Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.12.2018/Pykälä 146

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginvaltuusto

§ 98

16.10.2017

Kaupunginhallitus

§ 384

23.10.2017

Tekninen lautakunta

§ 146

19.12.2018

 

Valtuutettu Saara Seppälän ym. valtuustoaloite luontopolkujen kehittämisestä

 

886/00.07.01/2017

 

Kaupunginvaltuusto 16.10.2017 § 98

 

Valtuutettu Saara Seppälä luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 23 valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

 

"Luontopolkujen kehittäminen Saaristo-Naantalin alueella kuntalaisten vapaa-ajan virkistyskäyttöön ja matkailun kehittämiseksi.

 

Naantalissa on muutamia nimettyjä luonto-ulkoilureittejä.

 

Luolalanjärvi

  • Luistelureitti/latu, parkkipaikat, Laidunpolun lintutorni ja Järveläntien lintutorni.

 

Luonnonmaa, Haijainen

  • 1,6 km valaistu kuntorata. Talvisin vain hiihtäminen on sallittua. Reitin varrella on laavu n. 800 metrin päässä kuntokeskuksesta.

 

Kuparivuori

  • Urheilukentän rata 400 m, valaistu. Pururata 1 300 m, valaistu.

 

Merimasku

  • Kuntorata/-latu, valaistu.

 

Rymättylä

  • Valaistu pururata sijaitsee koulun vieressä. Pururadan kokonaispituus on noin 1,6 km.

 

Suovuori

  • 4 km:n valaistu kuntorata. Talvisin vain hiihtäminen sallittu, tykkilumetusjärjestelmä.

 

Kanta-Naantalin ja saariston luonto ovat täydellisiä luontoelämyksiä pullollaan asukkaille ja matkailijoille. Puistot ja lyhyet luontoreitit ovat meillä hyvin ylläpidettyjä ja viihtyisiä. Matkailullisesti ja virkistyskäyttöön vapaa-aikaan, harrastamiseen on Naantalissa mahdollisuus tehdä 5 - 10 km pitkiä tai pitempiäkin merkittyjä luonto/retkeilyreittejä. Luontoreitit voidaan suunnitella patikoijien sekä pyöräilijöiden käyttöön. Luonnossa liikkuminen ja aidot kokemukset on nouseva trendi harrastuksissa, vapaa-ajan vietossa ja matkailussa Suomessa ja ulkomailla.

 

Luontomatkailun kehittämisen lisäämiseksi olisi luonteva ja melko edullinen tapa panostaa selkeiden pitkien luontoreittien merkitsemiseen, virallistamiseen ja osittain rakentamiseenkin. Varsinais-Suomessa on hyviä luontoreitistöjä, mutta saaristossa ei ole vielä kunnollisia pitkiä luontopolkureittejä. Ulkomaisen kysynnän lisäksi reitistöjen markkinointi toisi vierailijoita Naantaliin koko Varsinais-Suomesta. Luontomatkailun vahvistaminen toisi synergiaetua tapahtumiin ja muihin matkailualalla oleviin palveluihin ja yrityksiin.

 

Naantalissa ollaan suunnittelemassa matkailun Masterplania elinkeinoasiamiehen, kaupungin, yritysten ja yhteistyökumppanien yhteistyöllä. Myös luottamushenkilöt osallistetaan.

 

Ehdotan, että Naantalin Matkailu ja elinkeinoasiamies, esimerkiksi Masterplanin yhteydessä, tutkisivat pitkien luontoreittien rakentamismahdollisuudet yhteistyössä kaavoitus-ja ympäristöviranomaisten sekä saaristolautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan kanssa Saaristo-Naantalin alueelle. Esimerkkeinä Kaasavuoren kallioalueelle Merimaskuun sekä Karhuvuoren näköalatornln maisemiin Aaslan saarelle. Jo olemassa olevista luonto-kulttuurikohteista on hyvä kehittää laajempi reitistö. Luontopolkujen reitittämisen tutkimiseen tarvitaan yhteistyötä ja asiantuntemusta myös maanomistajien kanssa.

 

Yhteistyökumppaneina voisivat reitistöjen rakentamisessa ja suunnittelussa olla esimerkiksi matkailualan oppilaitokset, yritykset ja Naantalin yhdistykset ja esim. metsähallituksen luontopalvelut ja VisitFinland-organisaatio, jossa luontomatkailu on tärkeässä roolissa.

 

Luontopolun virallistamiseen ja reitistöjen selvittämisen lisäksi on varattava reitille parkkipaikka ja polkumerkinnät. Luontopolun markkinointi on sekä valtakunnallista, paikallista ja kansainvälistä. Käyttäjinä ovat Naantalin asukkaat, koulut, ryhmät, työporukat, turistit ja suomalaiset matkailijat ja Varsinais-Suomen alueen päiväretkeilijät."

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 384

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen teknisten palvelujen, sivistyspalvelujen sekä elinkeinoasiamiehen valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 19.12.2018 § 146

 

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 10.12.2018:

 

Yhdyskuntatekniikka laati vuoden 2017 aikana inventoinnin ulkoilu- ja retkeilyreiteistä. Naantalin alueen keskeiset ulkoilu- ja retkeilyreitit ovat Aurinkopolku ja Luolanjärven luontopolku. Inventointi käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa 20.12.2017.

 

 

Aurinkopolku on noin 13 kilometriä pitkä reitti Suovuoren ja Luonnonmaan Villan tilan väillä. Aurinkopolku on toteutettu pääosin vuosina 1998-2000. Reitti on kuitenkin rapistunut ja osin vaikeasti löydettävissä, koska reittiä ei ole aktiivisesti ylläpidetty. Reitti kulkee pääosin pitkin polkuja ja kevyen liikenteen väyliä sekä pienellä osin ajoradalla.

 

Tavoitteena on muodostaa Aurinkopolusta yhtenäinen monia käyttäjäryhmiä palveleva reitti huomioiden reitille luontevasti sijoittuvat teemat, kuten mm. luonto, liikunta, historia ja kulttuuri. Reitin kunnostaminen aloitetaan vuonna 2018 viitoituksen parantamisella keskittyen osuudelle Haijainen - Villan tila.

 

Luolanjärven luontopolku kunnostetaan Naantalin kaupungin ja TSE, Turun Seudun Energian, yhteishankkeena vuosien 2018-2019 aikana. Tavoitteena on säilyttää järven kiertomahdollisuus rakentamalla järven kapeimmalle kohdalle ponttonisilta ja samalla ohjata ulkoilijat kauemmaksi teollisuuden käytössä olevilta alueilta.

 

Saariston osalta keskeinen parannustoimenpide ulkoilu- ja retkeilyreitistössä on pienen rengastien kehittäminen. Nykyisessä valtion ja Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa vuosille 2016-2019 on todettu seuraavaa: " Alueen kunnat ja valtio laativat yhteistyössä pienen rengastien kevyen liikenteen kehittämissuunnitelman". Tämän hetkisen tiedon mukaan kehittämissuunnitelma laaditaan vuonna 2019.

 

Tekninen lautakunta käsitteli rantaraitin kehittämissuunnitelmaa 28.11.2018. Suunnitelmassa on esitetty useitta kehittämiskohteita sekä rantaraitin jatkamista etelän suuntaan kuparivuoren kallion vesirajaan rakennettavalla laiturisillakkeella sekä pohjoiseen yli Vaarjoen Maskun kunnan alueelle.

 

Vuoden 2019 talousarviossa on Liikuntapaikkojen tavoitteeksi asetettu Manner-Naantalin ja Luonnonmaan maastopyöräilyn- ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma laatiminen. Investointiosassa on vuodelle 2019 varattu 250 000 sekä suunnitelmakaudelle 20202-2022 200 000 euron määräraha Kalevanlahden rantojen ja rantaraitin ympäristön parantamiseen.

 

Aloitteessa esiin nostettuja ulkoilu- ja retkeilyreittejä sekä kuntoratoja kehitetään jatkuvasti erillisillä investointimäärärahoilla sekä osana liikuntapaikkojen jatkuvaa toimintaa. Kehittäminen mahdollistaa reittien hyödyntämisen nykyistä paremmin aloitteessa visioidulla tavoilla. Viitoituksen parantaminen ja reiteistä tiedottaminen helpottavat reittien löytämistä niin kuntalaisten kuin satunnaisten matkailijoiden kannalta

 

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen Saara Seppälän ym. valtuustoaloitteeseen.

 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa