Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 233

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginvaltuusto

§ 39

23.04.2018

Kaupunginhallitus

§ 178

07.05.2018

Kaupunginhallitus

§ 233

15.06.2020

 

Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite digipalvelupisteen perustamisesta Naantalin kirjastoon

 

324/00.07.01/2018

 

Kaupunginvaltuusto 23.04.2018 § 39

 

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 27 valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

 

"Naantali on osallisena ikäihmisten sähköisessä palvelualustassa, jonka lisäksi kotihoidossa tuotetaan myös neuvontapalvelua arjen askareisiin. Sähköiset palvelut eivät kuitenkaan tavoita suurta osaa ikäihmisiä, jos heillä ei ole tietotaitoa tai kykyä hoitaa asioita itsenäisesti. Esimerkiksi pankin palveluajat ovat muuttuneet olemattomaksi ja osalla pankkeja lähin konttori löytyy toisesta kaupungista. Apua tarvitsevia on paljon, joista suurin osa iäkkäitä. Kynnys hakea ulkopuolista apua muodostuu usein korkeaksi.

 

Turussa palvelutuki on tuotu lähelle asiakkaita, jossa sitä on kokeiluluonteisesti harjoitettu Runosmäen ja keskustan terveysasemilla. Naantalissa sopiva paikka digipalvelupisteelle olisi kaupungin kirjasto, jossa laitteet ovat muutenkin valmiina käytettäväksi. lisäksi ikäihmiset ovat muutenkin ahkeria lukijoita ja kirjaston käyttäjiä. Kirjastot ovat muutenkin muuttumassa palvelutoreiksi ja kaupungilla on vastuu pitää sen asukkaat mukana kehityksessä tulotasosta ja lähtövalmiuksista riippumatta.

 

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kirjastoon hankitaan eräänlainen 'digitalkkari', joka osaisi vastata ikäihmisten kysymyksiin ja neuvoa tarvittaessa Internetin käytössä ja muissa epävarmuutta herättävissä asioissa. Reseptien uusimiset, ajanvaraukset ja muut uudet asiointitavat vahvistavat asiakkaiden omatoimisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Tehtävä voitaisiin hoitaa kesätyöntekijöiden ja pitkäaikaistyöttömien sekä mahdollisesti myös vapaaehtoistyöntekijöiden yhteisvoimilla."

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 178

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen sivistyspalveluille valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 233

 

Kirjastotoimenjohtaja Tarja Tuomi ja museonjohtaja Anne Sjöström:

 

Ikäihmisten tukeminen ja kouluttaminen digiasioissa on tärkeä asia tasa-arvon ja palvelujen saavutettavuuden takaamiseksi. Tämä tehtävä sopii hyvin kirjastojen sivistäviin tavoitteisiin.

 

Naantalissa palkattiin vuoden 2019 alussa kirjastonhoitaja, jonka tehtävänkuvaan liitettiin digineuvonta. Kirjastoissa nähtiin tärkeänä palkata tehtävään vakinainen työntekijä toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

 

Digineuvontaa on järjestetty erityisesti pääkirjastossa, mutta myös lähikirjastoissa. Asiakkaille on järjestetty yhteisiä tilaisuuksia verkkoasioinnista, tietoturvasta ja erilaisten laitteiden käytöstä. Joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona digineuvojalla on ollut pääkirjastossa yleinen vastaanottoaika, jolloin on saanut opastusta digiasioissa. Vaihtoehtoisesti on voinut varata henkilökohtaisen asiointiajan. Neuvontaa on saanut myös puhelimitse. Lisäksi digineuvoja on ollut mukana mm. Naantalin opiston järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Tarvetta palvelulle on ollut ja runsas osallistuminen on osoittanut palvelun tärkeyden.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus

 

  • merkitsee sivistyspalvelujen valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. aloitteeseen antaman selvityksen tiedokseen ja saattaa sen valtuuston tietoon

  • ehdottaa valtuustolle, että valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa