Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koulutuslautakunta
Pöytäkirja 18.12.2018/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koulutuslautakunta

§ 93

18.12.2018

 

Varhaiskasvatuksen nimikkeiden päivittäminen

 

297/01.01.00/2018

 

Koulutuslautakunta 18.12.2018 § 93

 

Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala

 

Uusi laki varhaiskasvatuksesta (540/2018) astui voimaan 1.9.2018 kumoten entisen varhaiskasvatuslain sekä päivähoitoasetuksen. Uusi laki sisältää uudet varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat kelpoisuusvaatimukset (6 luku, § 25 - 33) sekä muuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeet. Uusia tehtävänimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Uusi varhaiskasvatuslaki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttää tehtävänimikkeitä.

 

Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Viimeistään vuonna 2030 päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Kaikki lain voimaan tullessa kasvatus- ja hoitohenkilöstön kelpoisuuden omaavat työntekijät ovat kelpoisia työskentelemään kyseisissä tehtävissä myös uuden lain mukaan.

 

Esitys nyt toteutettavista tarvittavista muutoksista varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeisiin on seuraava:

 

  • Päivähoidon esimies nimikkeellä työskentelevän viranhaltijan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen esimieheksi.

  • Lastentarhanopettaja (varhaiskasvatuslaki § 26) nimikkeellä työskentelevien lastentarhanopettajien nimike muutetaan varhaiskasvatuksen opettajaksi.

  • Erityislastentarhanopettaja (varhaiskasvatuslaki § 30) nimikkeellä työskentelevien työntekijöiden nimikkeet muutetaan siten, että ryhmässä toimivan erityislastentarhanopettajan nimikkeeksi tulee varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) ja kiertävän erityislastentarhanopettajan nimikkeeksi konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja (kveo).

  • Lastenhoitaja (varhaiskasvatuslaki § 28) sekä erityispäivähoitaja nimikkeellä työskentelevien työntekijöiden nimike muutetaan kaikilla varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi.

  • Varhaiskasvatuksen sosionomi (varhaiskasvatuslaki § 27) on nimike, jota tullaan jatkossa käyttämään varhaiskasvatuksen rekrytoinneissa harkinnan mukaan. Johtuen varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännöksistä nykyiset työntekijät, jotka toimivat lastentarhanopettajina ja ovat tehtävään kelpoisia, ovat kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajiksi (varhaiskasvatuslaki § 26).

 

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

 

Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatuksessa toimivan henkilöstön nimikkeet muutetaan 1.1.2019 alkaen uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisiksi seuraavasti:

 

 

nykyinen nimike

uusi nimike

 

 

 

-

päivähoidon esimies

varhaiskasvatuksen esimies

-

lastentarhanopettaja

varhaiskasvatuksen opettaja

-

erityislastentarhanopettaja

varhaiskasvatuksen erityisopettaja

-

kiertävä varhaiskasva- tuksen erityisopettaja

konsultoiva varhaiskasva-

tuksen erityisopettaja

-

lastenhoitaja

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

-

erityispäivähoitaja

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

 

Nimikemuutokset eivät vaikuta palkkaukseen.

 

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa