Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.03.2020/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginhallitus

§ 73

09.03.2020

 

Hallintosäännön muutokset

 

46/00.01.01.00/2020

 

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 73

 

Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

 

Kaupungin nykyinen hallintosääntö on ollut voimassa valtuustokauden alusta 5.6.2017 lukien. Muutostarpeita on ilmennyt niin toiminnallisista kuin organisaation ja lainsäädännön muutoksista johtuen.

 

Yhtenä keskeisimmistä muutoksista esitetään asemakaavoitusprosessin keventämistä eli nopeuttamista, erityisesti merkitykseltään vähäisissä asemakaavoissa ja niiden muutoksissa. Tämä tarkoittaa muutoksia niin valmistelusta vastaaviin kuin päättäviin tahoihin.

 

Toisena merkittävänä muutoksena on esitys kaupunginhallituksen toimivallasta päättää maanhankinnasta siihen talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa eli kiinteistökaupasta päättäisi kaupunginhallitus. Niin ikään muun muassa maa- ja vesialueiden vuokrasopimuksista päättäminen esitetään kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvaksi ilman aikarajaa.

 

Kolmantena keskeisenä muutoksena hallintosäännön 7 lukuun täydennettäisiin 1.1.2020 voimaan tulleen tiedonhallintalain edellyttämät määräykset johdon ja viranhaltijoiden tehtävänjaosta sekä vastuista.

 

Neljäntenä on tehty organisaation sekä nimikkeiden muutoksista sekä lainsäädännön muutoksista aiheutuneita korjauksia.

 

Oheismateriaali:

  • Keskeisimpiä muutoksia havainnollistava diaesitys

 

Muutokset osoittava hallintosääntöluonnos on liitteenä.

 

LIITE B1, KH 9.3.2020

 

Hallintosäännön muutoksia on käsitelty valtuustoryhmien infotilaisuudessa 3.2.2020 ja valtuustoryhmien keskinäisissä neuvotteluissa 24.2.2020.

 

Neuvotteluissa on sovittu, että vähäisen asemakaavamuutoksen kerrosneliömäärän pinta-alaraja on 3 000 m². Asemakaavan tai asemakaavamuutoksen vähäisyys tai merkittävyys arvioidaan ja päätetään kulloinkin kaavan käynnistämisen yhteydessä.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.4.2020.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

Todettiin, että oheismateriaalina olevaan hallintosäännön keskeisimpiä muutoksia havainnollistavaan diaesitykseen on päivitetty maininta siitä, että vähäisen asemakaavamuutoksen pinta-alaraja on 3 000 k-m².

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa