Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 224

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 224

15.06.2020

 

Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa

 

497/00.00.01/2017

 

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 224

 

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

 

Hallintosäännön 107 § määrätään seuraavaa:

 

"Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kaupunginhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.

 

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu."

 

Hallintosäännön 146 §:ssä todetaan toimielinten kokouksissa läsnäolon osalta seuraavaa:

 

"Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

 

  • valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kaupunginhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan

 

  • kaupunginhallituksen konsernijaostossa kaupungin-hallituksen puheenjohtajilla sekä

 

  • kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

 

Yhteistyötoimikunta (työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain tarkoittama yhteistoimintaelin) nimeää ne henkilöstön edustajat, jotka ovat saapuvilla kaupunginhallituksen, sen jaoston ja lautakuntien kokouksissa siltä osin, kuin niissä käsitellään henkilöstöä koskevia asioita.

 

Toimielin voi tarvittaessa myöntää henkilöstön edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden muissakin kuin henkilöstöä koskevissa asioissa.

 

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

 

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti."

 

Hallintosäännön 147 §:ssä todetaan kaupunginhallituksen edustajasta muissa toimielimissä seuraavaa:

 

"Kaupunginhallitus voi (146 §) 3 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja."

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus valitsee ajalle 9.6.2020 - 7.6.2021 edustajansa seuraaviin toimielimiin:

 

  • koulutuslautakunta

  • kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

  • ympäristö- ja rakennuslautakunta

  • tekninen lautakunta

  • sosiaali- ja terveyslautakunta

  • saaristolautakunta

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Kaupunginhallituksen edustajat lautakuntiin ajalle 9.6.2020 - 7.6.2021 valittiin seuraavasti:

 

koulutuslautakunta

Hanna Gustafsson

kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Toni Forsblom

ympäristö- ja rakennuslautakunta

Tommy Björkskog

tekninen lautakunta

Hannu Aalto

sosiaali- ja terveyslautakunta

Heini Jalkanen

saaristolautakunta

Tero Tavio


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa