanhuspalvelut, kahden uuden asumisyksikön kalusteet

 

Valtuutettu Lauri Laine esitti valtuutettu Mikko Rönnholmin kannattamana, että "investointiosaan lisätään 120 000 € kahden uuden asumisyksikön kalustamiseen vuodelle 2022."

 

 

5. Koulutuslautakunta/ Kalevanniemen perhetalon peruskorjauksen ja laajennuksen/ irtaimisto

 

Valtuutettu Sirpa Hagsberg esitti valtuutettu Lauri Laineen kannattamana, että "Kalevanniemen perhetalon peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimiston määräraha siirretään suunnitelmakauden ulkopuolelle.

2021 0 €

2021 0 €

2023 0 €

2024 0 €"

 

 

6. Tekninen lautakunta/Tilalaitos/Kalevanniemen koulu

 

Valtuutettu Sirpa Hagsberg esitti valtuutettu Lauri Laineen kannattamana, että "kädentaitojen tilat toteutetaan kaupunginjohtajan esityksen mukaan vuosina 2023- 2024. Muut siirretään suunnitelmakauden ulkopuolelle.

2021 0 €

2022 0 €

2023 1 017 000 €

2024 5 017 000 €."

 

 

7.Tekninen lautakunta/Tilalaitos/ Kalevanniemen monitoimihalli

 

Valtuutettu Sirpa Hagsberg esitti valtuutettu Lauri Laineen kannattamana, että "Kalevanniemen monitoimihallin rakentaminen toteutetaan vuosina 2021- 2023.

 

2021 +390 000 €

2022 +2 700 000 €

2023 +2 900 000 €."

 

Henkilöstösuunnitelma

 

8. Henkilöstösuunnitelma 2023-2024 Sote/ hoito- ja vanhuspalvelut/uusi yksikkö

 

Valtuutettu Lauri Laine esitti valtuutettu Mikko Rönnholmin kannattamana, että "hoito- ja vanhuspalveluihin tehostetun palveluasumisen uuteen yksikköön perustettaisiin

vuodelle 2023:

 • 15 hoitajaa,

 • 2 sairaanhoitajaa ja

palveluasumisen yksikköön 7 hoitajaa

 

 

Tehostetun palveluasumisen yksikköön perustettaisiin vuodelle 2024:

 • 16 hoitajaa ja

 • 2 sairaanhoitajaa.

 

 

Äänestykset

 

Tämän jälkeen suoritettiin hyväksyttyjen äänestysesitysten mukaisesti seuraavat äänestykset:

 

1.Valtuutettu Mikkö Rönnholmin esitys sosiaali- ja terveyslautakunnan hoito- ja vanhuspalvelujen avustuksesta (määrärahalisäys 350 000 €)

 

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 31 ääntä ja valtuutettu Rönnholmin ehdotuksen puolesta 12 ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Äänestysraportti liitteenä.

 

Liite A1, KV 7.12.2020

 

 

2. Valtuutettu Lauri Laineen esitys sosiaali- ja terveyslautakunnan hoito- ja vanhuspalvelujen perustelutekstin muutokseksi

 

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 31 ääntä ja valtuutettu Laineen ehdotuksen puolesta 12 ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Äänestysraportti liitteenä.

 

Liite A2, KV 7.12.2020

 

 

3.Valtuutettu Sirpa Hagsbergin esitys 100 000 euron määrärahalisäyksestä Saaristomeren pelastustoimiin ympäristö- ja rakennuslautakunnan/ Ympäristönsuojelun tehtäväalueelle

 

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 25 ääntä ja valtuutettu Hagsbergin ehdotuksen puolesta 16 ääntä, 2 tyhjää.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Äänestysraportti liitteenä.

 

Liite A3, KV 7.12.2020

 

 

Investointiosa

 

4. Valtuutettu Lauri Laineen esitys 120 000 €:n määrärahan lisäyksestä investointiosaan Sosiaali- ja terveyslautakunnan hoito- ja vanhuspalvelujen tulosalueelle, kahden uuden asumisyksikön kalustamiseen

 

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 31 ääntä ja valtuutettu Laineen ehdotuksen puolesta 12 ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Äänestysraportti liitteenä.

 

Liite A4, KV 7.12.2020

 

 

5. Valtuutettu Sirpa Hagsbergin esitys Kalevanniemen perhetalon peruskorjauksen ja laajennuksen irtaimiston määräraha siirtämisestä suunnitelmakauden ulkopuolelle (Koulutuslautakunta/ Kalevanniemen perhetalon peruskorjauksen ja laajennuksen /irtaimisto)

2021 0 €

2021 0 €

2023 0 €

2024 0 €

 

 

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 31ääntä ja valtuutettu Hagsbergin ehdotuksen puolesta 12 ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

 

Äänestysraportti liitteenä.

 

Liite A5, KV 7.12.2020

 

 

6. Valtuutettu Sirpa Hagsbergin esitys Kalevanniemen koulu investointimäärärahan siirtämiseksi siten, että kädentaitojen tilat toteutetaan kaupunginjohtajan esityksen mukaan vuosina 2023- 2024 ja muu toteutus siirretään suunnitelmakauden ulkopuolelle.

 

2021 0 €

2022 0 €

2023 1 017 000 €

2024 5 017 000 €

 

 

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 31 ääntä ja valtuutettu Hagsbergin ehdotuksen puolesta 12 ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Äänestysraportti liitteenä.

 

Liite A6, KV 7.12.2020

 

 

7. Valtuutettu Sirpa Hagsbergin esitysKalevanniemen monitoimihallin toteutuksesta vuosina 2021- 2023.

2021 +390 000 €

2022 +2 700 000 €

2023 +2 900 000 €

 

 

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 ääntä ja valtuutettu Hagsbergin ehdotuksen puolesta 12 ääntä. Lisäksi annettiin 2 tyhjää ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

 

Äänestysraportti liitteenä

 

Liite A7, KV 7.12.2020

 

 

8. Valtuutettu Lauri Laineen henkilöstöesitykset vuosille 2023-2024 hoito- ja vanhuspalvelujen uuteen yksikköön 2023 ja palveluasumisen yksikköön vuonna 2024

Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 31 ääntä ja valtuutettu Laineen ehdotuksen puolesta 12 ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen

 

Äänestysraportti liitteenä.

 

Liite A8, KV 7.12.2020

 

.

Esteellisyydet

 

Käsittelyn aikana merkittiin, että, valtuutetut Pekka Ritvanen, Vilhelm Junnila ja Heini Jalkanen sekä varavaltuutettu Riitta Alho poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä käsiteltäessä avustukset -liitteeseen sisältyvää Naantalin Musiikkijuhlasäätiön avustusta. Esteellisyyden perusteena oli Ritvasella, Junnilalla ja Jalkasella Musiikkijuhlasäätiön hallituksen jäsenyys ja Alholla perheenjäsenen jäsenyys Musiikkijuhlasäätiön hallituksessa. Valtuutettu Heini Jalkasen tilalla kokouksessa oli läsnä tämän kohdan käsittelyn ajan varavaltuutettu Märta Marjamäki.

 

Asiantuntijat

 

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki, sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen johtaja Reima Ojala, perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen ja henkilöstöpäällikkö Irmeli Niittymäki olivat läsnä kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021- 2024.

 

Naantalin kaupungin vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2024 liitetään pöytäkirjaan ja säilytetään erillisenä asiakirjana.

 

Liite A9, KV 7.12.2020

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto sitoutui Naantalin kaupungin osalta MAL-sopimuksen 2020-2023 mukaisten hankkeiden rahoitukseen ja aikatauluihin seuraavasti:

 

 • Särkänsalmen kvl järjestelyt (MT 189 Särkänsalmen sillan jalankulku- ja pyörätie välillä Porhonkallio -mt 1930) toteuttaminen 2022 ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena kustannusjaolla 50 %/50%. Naantalin osuus on enintään 1 500 000 euroa.

 

 • Rymättylän Taipaleentien parantaminen osana pientä rengastietä vuonna 2023 esim. ns. kylätieksi välillä Koivistontie - Vanhatie, kustannus 100 000 €.

 

 • Pienen rengastien opastus ja viitoitus (25 0000 €) sekä pyörien pikahuoltopisteet (24 000 €) sisällytetään osaksi vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmakauden teknisen lautakunnan yhdyskuntatekniikan investointihankkeita. Pyörien pikahuoltopisteet sijoitetaan Hankaan ja Röölään.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa