Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 235

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginvaltuusto

§ 55

08.06.2020

Kaupunginhallitus

§ 235

15.06.2020

 

Valtuutettu Juha Haapakosken ym. valtuustoaloite vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämisestä

 

462/00.07.01/2020

 

Kaupunginvaltuusto 08.06.2020 § 55

 

Valtuutettu Juha Haapakoski luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Vesihuoltolain velvoittama Naantalin vesihuollon kehittämissuunnitelma on valmistunut vuonna 2010. Sen ennusteet ulottuvat vuoteen 2030 ja toimenpiteet tähän vuoteen.

 

Laki velvoittaa kuntia kehittämään vesihuoltoaan alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti ja osallistua vesihuollon alueelliseen suunnitteluun.

 

Kehittämissuunnitelman tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Vedenkulutus on kasvanut ja jäteveden kulutus jäänyt jälkeen ennusteesta. Vesihuollossa on toteutunut myös paljon sellaista, mitä ei vuonna 2010 osattu ottaa huomioon. Esimerkiksi laki hulevesistä ja Naantalin hulevesisuunnitelmat on saatettu voimaan kehittämissuunnitelmasta huolimatta.

 

Uuden kehittämissuunnitelman laatiminen on kuitenkin ajankohtaista useastakin syystä.

 

1

Yhteinen tahtotila vesiasioissa on seudullisesti haasteiden edessä. Turun Seudun Vesi Oy suunnittelee mm. varalaitosta ja runkoverkon rakentamista Maskuun ja sitä kautta uutta putkiyhteyttä Naantaliin. Hankkeiden etenemiseksi tarvitaan nykyistä parempaa tahtotilaa ja yhteistä näkemystä kustannusten jakamisesta ja aikataulusta. Naantalin olisi hyvä muodostaa oma kanta hankkeisiin etukäteen ja olla edistämässä niitä seudullisesti.

 

2

Raision-Naantalin vesilaitoskuntayhtymä on yhä toiminnassa, vaikka se alkuperäinen päätoiminta-ajatus Haunisten alueen veden käytöstä lakannut vuonna 2011, kun Turun seudun yhteistä tekopohjavettä alettiin johtaa Naantaliin.

 

3

Verkostojen saneerausta on jatkettu ohjelman mukaisesti, mutta sekä veden että jäteveden vuosittaiset vuotomäärät ovat pysyneet liki samalla tasolla. Raisiossa 30.7.2018 sattunut iso runkovesivahinko aiheutti pitkän veden käyttökiellon etenkin saaristossa. Käyttökatkos syntyi putkirikosta, mutta katkon pituus johtui sen varmistamisesta, ettei omassa verkostossa olevista vuotokohdista ole valunut likaista vettä takaisin putkistoon.

 

4

Nykyisessä ohjelmassa vesihuoltolaitoksen alueen ulkopuolella vesi- ja jätevesiverkoston laajentuminen on laskettu pitkälle kiinteistöjen omistajien muodostamille tai muodostettaville vesiyhtymille. Täällä on jo aiemmin tehty aloite haja-asutusalueen kiinteistöjen liittymismaksujen kohtuullistamisesta. Nykyisen ohjelman mukaan vedenjakelun ulkopuolella on 4 100 asukasta ja viemäriverkoston ulkopuolella 5 000 asukasta. Lisäksi vapaa-ajan asuntoja oli vuonna 2010 4 053, joista suuri osa on kunnallistekniikan ulkopuolella.

 

5

Saariston saattaminen vesi- ja jätehuollon piiriin järkevässä laajuudessa ja aikataulussa on tärkeää sekä asukkaiden terveyden, herkän luonnon ja saaristomeren tilan kannalta.

 

Mm. edellä mainitusta syistä me allekirjoittaneet esitämme uuden Naantalin vesihuollon toimenpideohjelman laatimista vuosille 2021 - 2030 ja kehitysennusteiden laatimista vuoteen 2040 saakka."

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 235

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa