Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 9

06.02.2019

 

Kiviaineet ja muut maa-aineet (mullat ym.) -materiaalien puitesopimus ajalle 1.3.2019 - 31.12.2020

 

87/02.07.00/2019

 

Tekninen lautakunta 06.02.2019 § 9

 

Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen 29.1.2019:

 

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia kunnallisteknisissä töissä käytettävien materiaalien toimituksesta puitesopimusten tekemistä varten. Sopimuskausi on 1.3.2019 - 31.12.2020. Tarjoukset pyydettiin jättämään 28.1.2019 klo 12.00 mennessä sähköisesti Cloudia-kilpailutusjärjestelmää käyttäen.

 

Kilpailutus suoritettiin eri kohderyhmiin jaoteltuna. Kohderyhmät pitävät sisällään tietynlaiset materiaalit esim. murske ja multa omina kohderyhminään. Tarjoajalla oli mahdollista antaa osatarjous, eli tarjota vain jotain kohderyhmää eikä kaikkia kohderyhmiä (esim. tarjoaja on voinut tarjota joko mursketta tai multaa, eikä ole ollut pakko tarjota molempia). Kohderyhmän edullisimman tarjouksen antaneelle materiaalitoimittajalle annettiin 100 vertailupistettä. Seuraavaksi edullisimpia materiaalitoimittajia verrattiin parhaaseen, josta saatiin seuraavien vertailupisteet.

 

Tarjoukset avattiin 28.1.2019 klo 12.00 alkaen. Kullekin kohderyhmälle on ilmoitettu valittavan vähintään kolme materiaalitoimittajaa. Kohderyhmille valittiin kolme materiaalintoimittajaa, kuitenkin vähintään yksi. Useammalla materiaalitoimittajalla turvataan kaupungin rakentamisen laadukkuus sekä kustannustehokkuus. Kaupungin eri yksiköt voivat tilata kaikilta puitesopimusjärjestelyyn valituilta materiaalin toimittajilta materiaaleja kulloisenkin tarpeen mukaan kustannustehokkaasti.

 

Tarjousten vertailutaulukossa on korjattu tarjoajien järjestystä siinä tapauksessa, jos jotain materiaalia ei oltu tarjottu (tarjousarvo 1 euro). Näin järjestelmän laskemat pisteet saatiin korjattua oikeaksi järjestykseksi.

 

OHEISMATERIAALI: Tarjouspyyntö ja tarjousten vertailutaulukko

1. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Hieno täytesora toimitettuna työmaalle"

 

Tarjous saatiin seuraavalta materiaalitoimittajalta: J&T Pajunen Oy.

 

Kohderyhmälle "Hieno täytesora toimitettuna työmaalle" kokonaistaloudellisesti edullisin materiaalitoimittaja on:

 

- J&T Pajunen Oy

100,00 pistettä

 

2. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Kalliomurske toimitettuna työmaalle"

 

Tarjous saatiin seuraavilta neljältä materiaalitoimittajalta: J&T Pajunen Oy, Energia- ja kierrätysparkki Oy, Palovuoren Kivi Oy ja NCC Industry Oy.

 

Kohderyhmälle "Kalliomurske toimitettuna työmaalle" kokonaistaloudellisesti neljä edullisinta materiaalitoimittajaa ovat:

 

- Energia- ja Kierrätysparkki Oy

100,00 pistettä

- J&T Pajunen Oy

99,02 pistettä

- Palovuoren Kivi Oy

94,30 pistettä

 

3. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Hiekoitussepeli työmaalle toimitettuna"

 

Tarjous saatiin seuraavilta kahdelta materiaalitoimittajalta: Energia- ja Kierrätysparkki Oy ja J&T Pajunen Oy.

 

Kohderyhmälle "Hiekoitussepeli työmaalle toimitettuna" kokonaistaloudellisesti kaksi edullisinta materiaalitoimittajaa ovat:

 

- Energia- ja Kierrätysparkki Oy

100,00 pistettä

- J&T Pajunen Oy

99,04 pistettä

 

4. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Salaoja- ja kalliosepeli työmaalle toimitettuna"

 

Tarjous saatiin seuraavilta kolmelta materiaalitoimittajalta: Energia- ja Kierrätysparkki Oy, J&T Pajunen Oy ja NCC Industry Oy.

 

Kohderyhmälle "Salaoja- ja kalliosepeli työmaalle toimitettuna" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta materiaalitoimittajaa ovat:

 

- Energia- ja Kierrätysparkki Oy

100,00 pistettä

- J&T Pajunen Oy

91,91 pistettä

- NCC Indrustry Oy

66,27 pistettä

 

5. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Hiekoitussepeli vapaasti siiloon kuormattuna"

 

Tarjous saatiin seuraavalta materiaalitoimittajalta: J&T Pajunen Oy.

 

Kohderyhmälle "Hiekoitussepeli vapaasti siiloon kuormattuna" kokonaistaloudellisesti edullisin materiaalitoimittaja on:

 

- J&T Pajunen Oy

100,00 pistettä

 

6. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Hieno täytesora noudettuna työmaalle"

 

Tarjous saatiin seuraavalta materiaalitoimittajalta: J&T Pajunen Oy.

 

Kohderyhmälle "Hieno täytesora noudettuna työmaalle" kokonaistaloudellisesti edullisin materiaalitoimittaja on:

 

- J&T Pajunen Oy

100,00 pistettä

 

7. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Kalliomurske noudettuna työmaalle"

 

Tarjous saatiin seuraavilta viideltä materiaalitoimittajalta: Energia- ja Kierrätysparkki Oy, Kiertomaa Oy, Palovuoren Kivi Oy, J&T Pajunen Oy ja NCC Industry Oy.

 

Kohderyhmälle "Kalliomurske noudettuna työmaalle" kokonaistaloudellisesti viisi edullisinta materiaalitoimittajaa ovat:

 

- Energia- ja Kierrätysparkki Oy

100,00 pistettä

- Kiertomaa Oy

91,19 pistettä

- Palovuoren Kivi Oy

89,71 pistettä

 

8. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Hiekoitussepeli noudettuna työmaalle"

 

Tarjous saatiin seuraavilta kahdelta materiaalitoimittajalta: Palovuoren Kivi Oy ja Energia- ja Kierrätysparkki Oy.

 

Kohderyhmälle "Hiekoitussepeli noudettuna työmaalle" kokonaistaloudellisesti kaksi edullisinta materiaalitoimittajaa ovat:

 

- Palovuoren Kivi Oy

100,00 pistettä

- Energia- ja Kierrätysparkki Oy

89,22 pistettä

 

9. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Salaojasepeli noudettuna työmaalle"

 

Tarjous saatiin seuraavilta neljältä materiaalitoimittajalta: Energia- ja Kierrätysparkki Oy, Palovuoren Kivi Oy, J&T Pajunen Oy ja Kiertomaa Oy.

 

Kohderyhmälle "Salaojasepeli noudettuna työmaalle" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta materiaalitoimittajaa ovat:

 

- Energia- ja Kierrätysparkki Oy

100,00 pistettä

- Palovuoren Kivi Oy

93,69 pistettä

- J&T Pajunen Oy

87,84 pistettä

 

10. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Viherrakentamisen maat noudettuna"

 

Tarjous saatiin seuraavilta kolmelta materiaalitoimittajalta: Turun Pihamulta Oy, Energia- ja Kierrätysparkki Oy ja Kekkilä Oy.

 

Kohderyhmälle "Viherrakentamisen maat noudettuna" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta materiaalitoimittajaa ovat:

 

- Turun Pihamulta Oy

100,00 pistettä

- Energia- ja Kierrätysparkki Oy

99,87 pistettä

- Kekkilä Oy

91,08 pistettä

Järjestys on laskettu niistä tarjotuista materiaaleista, joita kaikki tarjosivat.

11. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Viherrakentamisen maat toimitettuna työmaalle"

 

Tarjous saatiin seuraavilta kahdelta materiaalitoimittajalta: Turun Pihamulta Oy ja Kekkilä Oy.

 

Kohderyhmälle "Viherrakentamisen maat toimitettuna työmaalle" kokonaistaloudellisesti kaksi edullisinta materiaalitoimittajaa ovat:

 

- Turun Pihamulta Oy

100,00 pistettä

- Kekkilä Oy

86,27 pistettä

Järjestys on laskettu niistä tarjotuista materiaaleista, joita kaikki tarjosivat.

 

12. Tarjousten käsittely kohderyhmässä "Muut kiviaineet toimitettuna työmaalle"

 

Tarjous saatiin seuraavalta materiaalitoimittajalta: J&T Pajunen Oy.

 

Kohderyhmälle "Viherrakentamisen maat noudettuna" kokonaistaloudellisesti edullisin materiaalitoimittaja on:

 

- J&T Pajunen

100,00 pistettä

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta hyväksyy puitesopimuksen piiriin kullekin kohderyhmälle seuraavat materiaalitoimittajat:

 

 1. Hieno täytesora toimitettuna työmaalle: J&T Pajunen Oy

 2. Kalliomurske toimitettuna työmaalle: Energia- ja Kierrätysparkki Oy, J&T Pajunen Oy, Palovuoren Kivi Oy

 3. Hiekoitussepeli työmaalle tuotuna: Energia- ja Kierrätysparkki Oy ja J&T Pajunen Oy

 4. Salaoja- ja kalliosepeli työmaalle toimitettuna: Energia- ja Kierrätysparkki Oy, J&T Pajunen Oy ja NCC Industry Oy

 5. Hiekoitussepeli vapaasti siiloon kuormattuna: J&T Pajunen Oy

 6. Hieno täytesora noudettuna työmaalle: J&T Pajunen Oy

 7. Kalliomurske noudettuna työmaalle: Energia- ja Kierrätysparkki Oy, Kiertomaa Oy, Palovuoren Kivi Oy

 8. Hiekoitussepeli noudettuna työmaalle: Palovuoren Kivi Oy ja Energia- ja Kierrätysparkki Oy

 9. Salaojasepeli noudettuna työmaalle: Energia- ja Kierrätysparkki Oy, Palovuoren Kivi Oy, J&T Pajunen Oy

 10. Viherrakentamisen maat noudettuna: Turun Pihamulta Oy, Energia- ja Kierrätysparkki Oy ja Kekkilä Oy

 11. Viherrakentamisen maat toimitettuna työmaalle: Turun Pihamulta Oy ja Kekkilä Oy

 12. Muut kiviaineet toimitettuna työmaalle: J&T Pajunen Oy

 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa