Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koulutuslautakunta
Pöytäkirja 18.12.2018/Pykälä 96

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 366

05.11.2018

Kaupunginhallitus

§ 417

03.12.2018

Kaupunginvaltuusto

§ 110

10.12.2018

Koulutuslautakunta

§ 96

18.12.2018

 

Kummivaltuutettujen valinta nuorisovaltuustolle

 

698/01.06.00/2018

 

Kaupunginhallitus 05.11.2018 § 366

 

Vapaa-aikatoimen päällikkö Eija Laurila:

 

Nuorisovaltuusto on tärkeä kanava nuorten mielipiteiden välittämisessä valmisteluun ja päätöksentekoon kaupungin toimialoille, luottamushenkilöille ja päättäjille. Nuorisovaltuusto on keskeinen väylä 13-18-vuotiaille kaupunkilaisille saada äänensä kuuluviin kaupungin päätöksentekoon. Nykyisen Naantalin nuorisovaltuuston toimintakausi on 1.1.2018-31.12.2019.

 

Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 12.5.2018 § 8 käsitellyt kummivaltuutettuasiaa. Pykälässä nuorisovaltuusto esittää, että Naantalin kaupunginvaltuusto valitsisi keskuudestaan kummivaltuutetun, joka toimisi linkkinä nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekoelimien välillä.

 

Kummivaltuutetun toiminta on perusteltua. Nuorisovaltuuston edustajilla on mm. puhe- ja läsnäolo-oikeus koulutuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksissa. Lautakuntatyöskentelyssä voi olla nuorelle vaikeita käsiteltäviä asioita, joiden selventämisessä kummivaltuutettu olisi apuna. Toiminta nostaisi myös Naantalin profiilia nuorten kuulemisen edelläkävijäkuntana. Päätarkoituksena olisi kuitenkin tehostaa nuorisovaltuuston mielipiteiden välittymistä päättäjille ja päinvastoin: myös kummivaltuutettu voi aktiivisesti pyytää nuorisovaltuustolta lausuntoja nuoria koskevien asioiden valmistelussa.

 

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

 

Kuntalaissa (410/2015, 26 §) säädetään nuorisovaltuustosta seuraava:

 

"Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

 

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa."

 

Naantalissa nuorisovaltuuston toimintaa on järjestetty omana toimintana yli 10 vuotta. Toiminnan koordinoinnista vastaa kaupungin nuorisotoimi. Kaupunginhallituksen 15.1.2018 vahvistamissa säännöissä nuorisovaltuuston tärkeäksi tehtäväksi on kirjattu mm. hallinnonaloilla tapahtuvan toiminnan edistäminen ja seuraaminen nuorten näkökulmasta sekä kaupungin ja nuorten välisen yhteistyön edistäminen.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee keskuudestaan kummivaltuutetun, joka toimii linkkinä nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekoelimien välillä.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Asia päätettiin Markku Tuunan esityksestä yksimielisesti jättää pöydälle.

Kaupunginhallitus 03.12.2018 § 417

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee keskuudestaan yhden tai useamman kummivaltuutetun, joka/jotka toimivat linkkeinä nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekoelimien välillä.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 10.12.2018 § 110

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginvaltuusto valitsee keskuudestaan yhden tai useamman kummivaltuutetun, joka/jotka toimivat linkkeinä nuorisovaltuuston ja kaupungin päätöksentekoelimien välillä.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Valtuutettu Jan Lindström esitti, että nyt valitaan kolme kummivaltuutettua toimikaudeksi 1.1.2019 - 31.3.2020, jonka jälkeen valitaan uudet kolme kummivaltuutettua ajalle 1.4.2020 - 31.5.2021. Lisäksi hän esitti, että kummivaltuutetuksi valitaan Toni Forsblom.

 

Valtuutetut Sirpa Hagsberg ja Jasper Wilenius kannattivat valtuutettu Lindströmin ehdotusta kummivaltuutettujen määristä ja toimikausista. Lisäksi valtuutettu Hagsberg esitti, että kummivaltuutetuksi valitaan Kaisa Sipponen. Valtuutettu Wilenius esitti, että kummivaltuutetuksi valitaan Eero Latvala.

 

Valtuutettu Mikko Rönnholm esitti valtuutettu Sirpa Hagsbergin kannattamana toimenpidealoitteena seuraavaa:

 

"Kaupunginhallitus ja asianomaiset lautakunnat ryhtyvät naantalilaisen nuorison keskuudessa toimenpiteisiin demokratiavalistuksen tehostamiseksi nuorisovaltuuston ja koulujen välityksellä. Vuotta 2019 voidaan haluttaessa viettää myös kunnallisdemokratian 100-vuotisjuhlavuotena."

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

 

Kummivaltuutetuiksi toimikaudeksi 1.1.2019 - 31.3.2020 valittiin yksimielisesti valtuutetut Toni Forsblom, Kaisa Sipponen ja Eero Latvala.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Mikko Rönnholmin tekemän toimenpidealoitteen, joka kuuluu seuraavasti:

 

"Kaupunginhallitus ja asianomaiset lautakunnat ryhtyvät naantalilaisen nuorison keskuudessa toimenpiteisiin demokratiavalistuksen tehostamiseksi nuorisovaltuuston ja koulujen välityksellä. Vuotta 2019 voidaan haluttaessa viettää myös kunnallisdemokratian 100-vuotisjuhlavuotena."

Koulutuslautakunta 18.12.2018 § 96

 

Sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki

 

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

 

Koulutuslautakunta merkitsee kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi ja velvoittaa kouluja ryhtymään päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin demokratiavalistuksen tehostamiseksi nuorison keskuudessa.

 

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa