Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Saaristolautakunta
Pöytäkirja 15.10.2019/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Saaristolautakunta

§ 29

15.10.2019

 

Hallintosäännön tarkistus saaristolautakunnan tehtävien ja toimivallan osalta

 

400/00.01.01.00/2019

 

Saaristolautakunta 15.10.2019 § 29

 

Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää

 

 

Hallintosäännön muutostarpeet

 

Hallintosääntö on viimeksi hyväksytty 5.6.2017. Sen jälkeen on tapahtunut toiminnallisia muutoksia ja tarpeita säännön tarkistamiseen. Tavoitteena on myös keventää hallintoa. Hallintosäännön tarkistuksia valmistellaan virkamiestyöryhmässä ja se pyritään saamaan 9.12.2019 valtuuston käsittelyyn.

 

Työryhmä on pyytänyt esityksiä hallintosäännön muutostarpeista.

 

Nykyinen hallintosääntö

 

Saaristolautakunnan tehtäviksi ja toimivallaksi on määritelty voimassaolevassa hallintosäännössä seuraavaa:

 

27 § Saaristolautakunnan tehtävät ja toimivalta

 

1. arvioida vuosittain, miten palvelutarjonta saaristossa on toteutunut sekä seurata, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja saariston ja maaseudun ympäristöä ja maankäyttöä koskevissa asioissa

 

2. tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa, kuten saariston vakinaiseen asumiseen ja elinkeinojen kehittämiseen sekä näiden ja vapaa-ajan asumisen yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa;

 

3. valmistella ja koordinoida saaristoasioiden edunvalvontaa kaupungin ulkopuolisiin tahoihin nähden ja tällöin mm. tehdä esityksiä kaupungille soveltuvista hankerahoitteisista kohteista

 

4. kehittää osaltaan maaseutu- ja saaristomatkailua yhteistyössä Naantalin Matkailu Oy:n kanssa

 

5. valvoa osaltaan saaristoa palvelevan yhteysalus- ja lauttaliikenteen kehittämistä ja antaa kaupungin puolesta lausunnot lautta- ja yhteysalusliikenteestä

 

6. seurata ja tehdä suunnitelmia yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa kylien kehittämistä ja kylien omatoimisuuden ja elinvoimaisuuden lisäämistä koskevissa asioissa

 

7. huolehtia maaseutuasioista

 

8. ohjata ja valvoa kaupungin omistamilla ja/tai hallitsemilla alueilla tapahtuvaa kalastusta ja metsästystä.

 

Saaristoa koskevissa asioissa voivat toimielimet kutsua saaristolautakunnan edustajia kokouksiinsa tai pyytää saaristolautakunnan kannanottoa keskeisissä saaristoa koskevissa asioissa.

 

Saaristolautakunta päättää

 

1. toimialansa hankkeisiin osallistumisesta ja niihin liittyvästä hankerahoituksesta;

 

2. sopimuksista taloussuunnitelmansa määrärahojen puitteissa;

 

3. saariston asukkaiden yhteistoimintaa edistävien toimikuntien, kuten mökkiläistoimikunnan nimeämisestä tai edustajansa nimeämisestä niihin;

 

4. edustajien nimeämisestä työryhmiin ja muihin elimiin, joihin tarvitaan saaristoalueen edustus;

 

5. kaupungin omistajana tai oikeudenhaltijana omaamien kalastukseen tai metsästykseen liittyvien oikeuksien vuokralle antamisesta yli kolmen kuukauden ja enintään kolmen vuoden pituiseksi määräajaksi kerrallaan voimassa olevan taksan mukaisesti.

 

28 § Esittely

 

Saaristolautakunnan kokouksissa asiat ratkaistaan viestintä- ja kehittämispäällikön esittelystä.

 

Viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta

 

Voimassaolevan hallintosääntö (§ 46) määrittelee saaristoasioita hoitavien viranhaltijoiden tehtävät ja toimivallan seuraavasti:

 

Kehityspäällikkö päättää

 

1. kaupungin omistamilla ja/tai hallitsemilla alueilla tapahtuvaa kalastusta ja metsästystä koskevien lupien ja suostumusten antaminen sekä vuokralle antaminen enintään kolmen kuukauden määräajaksi saaristolautakunnan antamien ohjeiden ja voimassa olevan taksan mukaisesti;

 

2. kaupungin edustaminen kalastusta ja metsästystä koskevien

lakien mukaisissa osakaskunnissa ja muissa toimielimissä.

 

Viestintä- ja kehittämispäällikkö päättää

 

1. toimialan hankkeet ja niihin liittyvä hankerahoitus saaristolautakunnan päättämiä yleisiä perusteita noudattaen

 

2. Naantalin kaupungin logon ja Naantalin kaupunkiin liittyneiden kuntien entisten kuntalogojen käyttämistä koskevien lupien antamisesta.

 

Tarpeet hallintosäännön tarkistukseen

 

Kalastukseen ja metsästykseen liittyvät vuokrasopimukset:

 

Nykyisen hallintosäännön mukaan saaristolautakunta voi tehdä kaupungin vesi- ja maa-alueille enintään kolme vuoden pituisia määräaikaisia vuokrasopimuksia.

 

Saaristolautakunnan tekemät kalastukseen ja metsästykseen liittyvät vuokrasopimukset ovat yleensä olleet pitkäaikaisia. Käytännössä molemmille sopimuskumppaneille olisi yksinkertaisempaa tehdä sopimus toistaiseksi voimassaolevaksi.

 

Tilanteiden muuttuessa toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa lyhyelläkin irtisanomisajalla, joten se on määräaikaista sopimusta joustavampi.

 

Kehityspäällikön tehtävät metsästys- ja kalastusasioissa on siirretty viestintä- ja kehittämispäällikölle. Hallintosääntö tulee muuttaa nykytilannetta vastaavasti.

 

VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:

 

Saaristolautakunta esittää valmisteilla olevaan hallintosääntöön seuraavat muutokset:

 

27 § 5

 

Saaristolautakunta päättää kaupungin omistajana tai oikeudenhaltijana omaamien kalastukseen tai metsästykseen liittyvien oikeuksien vuokralle antamisesta toistaiseksi enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla voimassa olevan taksan mukaisesti.

 

46 §

 

Viestintäpäällikkö päättää seuraavat asiat:

 

Kaupungin omistamilla ja/tai hallitsemilla alueilla tapahtuvaa kalastusta ja metsästystä koskevien lupien ja suostumusten antaminen sekä vuokralle antaminen enintään vuoden määräajaksi saaristolautakunnan antamien ohjeiden ja voimassa olevan taksan mukaisesti.

 

Kaupungin edustaminen kalastusta ja metsästystä koskevien lakien mukaisissa osakaskunnissa ja muissa toimielimissä.

 

SAARISTOLAUTAKUNTA:

 

Viestintä- ja kehittämispäällikkön ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa