Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.01.2019/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 3

14.01.2019

 

Luvan antaminen kaavoitusarkkitehdin toimen täyttämiseen

 

25/01.02.00/2019

 

Kaupunginhallitus 14.01.2019 § 3

 

Kaupunginarkkitehti Oscu Uurasmaa:

 

Asemakaavoituksen vakituinen henkilövahvuus on ollut kaupunginarkkitehti ja kaavoitusarkkitehti. Nykyinen kaavoitusarkkitehti on irtisanoutunut toimestaan siten, että hänen työsuhteensa loppuu 28.2.2019. Vuosina 2017 - 2018 on asemakaavoituksessa ollut määräaikainen kaavoittaja. Hänen työsuhteensa päättyy 31.1.2019.

 

Talousarvion yhteydessä asemakaavoitukseen osoitettiin uusi vakituinen lisäresurssi vuodesta 2019 alkaen, koska kaupunkikehityksessä katsottiin olevan käynnissä paljon hankkeita ja tiedossa on myös paljon hankkeita myös lähivuosina. Jatkossa asemakaavoituksen vahvuus olisi siis kaupunginarkkitehti ja kaksi kaavoitusarkkitehtia.

 

Nyt haetaan lupaa eroavan kaavoitusarkkitehdin toimen täyttämiseen. Toinen kaavoitusarkkitehdin toimi voidaan joka tapauksessa täyttää uuden määrärahan ansiosta.

 

Asemakaavoitusyksikön työtilanne

 

Asemakaavojen osalta parhaillaan on käynnissä 16 aktiivista asemakaavahanketta. Vuoroaan on odottamassa noin 20 hanketta. Lähivuosien aikana suuria tai muuten tärkeitä hankkeita ovat mm asuntomessualue, Luonnonmaan uuden perhetalon alue, Taimonranta, Kailo, kehätien liittymät ja niiden lähialueet, Maijamäen koulukokonaisuus ympäristöineen, Vanhankaupungin suojeluasemakaavan päivittäminen, Humaliston alue jne.

 

Asemakaavoitusyksikön työhön kuuluu Naantalissa:

 

  • asemakaavoituksen ohjelmointi ja asemakaavojen laatiminen; kaavoitustyötä tehdään yhteistyössä kaikkien kaupungin toimialojen kanssa

  • osallistuminen yleiskaavatyöhön

  • osallistuminen ranta-asemakaavatyöhön

  • rakennuslupien ja poikkeamislupien kommentointi kaupunkikuvalliselta kannalta sekä rakennushankkeeseen ryhtyvien ohjaaminen ja opastaminen

  • Naantalin rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen, rakennussuojelun edistäminen ja korjausrakentamisen neuvonta

  • Vanhankaupungin toimikunnan organisointi; esittelijän ja sihteerin tehtävät

  • nimistötoimikunnan organisointi; esittelijän ja sihteerin tehtävät

  • kaupunkikehityshankkeiden vetovastuu tai osallistuminen hankkeisiin, tällä hetkellä käynnissä asunto-ohjelman laatiminen, Vanhankaupungin yleissuunnitelma, ruutukaava-alueen täydennysrakentamisohjeen laatiminen, Luonnonmaan visio ja kaupungintalon edustan toimintojen ideointi

  • osallistuminen yleisten alueiden suunnitelmien laatimiseen kaupunkikuvalliselta osalta

  • pienimuotoisia kaupungin rakennushankkeitten suunnittelutehtäviä. Joissakin hankkeissa tämä on joustavin ja tehokkain tapa toimia. Viime aikoina omina suunnittelutöinä on tehty mm presidentin laiturin korjaus, kaupungintalon ruokalan uusi linjasto, Keskustan päiväkodin uusi piharakennus ja saariston bussikatoksia sekä Ringbomin huvilan värityssuunnitelma. Lisäksi useisiin suunnitteluhankkeisiin on osallistuttu erityisesti niiden alkuvaiheessa ennen konsultin palkkaamista.

 

Asemakaavoitus on viime vuosina tehnyt paljon asemakaavoja omana työnään, jolloin yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden kanssa on joustavaa ja tehokasta. Kaavoitustyön hankkiminen konsulteilta työllistää myös omaa organisaatiota kohtuullisen paljon, koska suuri osa kaavoitustyöstä on kaupungin sisäisen yhteistyön organisointia ja joka tapauksessa suunnittelun ohjaaminen tulee tapahtua kaupungin toimesta. Työmotivaation kannalta on erittäin tärkeää, että arkkitehti saa työssään tehdä itse kaavoitukseen liittyvän, suhteellisen pienen suunnitteluosuuden.

 

Vaihtoehtoja kaavoitusarkkitehdin toimen täyttämiseen

 

Tehtävän täyttäminen sisäisellä siirrolla

 

Kaupunginarkkitehdilla ei ole tiedossa kaupungin organisaatiossa olevia henkilöitä, jotka täyttäisivät kaavoitusarkkitehdin pätevyysvaatimukset.

 

Pätevyysvaatimuksien muuttaminen

 

Pelkästään asemakaavoitukseen palkattaessa voisi toinen kaavoitusarkkitehdeista olla myös eri koulutuksella, jolloin hän olisi kaavoittaja. Silloin työtehtävät pitäisi jakaa osaamisen ja pätevyyden mukaan erityisesti rakennusvalvonnan ja muiden suunnittelutehtävien osalta. Tämä toimintatapa tulisi ottaa tarkasteluun mikäli hyviä päteviä hakijoita ei löydy kaavoitusarkkitehdin virkaan.

 

Vakanssia ei täytetä

 

Mikäli täytetään vain toinen kaavoitusarkkitehdin toimista, vähenee kaavoituksen henkilöresurssi viime vuosista. Kaavoituksessa on kuitenkin parhaillaan runsaasti painetta saada töitä eteenpäin, asemakaavoitusta pitäisi silloin hankkia enemmän ostopalveluna. Kaavoitusarkkitehdin kaikkia töitä ei kuitenkaan voi eikä kannata ulkoistaa. Myös kaavoituksen järjestäminen ostotyönä työllistää paljon asemakaavoitusyksikköä. Vähentynyt resurssi johtaisi todennäköisesti kaavoituksen hidastumiseen entisestään. Täyttämättä jättäminen lisäisi myös kaupunginarkkitehdin kokemaa kuormittumista entisestään.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus antaa teknisille palveluille luvan kaavoitusarkkitehdin toimen (vakanssi nro 1760100) täyttämiseen vakinaisesti 1.2.2019 lukien.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa