Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 420

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 420

17.12.2018

 

Luvan antaminen laboratoriohoitajan toimen täyttämiseen

 

775/01.02.00/2018

 

Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 420

 

Johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen ja ylilääkäri Kristian Kallio:

 

Terveyspalveluiden tukipalveluissa, laboratoriossa tulee laboratoriohoitajan vakanssi (1521105) avoimeksi 1.1.2019 työntekijän irtisanouduttua toimestaan.

 

Laboratoriossa työskentelee kuusi laboratoriohoitajaa. Laboratoriossa otetaan ja analysoidaan terveyskeskuksen lääkäreiden tekemiä laboratoriotutkimuksia sekä otetaan mm. TYKS:n lääkäreiden määräämiä näytteitä. Käyntejä laboratoriossa on vuositasolla noin 35 000.

 

Laboratoriotutkimuksia tehdään lääkärin määräämänä taudin varmistamiseksi, poissulkemisessa, osana hoitoa, hoidon seurannassa ja seulonnassa. Nopeasti saatavat ja laadukkaat tutkimukset täydentävät hoitoketjua.

 

Tehtävän hoitamisen vaihtoehtojen tarkastelu

 

Palvelu hankitaan ulkopuoliselta palvelun tuottajalta

 

Laboratoriopalvelut tuotetaan pääosin omina palveluina. Vakanssin tehtävä edellyttää yhteistyötä koko laboratoriohenkilöstöltä ja työtä tehdään laboratorion tiloissa. Palvelujen ostoa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta ei voida pitää perusteltuna vaihtoehtona.

 

Toimi täytetään sisäisin järjestelyin

 

Sisäisin järjestelyin toimea ei ole mahdollista täyttää, koska tehtävä edellyttää laboratoriohoitajan/bioanalyytikon koulutusta sekä osaamista näytteenotosta sekä analysoinnista.

 

Toimen täyttämättä jättäminen

 

Vakanssin täyttämättä jättäminen vaikuttaisi suoraan tehtäviin laboratorionäytteiden määrään ja hoidon sujuvuuteen sekä heikentäisi asiakkaiden tarvitsemien palveluiden saatavuutta. Nykyisillä analyysi- ja käyntimäärillä hyvä ja toimiva palvelu edellyttää vakanssin täyttämistä, eikä toimea voi jättää täyttämättä.

 

Viran auki julistaminen

 

Laboratoriohoitajan vakinainen hoitaminen varmistaa näytteenoton ja näytteiden analysoinnin omassa terveyskeskuksessa sekä mahdollistaa toiminnan kehittämisen pitkäjänteisesti.

 

Esitämme kaupunginhallitukselle, että terveyspalveluiden tukipalveluissa olevan laboratoriohoitajan toimi voidaan täyttää 1.2.2019 lukien.

 

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen:

 

Puollan ylilääkärin ja johtavan hoitajan esitystä laboratoriohoitajan toimen täyttämiseksi. Tehtävää ei voida siirtää kokonaisresurssia vähentämättä kenellekään, joten on perusteltua, että kaupunginhallitus myöntää luvan avoimeksi tulleen laboratoriohoitajan toimen täyttämiseksi.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus antaa terveyspalveluille luvan laboratoriohoitajan toimen (vakanssi nro 1521105) täyttämiseen.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa