Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koulutuslautakunta
Pöytäkirja 18.12.2018/Pykälä 95

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koulutuslautakunta

§ 95

18.12.2018

 

Koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma

 

453/02.02.00/2018

 

Koulutuslautakunta 18.12.2018 § 95

 

Talouspäällikkö Timo Saario

 

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2019 talousarvion, on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

 

Vahvistaessaan omia yksityiskohtaisia talousarvioitaan toimielimet eivät saa muuttaa talousarvion rakennetta eivätkä talousarviotilien sisältöä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava seuraavia ohjeita mainitussa järjestyksessä:

 

1

kaupunginvaltuuston päättämä velvoittava perustelu mukaan lukien sitovat tavoitteet

2

kaupunginhallituksen ohje

3

muut kirjalliset perustelut, ml. toimielimen oma ehdotus talousarvioksi.

 

Liitteenä on ehdotus vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmaksi.

 

LIITE A2, KOULLTK 18.12.2018

 

Vapaan sivistystyön vuoden 2019 talousarvioon tehtiin käsittelyn aikana seuraava muutos:

 

-

Naantalin opiston suunnitteluopettajan vakanssi perustetaan 1.8.2020.

 

Koulutuslautakunnan vuoden 2019 talousarvioon sisältyy seuraavat investointihankkeet:

 

-

oppimisympäristöjen uudistaminen

200 000 €

-

varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan it-hankinnat

300 000 €

-

Karvetin koulun peruskorjauksen irtaimisto

80 000 €

 

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2019 sisältää:

 

-

kaksi varhaiskasvatuksen opettajan vakanssia 1.8.2019

-

kaksi aluepäiväkodinjohtajan vakanssia 1.8.2019

-

kolmen päväkodinjohtajan vakanssin lakkauttaminen 1.8.2019

-

aineenopetuksen päätoimisen tuntiopettajan vakanssi 1.8.2019

-

erityisluokanopettajan vakanssi 1.8.2019

 

Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on määrätty liitteessä.

 

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

 

Koulutuslautakunta päättää vahvistaa vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmansa ehdotuksen mukaisena.

 

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa