Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 227

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 227

15.06.2020

 

Toiminta-avustukset 2020

 

35/02.04.03.01/2020

 

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 227

 

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

 

Kaupunginhallituksen talousarvioon vuodelle 2020 on varattu 6 000 euroa jaettavaksi avustuksiin. Toiminta-avustukset ovat olleet haettavina 31.3.2020 mennessä.

 

Kaikki kaupungille saapuneet toiminta-avustukset on 15.4.2020 käsitelty sisäisessä palaverissa, jossa myös ohjattiin anomuksia oikeille toimielimille. Samalla tarkistettiin, ettei kaupunki myönnä samalle yhdistykselle päällekkäisiä toiminta-avustuksia.

 

Kaupunginhallitukselle saapui määräaikaan mennessä yhteensä yhdeksän avustushakemusta. Kaupunginhallitukselle osoitetuista hakemuksista Rymättylä-Seura ry:n hakemus siirrettiin saaristolautakunnan käsiteltäväksi ja Naantalin Purjehdusseura ry:n hakemus kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsiteltäväksi.

 

Kaupunginhallituksen avustusperiaatteitten (kaupunginhallitus 1.4.2019 § 112) mukaan perusavustusta voi hakea naantalilainen rekisteröitynyt yhdistys tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tulee olla yleishyödyllinen ja sen kotipaikan tulee olla Naantali. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua naantalilaisiin tai kaupungin kannalta merkittäviin kohderyhmiin (esim. matkailijat). Jäsenmäärän tulee olla vähintään 10 jäsentä.

 

Avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille eikä paikallisille yhdistyksille, jotka saavat samaan tarkoitukseen määrärahoja tai avustuksia Naantalin kaupungin muilta toimielimiltä.

 

Yksittäisen avustuksen määrä suhteutetaan yhdistyksen jäsenmäärään tai toiminnan laajuuteen tai merkityksellisyyteen.

 

Avustusanomusta käsiteltäessä otetaan huomioon toiminnan laajuus ja merkittävyys Naantalin näkökulmasta sekä yhdistyksen jäsenmäärä.

 

Avustusta ei myönnetä:

 

 • verotusoikeudellisen yhteisöjen toimintaan

 • keskus- ja piirijärjestöille

 • koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään toimintaan

 • sellaisten järjestöjen tukemiseen, joiden toiminta katsotaan kaupungin toimesta järjestetyksi

 • toimitilojen rakentamiseen tai perusparantamiseen

 • investointeihin (esim. käyttöomaisuuden hankintaan, kiinteistöjen tai osakkeiden hankintaan, käyttöiältään yli 5 vuotta kestävien koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan)

 • yritystoimintaan

 • yksityisille henkilöille.

 

Oheismateriaali:

 • Yhteenveto kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen yleisjaoston päätöksistä aiempien vuosien 2012 - 2019 avustuksien saajista

 • Avustushakemukset 2020

 

Anotut toiminta-avustukset ja esitys myönnettävästä toiminta-avustuksesta

 

Yhdistyksen nimi

Anottu euroa

Esitys euroa

 

 

 

Vallis Gratiae -yhdistys ry

2 000

2 000

Naantalin VPK (naisjaosto)

500

400

Naantalin Reservinaliupseerit r.y.

800

650

Naantalin Oppaat r.y.

3 000

2 500

Rymättylä-Seura r.y. (siirretty saaristolautakunnalle)

1 000

0

Naantalin Karjalaiset ry

350

300

Naantalin Marttayhdistys ry.

150

150

Naantalin omakotiyhdistys ry

500

0

Naantalin Purjehdusseura ry (siirretty kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunnalle)

5 000

0

 

 

 

Yhteensä

13 300

6 000

 

Naantalin omakotiyhdistys ry:lle ei ole myönnetty avustusta, sillä sen toiminta kohdentuu alueellisesti rajoitettuun väestöryhmään. Kaupunki ei perinteisesti ole tukenut omakotiyhdistysten toimintaa.

 

Poikkeusolosuhteista johtuen kaupunginhallitus käsitteli 25.5.2020 yhteisöavustusten periaatteita vuonna 2020. Naantalin kaupungin maksamien yhteisöavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja mahdollisesta takaisinperinnästä linjattiin seuraavaa:

 

 • "Yhteisöavustuksien osalta noudatetaan normaalia toimintatapaa niiden anomisen ja myöntämisen suhteen. Avustusten maksatus tehdään niin ikään normaaliin tapaan. Mikäli avustuksen käyttötarkoitus muuttuu, on siitä viipymättä ilmoitettava avustuksen myöntäneelle toimielimelle.

 

 • Vuodelle 2020 myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin poikkeusolojen aikana eikä niiden päätyttyä, mikäli avustuksen käyttötarkoituksen muutos tai käyttöajan pidennys on esitetty avustuksen myöntäjän hyväksyttäväksi.

 

 • Avustuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta ja käyttöajan pidentämisestä enintään vuodella päättää toimialajohtaja kirjallisen hakemuksen perusteella.

 

 • Mikäli avustuksen saajan vuosikokous on poikkeusolojen vuoksi peruuntunut tai siirretty, voidaan selvityksenä vaadittava tilinpäätös hyväksyä hallituksen allekirjoittamana ja avustusvuotta koskevina toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnoksina.

 

 • Poikkeusolojen vuoksi, järjestettäessä muita kuin digitaalisia tapahtumia ja toimintoja, joihin on myönnetty kaupungin avustus, tulee noudattaa annettuja yleisiä viranomaisohjeita ja pidättäytyä yleisötapahtumien järjestämisestä ainakin 30.6.2020 asti.

 

 • Kohdeavustuksia, lukuun ottamatta digitaalisia tapahtumia ja toimintoja, ei pääsääntöisesti myönnetä poikkeusolojen aikana. Tilaisuudet tulee pyrkiä siirtämään.

 

 • Avustuksen saajilta edellytetään poikkeusolojen suositusten noudattamista mm. harjoitusten ym. tapaamisten järjestämisessä."

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus myöntää avustukset ehdotuksen mukaisesti. Ennen avustuksen maksamista yhdistyksen on esitettävä selvitys vuoden 2019 toiminnasta ja taloudesta, ellei sellaista ole vielä esitetty.

 

Mikäli avustuksen saajan vuosikokous on poikkeusolojen vuoksi peruuntunut tai siirretty, voidaan selvityksenä vaadittava tilinpäätös hyväksyä hallituksen allekirjoittamana ja avustusvuotta koskevina toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnoksina.

 

Mikäli avustuksen käyttötarkoitus muuttuu, on siitä viipymättä ilmoitettava avustuksen myöntäneelle kaupunginhallitukselle.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa