Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 145

19.12.2018

Tekninen lautakunta

§ 7

06.02.2019

 

Soinistentien alueen katusuunnitelmaehdotuksen vahvistaminen

 

791/10.05.01/2018

 

Tekninen lautakunta 19.12.2018 § 145

 

Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 11.12.2018:

 

Soinisen pientaloalueen asemakaava ja asemakaavamuutos (Ak-362) on ollut ehdotuksena nähtävillä 12.11.- 12.12.2018 välisen ajan. Asemakaavan laadinnan aikana on laadittu Soinistentien alueen katusuunnitelmaehdotukset. Katusuunnitelma voidaan vahvistaa, kun asemakaava on saavuttanut lainvoiman.

 

Soinistentien pientaloalue sijoittuu Soinistentien länsipuolelle, kummallekin puolen Kartanontietä.

 

Alueen kadut, Kivirampinpolku ja Proventinpolku on suunniteltu asfalttipäällysteisinä 5,5 metriä leveinä. Kaduille on suunniteltu reunatuet. Kummankin kadun päässä on kääntöpaikka. Kääntöpaikalta Soinistentielle on suunniteltu 3 metriä leveä asfalttipäällysteinen pyörätie, jolla on myös osaksi tonteille ajo sallittu.

 

Alueen kuivatus hoidetaan alueelle rakennettavalla hulevesiverkostolla. Alueelle on suunniteltu katuvalaistus.

 

Liitteinä on Soinisten pientaloalueen asemapiirustus, Kivirampinpolun pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset ja Proventinpolun pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset.

 

LIITTEET A13-A17, TEKLA 19.12.2018

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta hyväksyy Soinisten pientaloalueen katusuunnitelmaehdotuksen ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 06.02.2019 § 7

 

Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 18.1.2019:

 

Kivirampinpolun ja Proventinpolun katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävänä 31.12.2018 - 14.1.2019 kaupungintalolla sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä Rannikkoseudussa.

 

Em. katusuunnitelmaehdotuksiin ei jätetty muistutuksia nähtävilläoloaikana. Soinisten pientaloalueen asemakaavaan on kuitenkin Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos lausunut, ettei kevyen liikenteen väylien leveys ole riittävä. Pelastuslaitos toteaa lausunnossaan, että pelastusyksikön operointi kaava-alueen kiinteistöillä tulee olla mahdollista ja pelastustien vähimmäisleveys on tämän mahdollistamiseksi oltava 3,5 metriä. Katusuunnitelmaa on päivitetty tältä osin ja kevyen liikenteen väylien asfaltoidun osuuden leveys on nyt 3,5 metriä.

 

LIITTEET A7-A11, TEKLA 6.2.2019

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta vahvistaa päivitetyt Kivirampinpolun ja Proventinpolun katusuunnitelmat.

 

Samalla tekninen lautakunta päättää, että tämä päätös saadaan panna täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.

 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa