Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019/Pykälä 2

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 144

19.12.2018

Tekninen lautakunta

§ 2

06.02.2019

 

Asuntomessualueen katusuunnitelmaehdotuksen vahvistaminen

 

790/10.05.01/2018

 

Tekninen lautakunta 19.12.2018 § 144

 

Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 11.12.2018:

 

Asuntomessualueen asemakaava (Ak-358) on ehdotuksena nähtävillä 11.12.2018 - 11.1.2019 välisen ajan. Asemakaavan laadinnan aikana on laadittu Asuntomessualueen katusuunnitelmaehdotukset. Katusuunnitelma voidaan vahvistaa, kun asemakaava on saavuttanut lainvoiman.

 

Alueen kadut

Kaikki alueen kadut on suunniteltu asfalttipäällysteisinä. Lounatuulen leveydeksi on suunniteltu 7 metriä. Välille Särkänsalmentie - Venda on Lounatuulen viereen suunniteltu asfalttipäällysteinen, 3 metriä leveä kevyen liikenteen väylä välikaistalla erotettuna. Loppu osalle on suunniteltu reunatuellinen sorapintainen jalkakäytävä, jonka leveys on 2,5 metriä. Jalkakäytävälle on suunniteltu poikittaiset noppakiviraidat mm. katkaisemaan hulevesien pitkittäisvalunta.

 

Alueen muut kadut on suunniteltu 5,5 metriä leveinä. Lisäksi on suunniteltu 3 metriä leveät, sorapintaiset kevyen liikenteen yhteydet Vendan ja Lounatuulen liittymästä Lounatuulenpuiston läpi rantaan sekä Särkänsalmentien suunnitelluilta uusilta linja-autopysäkeiltä Puhurille.

Koko asuntomessualueelle on suunniteltu katuvalaistus.

 

Katualueen kuivatus

Alueen kuivatus hoidetaan alueelle rakennettavalla hulevesiverkostolla sekä hulevesipainantein ja viivytysaltain. Tilhon ja Lounatuulen liittymän läheisyyteen on suunniteltu hulevesiaukio, joka toimii samalla virkistysalueena. Hulevesiä on suunniteltu johdettavan katualueelta myös Lounatuulenpuistossa sijaitsevalle suojeltavalle suolle.

 

Liitteenä asuntomessualueen yleissuunnitelma, asuntomessualueen pohjoinen katu- ja ympäristösuunnitelma, asuntomessualueen eteläinen katu- ja ympäristösuunnitelma, Lounatuuli pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus, Venda pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus, Tilho pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus, Puhuri pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus

 

LIITTEET A6-A12, TEKLA 19.12.2018

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta hyväksyy Asuntomessualueen katusuunnitelmaehdotuksen ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville.

 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 06.02.2019 § 2

 

Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 15.1.2019:

 

Asuntomessualueen katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 31.12.2018 - 14.1.2019 kaupungintalolla sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävilläolosta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä Rannikkoseudussa ja Turun Sanomissa.

 

Em. katusuunnitelmaehdotukseen ei ole jätetty muistutuksia nähtävilläoloaikana.

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta vahvistaa Asuntomessualueen katusuunnitelmaehdotuksen.

 

Samalla tekninen lautakunta päättää, että tämä päätös saadaan panna täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.

 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa