Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.12.2018/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 111

24.10.2018

Tekninen lautakunta

§ 143

19.12.2018

 

Tullikadun (väli Luostarinkatu - Kaivokatu) katusuunnitelmaehdotuksen vahvistaminen

 

668/10.05.01/2018

 

Tekninen lautakunta 24.10.2018 § 111

 

Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 16.10.2018:

 

Tullikatu on suunniteltu välillä Luostarinkatu - Kaivokatu kävelypainotteisena, kauttaaltaan kivettynä pihakatuna samoin kuin Keskustakorttelien katusuunnitelmassa Tullikatu välillä Tuulensuunkatu - Luostarinkatu (vahvistettu 21.12.2016 Tekninen lautakunta § 102). Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku ja ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi. Tullikatu on koko pituudeltaan suunniteltu niin, että talvisin käytössä olevat pysäköintipaikat voidaan matkailusesonkina ottaa esim. terassikäyttöön ja mahdollisesti tapahtumien tms. aikana sulkea kokonaan henkilöautoilta ja käyttää katualuetta aukiomaisena tilana.

 

Tullikadulla ajoradan leveys on 6,5 m. Molemmin puolin on suunniteltu kadun suuntaista pysäköintiä, jonka leveys on 2 m. Pysäköintiruutujen taakse jää molemmin puolin min. 2,5 m levyiset jalkakäytävät. Tullikadulla käytetään harmaata betonikiveystä noppakivisillä vaakaraidoituksilla, jalkakäytävillä betonilaattaa. Harmaata noppakiveystä käytetään myös varustekaistoilla sekä rajamaan parkkiruutuja. Reunakivenä käytetään hidaskatujen tapaan 2 cm korkeata graniittista reunakiveä. Tullikadulle on suunniteltu puurivistö molemmin puolin katua.

 

Torin kohdalla kiveystä jatketaan nykyisen torin mukaisesti Puistotielle asti Tullikadun yli. Näin edelleen parannetaan jalankulkijoiden asemaa alueella. Suojateitä ei koko Tullikadulle ole suunniteltu, vaan kadun voi ylittää mistä kohtaa tahansa. Myös valaisimet ovat torin kohdalla samaa mallia kuin nykyisen torin valaisimet.

 

Tullikadun ja Kaivokadun liittymään on suunniteltu pieni kiertoliittymä (halkaisija 5 m + yliajokiveys, leveys 4 m). Kiertoliittymän keskelle on suunniteltu alueella aikaisemmin sijainneen Prikikota-nimisen kaivon innoittamana pieni rakennus. Keskisaarekkeen tarkempi kuvaus ja selostus käy ilmi liitteestä.

 

Alueen kuivatus hoidetaan alueelle rakennettavalla hulevesiverkostolla ja katuvalaistus uusitaan. Tullikadun kustannusarvio välillä Luostarinkatu - Kaivokatu keskisaarekkeineen on 1 222 000 euroa.

 

Liitteenä Tullikatu (väli Luostarinkatu - Kaivokatu) asemapiirustus, Tullikatu pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus, Kaivokatu ja Uolevi Raaden katu pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus sekä kiertoliittymän (Tullikatu-Kaivokatu) keskisaareke suunnitelma ja kiertoliittymän (Tullikatu-Kaivokatu) keskisaareke selostus.

 

LIITEET A7-A11, TEKLA 24.10.2018

 

Suunnittelualuetta rajaaviin aikaisempiin katusuunnitelmiin voi tutustua näistä linkeistä:

 

Keskustakorttelien kadut: http://www.naantali.fi/liikenne/liikennesuunnittelu/fi_FI/Keskustakorttelien_katusuunnitelma/

Kaivokatu ja Uolevi Raaden katu: http://www.naantali.fi/liikenne/liikennesuunnittelu/fi_FI/kaivokatu/

Puistotie:

http://www.naantali.fi/liikenne/liikennesuunnittelu/fi_FI/Puistotie/

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta hyväksyy Tullikadun (väli Luostarinkatu - Kaivokatu) katusuunnitelmaehdotuksen ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 19.12.2018 § 143

 

Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 11.12.2018:

 

Tullikadun katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 12. - 26.11.2018 kaupungintalolla sekä kaupungin nettisivuilla. Yleisötilaisuus pidettiin 15.11.2018 kaupungintalolla. Nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä Rannikkoseudussa.

 

Em. katusuunnitelmaehdotukseen on jätetty yksi muistutus. Muistutuksen jätti Kiinteistö Oy Naantalin Keskusaukio. Muistutuksessa kehotettiin suunnittelussa huomioimaan, ettei Kaivokatu 22 kohdalla olevalle pysäköintialueelle ajo hankaloidu ja ettei pysäköintipaikkoja alueella vähennetä. Muistutus kokonaisuudessaan liitteenä.

 

LIITE A5, TEKLA 19.12.2018

 

Vastine:

Katusuunnitelmassa ajo Tullikadulta ko. pysäköintialueelle tapahtuu samasta kohtaa kuin aiemmin, mutta laatoitetun jalkakäytävän yli nykyisen asfaltoidun väylän sijasta. Ajoväylän kohdalta reunatuki on madallettu. Suunnitelman päähuomiona on ollut kevyt liikenne. Tässä kohdassa jalkakäytävää on levennetty Kaivokadun suuntaan. Kaivokadun pyörätie tarvitsee myös aikaisempaa enemmän tilaa, mistä syystä pysäköintialueelta on jouduttu vähentämään kaksi pysäköintipaikkaa. Koko keskustan alueella pyritään kuitenkin lisäämään pysäköintipaikkoja niin, että paikkojen lukumäärä keskustassa säilyisi uudistusten jälkeen nykyisellään. Tällä hetkellä suunnitelmissa on mm. pysäköintipaikkojen lisääminen Tuulensuunkadulla terveyskeskuksen kohdalla.

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta vahvistaa Tullikadun katusuunnitelmaehdotuksen.

 

Samalla tekninen lautakunta päättää, että tämä päätös saadaan panna täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.

 

 

KOKOUSKÄSITTELY

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Tuuna poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi yhteisöjäävinä. Jääviyden peruste: Kiinteistö Oy Naantalin keskusaukion isännöitsijä.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa