Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 208

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Yhteistyötoimikunta

§ 22

04.06.2020

Kaupunginhallitus

§ 208

15.06.2020

 

Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksiin 2019

 

732/01.05.04/2017

 

Yhteistyötoimikunta 04.06.2020 § 22

 

Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama

 

Naantalin kaupungin henkilöstölleen tarjoaman työterveyshuollon kustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä 472 406 euroa (vuonna 2018 530 203 euroa). Näistä korvausluokka I (KL I) eli ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannukset olivat 244 882 euroa, 51,84 % (vuonna 2018 KL I 54,40%) ja korvausluokka II (KL II) kustannukset 227 525 euroa, 48,16 % (vuonna 2018 KL II 45,47%.

 

Talousarviossa 2019 työterveyshuollon kustannuksiin varattiin 550 000 euroa (sis. ikäohjelman fysikaalinen hoito). Näistä ikäohjelman fysikaaliseen hoitoon arvioitiin menoja olevan 35 000 euroa, mutta menoja toteutui 25 000 euroa. Talousarvion kustannukset alittuivat huomattavasti, koska työterveyshuollon kilpailutuksen myötä saimme edullisen kattohintasopimuksen.

 

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon (KL I) menoista suurin osa kohdistui terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seurantaan (55 %). Tietojen antamisen ja neuvonnan ja ohjauksen osuus korvausluokka I menoista oli 30 % ja työpaikkaselvityksien osuus 15 %.

 

Korvausluokassa II eli työterveyspainotteisessa sairaanhoidossa suurimman kustannuserän muodostivat lääkärissäkäynnit (62 %). Korvausluokka II menot sisältävät myös ikäohjelman fysioterapiat (5 krt/vuosi) sekä laboratoriotutkimusten ja kuvantamisen kustannukset.

 

Oheismateriaali:

  • Työterveyshuollon toimet lukuina

 

Toimintaa kuvaavista luvuista voidaan todeta, että vuodesta 2017 vuoteen 2019 terveydenhoitajien tekemä ennaltaehkäisevä työterveyshuoltotyö (KL I) on kasvanut, kun vastaavasti lääkärien tekemä työ on vähentynyt. Tämä on linjassa syksyllä aloittaneen uuden palveluntuottajan palvelumallin kanssa. Myös työfysioterapeuttien tekemä ennaltaehkäisevä työ on kasvanut, mikä toivottavasti tukee henkilöstön työkykyisyyttä. Työpsykologin käytössä on vuotuista vaihtelua, eikä selkeää muutostrendiä ole. Tämän palvelun käyttö osana mielenterveysperäisten poissaolojen ennaltaehkäisyä kannattaa tulevina vuosina pohtia ja räätälöidä toimintamallia Naantaliin sopivaksi.

 

Tilinpäätöstä varten on tehty arvio tulevista KELA-korvauksista. Naantalin kaupungin (ml. vesi- ja tilalaitos) arvioidaan saavan Kelasta korvauksia työterveyshuollon kustannuksiin seuraavasti:

 

- Kela I kustannuksista noin 119 871,16 euroa

- Kela II kustannuksista noin 119 128,84 euroa

 

Korvaussumma olisi arvioilta noin 239 000 euroa eli noin 51 % toteutuneista kustannuksista. Naantalin kaupungin ilmoittaman työtekijöiden lukumäärä (tilikauden alun ja lopun keskiarvo) oli 1 262 (vuonna 2018 oli 1 239). Siten työterveyshuollon bruttokustannukset olivat keskimäärin 374 euroa/henkilö ja nettokustannukset olisivat arviolta 185 euroa/henkilö.

 

Korvaushakemukseen on yhdistetty Kelan ohjeistuksen mukaan vanhan työterveyshuolto Aurinkoristeyksen ja uuden 1.9.2020 alkaneen Pihlajalinnan toimintatiedot ja kustannukset.

 

LIITE B3, YHTTMK 4.6.2020

 

EHDOTUS:

Yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle Kelaan tehdyn korvaushakemuksen merkitsemistä tiedoksi.

 

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 208

 

Oheismateriaali:

  • Työterveyshuollon toimet 2019 lukuina

  • Korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista 2019

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus merkitsee työterveyshuollon kustannuksia vuonna 2019 koskevan korvaushakemuksen tiedoksi.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa