Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 230

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Saaristolautakunta

§ 14

09.06.2020

Kaupunginhallitus

§ 230

15.06.2020

 

Lausunto merialuesuunnitelmaluonnoksesta

 

390/11.03.03/2020

 

Saaristolautakunta 09.06.2020 § 14

 

Kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa ja viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää:

 

Rannikon maakuntien liittojen yhdessä laatima, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen, Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen kattava merialuesuunnitelmaluonnos on valmistunut.

 

Suunnitelma ja sen taustamateriaalit löytyvät osoitteesta www.merialuesuunnitelma.fi.

 

Suunnitelmaluonnos on laadittu kolmessa osassa:

 

  1. Suomenlahti: Kymenlaakson ja Uudenmaan liitot;

  2. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa: Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto;

  3. Pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri: Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan,Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitot.

 

Varsinais-Suomen liitto on pyytänyt Naantalin kaupungilta lausuntoa luonnoksesta. Lausunto tulee jättää 17.6.2020 mennessä. Lausunto tulee toimittaa erillisellä lausuntolomakkeella.

 

Merialuesuunnittelun tavoitteena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

 

Merialuesuunnittelussa tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu ja virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen.

 

Suunnittelun kannalta olennaisiksi teemoiksi on tunnistettu myös kulttuuriperintö, meriteollisuus, kaivannaisala ja sininen bioteknologia.

 

Merialuesuunnittelussa kiinnitetään huomiota myös maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen.

 

Merialuesuunnitelman päivitys tapahtuu vähintään 10 vuoden välein.

 

Kaupunginarkkitehti on valmistellut seuraavan esityksen kaupungin lausunnoksi:

 

"Merialuesuunnitelmaan liittyvä karttajärjestelmä on hieno ja hyödyllinen kokonaisuus. Ahvenanmaan osuus tulee myöhemmin täydentämään kartan kokonaisvaltaiseksi työkaluksi.

 

Saaristomeren osalta alueelliseen kehityskuvaan tulisi selkeämmin kirjata Saaristomeren tilan parantaminen sekä asumisen edellytysten turvaaminen saaristossa.

 

Suunnitelmakartan karttatasoille olisi hyvä saada näkyviin myös saariston asutut alueet, veneilyväylät ja venesatamat, maantielautta- ja lossipaikat sekä yhteysalusreitit ja -satamat. Niillä kaikilla on merkittävä rooli merialueen suunnittelussa ja Saaristomeren kehittämisessä.

 

Teemakartoissa rakennetun kulttuuriympäristön osalta on puutteita Naantalin alueella, ne tulisi korjata."

 

VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:

 

Saaristolautakunta antaa edellä kuvatun lausunnon asiasta ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se valtuuttaa kaupunginarkkitehdin muokkaamaan lausunnon nettilomakkeen mukaiseksi.

 

SAARISTOLAUTAKUNTA:

 

Viestintä- ja kehittämispäällikön ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 230

 

Oheismateriaali:

  • Varsinais-Suomen liiton lausuntopyyntö ja lausuntolomake

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus päättää antaa Varsinais-Suomen liitolle asiasta seuraavan lausunnon:

 

Merialuesuunnitelmaan liittyvä karttajärjestelmä on hieno ja hyödyllinen kokonaisuus. Ahvenanmaan osuus tulee myöhemmin täydentämään kartan kokonaisvaltaiseksi työkaluksi.

 

Saaristomeren osalta alueelliseen kehityskuvaan tulisi selkeämmin kirjata Saaristomeren tilan parantaminen sekä asumisen edellytysten turvaaminen saaristossa.

 

Suunnitelmakartan karttatasoille olisi hyvä saada näkyviin myös saariston asutut alueet, veneilyväylät ja venesatamat, maantielautta- ja lossipaikat sekä yhteysalusreitit ja -satamat. Niillä kaikilla on merkittävä rooli merialueen suunnittelussa ja Saaristomeren kehittämisessä.

 

Teemakartoissa rakennetun kulttuuriympäristön osalta on puutteita Naantalin alueella, ne tulisi korjata.

 

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginarkkitehdin muokkaamaan lausunnon lausuntolomakkeen mukaiseksi.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa