Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 204

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 204

15.06.2020

 

Naantalin Energia Oy:n ehdotus konserniohjeen muuttamiseksi

 

470/00.01.01.01/2020

 

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 204

 

Naantalin Energia Oy on lähettänyt kaupunginhallitukselle kirjeen koskien liiketoimintayhteisölle annetun konserniohjeen uudelleen muotoilua. Kirjeessä esitetään muun muassa seuraavaa:

 

"Konserniohjeen 9 kohdan mukaan tytäryhteisön on hankittava asian valmisteluvaiheessa omistajan kannanotto eräisiin toimenpiteisiin. Yhtiön hallitus on valmistellut toimivampaa sanamuotoa nykyiseen konserniohjeeseen. Asiasta on informoitu konsernijohtoa 6.5.

 

Konserniohjeen nykyinen muoto on: "Naantalin Energia Oy:n omistajapolitiikka on siirtopalvelun tuottaminen valvontamallin mukaisena ja hinnoittelultaan kohtuullisesti alempana kuin viranomaisen hyväksymä ylin taso sekä mahdollisimman häiriöttömän jakeluverkon ylläpito kanta-Naantalissa, muiden liiketoiminta-alueiden kokonaisvaltainen kehittäminen sekä liiketoiminnan kulloisenkin tilanteen mahdollistaman kohtuullisen osingon jakaminen."

 

Ehdotus uudeksi tekstiksi: "Naantalin Energia Oy:n omistajapolitiikka on siirtopalvelun tuottaminen valvontamallin mukaisena ja siten, että hinnoittelu on vakaata ja ennakoitavaa. Lisäksi yhtiön tulee huolehtia mahdollisimman häiriöttömän sähkönjakeluverkon ylläpidosta kanta-Naantalissa, kehittää muita liiketoiminta-alueita kokonaisvaltaisesti sekä jakaa omistajalle kulloisenkin tilanteen mahdollistama kohtuullinen osinko."

 

Naantalin Energia Oy:n kirje on esityslistan liitteenä (15.6.2020, salassa pidettävä, JulkL 24 § 20 kohta).

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Naantalin Energia Oy:n ehdotuksen konserniohjeen muuttamisesta yllä esitetyllä tavalla.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että Kimmo Aho poistui kokouksesta yhteisöjäävinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden perusteena oli Naantalin Energia Oy:n hallituksen jäsenyys.

 

Merkittiin, että Naantalin Energia Oy:n toimitusjohtaja Pasi Haarala esitteli asiaa kokouksessa.

 

Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

 

"Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy konserniohjeen muuttamisen Naantalin Energia Oy:n ehdottamalla tavalla."

 

Mirva Maine ja Vilhelm Junnila esittivät, että asia jätetään pöydälle.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa