Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Saaristolautakunta
Pöytäkirja 15.10.2019/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Saaristolautakunta

§ 27

15.10.2019

 

Merimaskun maamiesseurantalon vuokrasopimus

 

647/02.04.03.01/2018

 

Saaristolautakunta 15.10.2019 § 27

 

Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää

 

Merimaskun Maamiesseurantalon kannatusyhdistys ry on 3.10.2018 tehnyt saaristolautakunnalle liitteenä olevan yhteistyötarjouksen.

 

LIITE B3, SAARISTOLTK 30.10.2018

 

Oheismateriaali:

  • Maamiesseurantalon esite

 

Merimaskussa on tällä hetkellä seuraavia erityyppisiä kokoontumistiloja: koulu, nuorisotila Kensu, Lossitupa, Kollolan kotiseututila, Apajan kalastajatila ja Merimaskun Maamiesseurantalo (omistaja Merimaskun maamiesseura).

 

Merimaskun Lossitupa on vuokrattuna kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käyttöön yhdistysten kokous- ja toimintatilaksi.Yhdistysten kokoontumistilat tulevat Merimaskussa ajankohtaiseksi, mikäli kiinteistö myydään.

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto (12.02.2018) ja saaristolautakunta (24.4.2018) ovat käsitelleet saaristoalueen kokoontumistilojen järjestämisen tavoitteita. Kussakin saaristotaajamassa kokoontumistiloilla on tärkeä merkitys alueen yhdistys- ja harrastetoiminnassa.

 

Hyväksi toimintamuodoksi saaristossa ovat osoittautuneet ns. kylätalot.

Esimerkkinä on Livonsaaren seurojentalo, jota saaristolautakunta tukee tilalaitoksen vuokrasopimuksen kautta. Sopimuksella seurojentalo voi kattaa suurin piirtein rakennuksen kohtuulliset lämmityskustannukset. Vuokrasopimuksella mahdollistetaan se, että talosta voidaan saada tiloja kunnan järjestämiin kokoontumistarpeisiin. Saaristolautakunta vuokraa tilat tilalaitokselta ja luovuttaa ne edelleen asukkaitten, kansalaisopiston yms. kautta kaupungin tarkoittamaan käyttöön. Järjestely mahdollistaa sen, että alueella on käytettävissä tarpeelliset kokoontumistilat.

 

Livonsaaren mallia voitaisiin soveltaa myös Merimaskussa. Saaristolautakunnan talousarviossa on vuodelle 2019 määrärahavaraus Merimaskun Maamiesseurantalon vuokraan.

Merimaskun koululla järjestetään 13.11. klo 18.00 info- ja keskustelutilaisuus. Illan aiheina ovat Merimaskun rannan kehittäminen ja Merimaskun kokoontumistilat.

 

VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:

 

Saaristolautakunta neuvottelee Merimaskun maamiesseuran kannatusyhdistyksen kanssa mahdollisesta vuokrasopimuksesta.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan:

 

Saaristolautakunta neuvottele Merimaskun Maamiesseuran kannatusyhdityksen kanssa mahdollisesta vuokrasopimuksesta, mikäli Lossitupa myydään tai tila poistuu käytöstä tai kokoontumistilojen tarve tulee muutoin ajankohtaiseksi.

 

SAARISTOLAUTAKUNTA:

 

Viestintä- ja kehittämispäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Saaristolautakunta 21.05.2019 § 23

 

Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää:

 

Merimaskun Maamiesseurantalon kannatusyhdistykseltä on 16.5.2019 tullut seuraava yhteistyötarjous:

 

"Yhteistyöehdotus saaristolautakunnalle ja kaupunginhallitukselle

 

Merimaskun Maamiesseurantalo - kaikkien merimaskulaisten kylätalo

 

Uusimme viime vuonna tekemämme Merimaskun Maamiesseurantalon kannatusyhdistyksen ja Naantalin kaupungin välisen yhteistyöehdotuksen.

 

.

Naantalin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksellä 8.4.2019 Merimaskun Lossitupa on päätetty myydä, joten alueella on tarve yhdistysten kokous- ja tapahtumatilalle.

 

.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Merimaskun yhdistys on tuonut esiin kiinnostuksensa järjestää perhe- ja nuorisokahvilatilaisuuksia sekä muita perheille suunnattuja tapahtumia Maamiesseurantalolla (pj. Anu-Elina Niinikorpi).

 

.

Merimasku-Seura sekä Merimaskun Teatteri suhtautuvat myönteisesti Maamiesseurantalon käyttöön kokoontumistilana (pj. Maija-Leena Tuomi).

 

.

Merimaskun Koirakerho on kiinnostunut yhteistyöstä Maamiesseurantalon osalta (pj. Salla-Mari Pechnikova).

 

Merimaskun yhdistysten ja muiden alueen harrastusryhmien kokoontumistilojen varmistamiseksi tulevaisuudessa ehdotamme seuraavaa:

 

Merimaskun Maamiesseurantalo on perinteinen kylätalo aivan kirkonkylän keskustassa. Talo on perinteinen 'merimaskulaisten olohuone', jossa on vuosikymmenten mittaan järjestetty erilaisia tilaisuuksia, kuten yhdistysten kokouksia, joulujuhlia, syntymäpäivä, häitä sekä teatteri- ja elokuvaesityksiä.

 

Talossa on juhlasali, näyttämö, kokoustilaksi soveltuva 20 hengen kokous- ja tarjoiluhuone sekä keittiö. Wc-tiloja on useita sekä miehille että naisille. Talossa on sähkölämmitys ja talo on käytettävissä ympärivuotisesti. Taloa ylläpitää Merimaskun Maamiesseuran kannatusyhdistys ry.

 

Esitämme, että Naantalin kaupungin saaristolautakunta tukee taloudellisesti Maamiesseurantalon antamista Merimaskun yhdistysten ja harrastusryhmien käyttöön samalla periaatteella kuin Livonsaaren kylätaloakin. Koska Merimaskun yhdistysten ja harrastajaryhmien lukumäärä ja jäsenmäärä on huomattavasti suurempi kuin Livonsaaressa, ehdotamme kuukausittaiseksi tukisummaksi tuhat (1 000) euroa.

 

Kyseistä summaa vastaan Maamiesseurantalon kannatusyhdistys

 

.

tarjoaa tilaa Merimaskun yhdistyksille ja muille rekisteröidyille harrastajaryhmille

 

.

hoitaa talon varauskalenterin ylläpidon

 

.

vastaa talon avainhallinnasta

 

.

vastaa talon sähkö- ja vesilaskusta sekä muista kiinteistöön kohdistuvista kuluista

 

.

maksaa talon kiinteistöveron

 

.

huolehtii talon kunnossapidosta ja tarvittavista remonteista

 

.

pitää rakennuksen pihan ja ympäristön kunnossa

 

.

hoitaa talon siivouksen

 

.

huolehtii talon palovakuuttamisesta sekä toiminnan vastuuvakuuttamisesta.

 

Neuvottelemme mieluusti mahdollisen yhteistyösopimuksen yksityiskohdista, jotta Merimaskussa voidaan säilyttää tämä perinteinen ja rakennushistoriallisesti arvokas kylätalo ja antaa se merimaskulaisten käyttöön."

 

Tämänhetkisen tiedon mukaan Merimaskun Lossitupa on myynnissä ja tila on edelleen yhdistysten käytössä.

 

VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:

 

Saaristolautakunta keskustelee Merimaskun Maamiesseurantalon kannatusyhdistyksen ja kiinteistöpäällikön kanssa Merimaskun kokoontumistilojen tarpeesta ja Lossituvan tilanteesta.

 

SAARISTOLAUTAKUNTA:

 

Viestintä- ja kehittämispäälikön päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Saaristolautakunta

 

Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää

 

Merimaskun Lossitupa on ollut vuokrattuna sivistystoimen käyttöön yhdistysten kokous- ja toimintatilaksi. Kiinteistö on laitettu julkiseen myyntiin ja tilojen käytöstä ollaan luopumassa.

 

Merimaskun maamiesseuran kannatusyhdistys on esittänyt, että Merimaskun maamiesseurantalon tilat otettaisiin yhdistysten käyttöön. Asiaa on käsitelty viimeksi saaristolautakunnassa 21.5. § 23 ja sen jälkeen vuokrasopimusta on valmisteltu Merimaskun maamiesseuran kannatusyhdistyksen ja kiinteistöpäällikön kanssa.

Saariston kokoontumistiloilla on tärkeä merkitys alueen yhdistys- ja harrastetoiminnassa. Hyväksi toimintamuodoksi saaristossa ovat osoittautuneet ns. kylätalot (Livonsaaren seurojentalo ja Sinervon talo).

 

Mallissa kaupungin tilalaitos vuokraa tilat ja vuokraa ne palvelutilojen vuokrasopimuksin edelleen saaristolautakunnalle. Saaristolautakunta puolestaan luovuttaa tilat seurojen ja yhdistysten käyttöön vuokrasopimuksen mukaisesti. Yhdistyksiltä ei ole peritty maksua tilojen käytöstä.

 

Tilojen vuokrauksesta on laadittu kaupungin tilalaitoksen ja Merimaskun maamiesseuran välinen vuokrasopimus 1.9.2019 alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Vuokran suuruus on kahdeksansataa (800) euroa kuukaudessa.

 

Vuokrasopimuksen mukaan tilalaitos vuokraa maamiesseurantalon kokoustilaa/ruokailuhuonetta (noin 40 m²). Vuokralaisella on oikeus käyttää myös maamiesseurantalon keittiötä. Kaupungilla on oikeus käyttää muitakin tiloja, kuten juhlasali ja piha-alue, etukäteen sovittuina ajankohtina.

 

Kyseistä summaa vastaan maamiesseurantalon kannatusyhdistys

  • tarjoaa tilaa Merimaskun yhdistyksille ja muille rekisteröidyille harrastajaryhmille

  • hoitaa talon varauskalenterin ylläpidon

  • vastaa talon avainhallinnasta

  • vastaa talon sähkö- ja vesilaskusta sekä muista kiinteistöön kohdistuvista kuluista

  • maksaa talon kiinteistöveron

  • huolehtii talon kunnossapidosta ja tarvittavista remonteista

  • pitää rakennuksen pihan ja ympäristön kunnossa

  • hoitaa talon siivouksen

  • huolehtii talon palovakuuttamisesta sekä toiminnan vastuuvakuuttamisesta.

 

Saaristolautakunnan talousarviossa on vuodelle 2019 määrärahavaraus Merimaskun maamiesseurantaloon vuokraan. Myös vuodelle 2020 on esitetty määräraha talon vuokraan.

 

Merimaskun maamiesseuran kannatusyhdistys ry ja Naantalin kaupunki/ tilalaitos ovat tehneet esityslistan (SAARISTOLTK 15.10.2019) liitteenä olevan vuokrasopimuksen.

 

VIESTINTÄ- JA KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ:

 

Saaristolautakunta merkitsee vuokrasopimuksen tiedoksi.

 

SAARISTOLAUTAKUNTA:

 

Viestintä- ja kehittämispäällikön ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa