Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 6

06.02.2019

 

Vanhankaupungin rannan yleisen alueen suunnitelmaehdotuksen hyväksyminen ja asettaminen julkisesti nähtäville

 

85/10.05.03/2019

 

Tekninen lautakunta 06.02.2019 § 6

 

Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 21.1.2019:

 

Vanhankaupungin ja erityisesti Vanhankaupungin venesataman ympäristön ja toimintojen kehittämiseksi on laadittu yleissuunnitelma. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 23.4.2018 (§156). Yleissuunnitteluhankkeelle nimettiin ohjausryhmä ja yleissuunnittelu kilpailutettiin kesäkuussa 2018. Suunnittelutyöhön valittiin Studio Puisto Arkkitehdit Oy.

 

Yleissuunnitelma jaoteltiin kolmeen tarkkuustasoon: 1. toimintojen määrittelyn alue, 2. tarkemman suunnittelun alue ja 3. yksityiskohtaisen suunnittelun alue.

1. Laajimman alueen suunnittelussa todettiin alueen nykyiset toiminnot, tehtiin maisema-analyysi ja toimenpidesuositukset. Kehitystarpeita ja toiveita kartoitettiin alueen toimijoiden haastatteluilla sekä sähköisellä kyselyllä. Kyselyä markkinoitiin erityisesti alueen yrittäjille, matkailutoimijoille, koululaisille, alueen asukkaille sekä kaikille muillekin ranta-alueen kehittämisestä kiinnostuneille. Avoimessa suunnittelutyöpajassa keskusteltiin Vanhankaupungin rannan nykytilanteesta ja sen kehittämiseen liittyvistä ideoista ja ajatuksista. Kehitysaiheiksi nousivat 1. Ydinalueen kehittäminen, 2. Kirkkopuisto ja pääpuistoakseli, 3. Pääreitit, opasteet ja mainostaminen, 4. Kuparivuori, Rakkaudenpolku, Myllymäki, 5. Maamerkit ja tunnistettavuus sekä 6. Kaupungin kiinteistöt ja toiminnot.

 

OHEISMATERIAALI: Kehitysaiheiden suositukset

 

2.Tarkemman suunnittelun alueella on mietitty kulkijoiden ohjaamista laiturialueelle sekä Merisalin viereisen parkkialueen käyttöä mm. kesätorina. Kirkon mäelle on suunnitelmassa esitetty aluetta aktivoivia oleskelupaikkoja sekä reittien parantamista. Lisäksi Kirkkopuistoon on suunnitelmassa esitetty jäädytettävää luistelureittiä. Presidentinlaiturille on esitetty esiintymislavaa ja laiturin viereisen matalamman tason levennystä mahdollistamaan esim. soutuveneiden ja kanoottien kiinnittämisen.

 

OHEISMATERIAALI: Tarkemman suunnittelun alue

 

3. Hyväksyttäväksi ja nähtäville asetettavaksi esitetään ydinalueen suunnitelmaa (liitteet ). Ydinalueen toiminnoiksi suunnitelmassa esitetään mm. pienvenealtaisiin esiintymislavaa/vesisuihkuteosta, uusia kelluvia ja kiinteitä laituritasoja sekä Kaivohuoneen ja Tuulensuojan väliselle aukiolle terassia mm. ravintola- ja tapahtumakäyttöön. Siltapuistoon ja rantaan on suunniteltu pintamateriaalien laatutason parantamista. Myös Fleminginkatu ja Kaivotorin sisääntuloaluetta on suunnitelmassa kehitetty kävelykeskeisemmäksi ja oleskeluun sopivammaksi alueeksi. Kaivokadun pysäköintialueelle on suunnitelmassa esitetty uusi ajo Kaivokadulta ja nykyinen ajo Kaivotorin puolelta suljettaisiin. Pysäköintialue kivettäisiin ja aluetta voisi käyttää esim. tapahtumien aikana torimyyntiin. Pyöräparkkeja on esitetty Kaivokadun pysäköintialueen lähelle, Fleminginkadun istutusalueen viereen sekä Tuulensuojan päätyyn. Flemiginkadun aukiota on ideoitu paikalla olleen Hauenkuono-nimisen rakennuksen mukaan. Nunnakadulle on esitetty automaattisia ajoesteitä, jotka olisivat käytössä kesäaikaan. Ajoesteillä pyritään rajoittamaan ajoneuvoliikenne vain huoltoajoon tai muuhun luvanvaraiseen ajoon Nunnakadulla.

 

LIITTEET A4-A6, TEKLA 6.2.2019

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta hyväksyy Vanhankaupungin rannan yleisen alueen suunnitelmaehdotuksen ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää lausuntoa katusuunnitelmaehdotuksesta Maakuntamuseosta, ja Vanhankaupungin toimikunnalta.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa