Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 434

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 134

28.11.2018

Kaupunginhallitus

§ 434

17.12.2018

 

Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite turvallisuuden lisäämiseksi Naantalin keskusta-alueella ja Vanhassakaupungissa

 

521/00.07.01/2017

 

Kaupunginvaltuusto 22.05.2017 § 65

 

Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 13 valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

 

"Naantali pärjää melkein kaikissa mahdollisissa kuntavertailuissa, paitsi rikollisuudessa, johon matkailun suosiolla ja vapaa-ajanasuntojen suurella määrällä on vaikutusta. Huolestuttavinta koko Lounais-Suomen alueella on väkivalta- ja seksuaalirikollisuuden lisääntyminen, joka vaikuttaa kuntalaisten turvallisuudentunteeseen.

 

Poliisin tulostietojärjestelmän mukaan omaisuusrikokset ovat kuitenkin laskussa erityisesti vapaa-ajanasutuksessa, jossa lukitusten ja turvajärjestelmien kehittymisen lisäksi on poliisin omalla toiminnalla saatu rikollisliigoja kiinni. Keskusta-alueella turvallisuuden valvonta rajoittuu poliisin paikallisyksikköön, joka asettaa omaisuusrikosten selvittämiseen lisähaastetta. Esimerkiksi Vanhassakaupungissa tapahtunutta omaisuusrikosta on hyvin haasteellista selvittää, koska alueella tai edes keskeisimmillä kulkuväylillä ei ole valvontakameroita, joista voisi jälkikäteen katsoa esimerkiksi autojen rekisterinumeroita, selvittää kulkureittejä ja henkilöiden liikkumista.

 

Isojoen kunta on yhteistyössä poliisin kanssa hankkinut keväällä valvontakameran kunnan keskustaan, josta on yhteys valvontakeskukseen Seinäjoelle. Naantalin tapauksessa ennaltaehkäisyyn ja rikosten selvittämiseen riittäisi esimerkiksi neljästä kuuteen keskeisille alueille asennettua tallentavaa valvontakameraa. Online-valvonta ei sen käytännön toteutuksen vuoksi olisi perusteltua, mutta Naantalin kiinteistöjen yhteyteen ja katu-alueiden valvontaan kohdistetut tallentavat valvontakamerat parantaisivat asukkaiden turvallisuutta.

 

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Naantali konsultoi poliisin suojausneuvojaa tallentavien valvontakameroiden sijoittamisesta ja toteutuksesta sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisuuden lisäämiseksi keskusta-alueella ja Vanhassakaupungissa."

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

 

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 239

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen ympäristövirastolle sekä kaupunginlakimiehelle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tekninen lautakunta 28.11.2018 § 134

 

Kaupunginlakimies Turo Järvinen ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 16.11.2018:

 

Tekniset palvelut on konsultoinut Lounais-Suomen poliisilaitoksen komisario Joonas Tikkaa kameravalvonnan mahdollisuudesta sekä tarvearviosta Naantalin vanhakaupungin ja keskustan alueella. Poliisin tehtäviin ei enää nykyään kuulu tarjota suojausneuvontaa, mutta kameravalvontaa koskevat edellytykset ja vaatimukset löytyvät Finanssiala ry:n laatimasta Kameravalvontaoppaasta, joka on oheismateriaalina.

 

OHEISMATERIAALI: Kameravalvontaopas

 

Oppaan mukaan keskeisiä huomioon otettavia seikkoja kameravalvontaan ryhdyttäessä ovat kameravalvonnan;

  • laajuus,

  • sijoittelu,

  • laatu,

  • missä valvontaa toteutetaan; reaaliaikaisesti vai tallenteilta,

  • tallenteiden säilyttäminen, tarkastelu ja hävittäminen sekä

  • henkilörekisterin kertyminen.

 

Myös tietosuojavaltuutettu on ohjeistanut yleisesti kameravalvontaa koskevissa asioissa;

 

Henkilötietolaki ei anna ohjetta missä tilanteissa kameravalvontaa saa tai ei saa suorittaa, joten kameran sijoittamisen laillisuus tulee arvioida tapauskohtaisesti. Laillisuuden kannalta olennaista on, mitä käyttötarkoituksia varten ja millä tavalla valvontaa toteutettaisiin, kerrottaisiinko siitä valvonnan kohteille ja miten kuvatallenteita (henkilötietoja) käsiteltäisiin.

 

Kameravalvontaa ei saa harjoittaa ilman, että siihen on olemassa asiallinen syy ja tarve. Turvallisuuden ja omaisuuden suojaaminen, rikosten ennalta ehkäiseminen sekä tapahtuneiden rikosten selvittäminen voivat olla perusteita kameravalvonnalle. Kameravalvontaa voi olla mahdollista suorittaa näitä tarkoituksia varten mm. julkisissa tiloissa ja yleisillä paikoilla.

 

Tallennettu kuva ja ääni ovat henkilötietoja, jos yksityishenkilö on niistä tunnistettavissa. Jos kameranvalvontajärjestelmä tallentaa tunnistettavaa kuvaa tai ääntä, kyse on henkilötietojen automaattisesta käsittelystä, johon sovelletaan lähtökohtaisesti henkilötietolakia (523/1999) yleislakina. Tallentavan kameravalvonnan harjoittaja (esim. yritys tai viranomainen) käsittelee henkilötietoja kamerajärjestelmän avulla ja on henkilötietolain tarkoittama rekisterinpitäjä.

 

Kameravalvonnan harjoittajan eli rekisterinpitäjän tulee toteuttaa valvonta kaikilta osin henkilötietolain mukaisesti.

 

Lounais-Suomen poliisilaitokselta saatujen vuosien 2016 ja 2017 rikostilastotietojen perusteella komisario Joonas Tikka on ilmoittanut kaupungille seuraavia huomioita:

 

Poliisi suorittanut vuonna 2016 Naantalissa 2760 hälytys- ja partiotehtävää sekä vuonna 2017 Naantalissa 2866 hälytys- ja partiotehtävää. Nousua 3,5%.

 

Naantalin kaupungin alueella on vuonna 2016 kirjattu 1722 rikosasiaa ja vuonna 2017 kirjattu 1610 rikosasiaa. Laskua 6,5%.

 

Rikosasioista suuri osa on erilaisia liikennerikoksia. Näiden tulokset riippuvat valvontaan käytetystä resurssista ja tuntimäärästä. (ellei puhalluteta, ei ole rattijuoppoja). Rikoskeskittymistä liikennerikokset (valvontapaikka) ja omaisuusrikokset (kauppaliike) tuottavat tilastokarttaan keskittymiä. Tilastokartat vuosilta 2016 ja 2017 ovat oheismateriaalina.

 

Rikos- tai tehtävämäärissä ei tarkasteluaikana ole todettu merkittäviä muutoksia. Kausitarkastelussa kesäaika on talvea huomattavasti kiireisempää.

 

Yleisen ja yksityisen paikan eroja tarkasteltaessa voidaan tutkia esimerkiksi väkivaltarikoksia ja seksuaalirikoksia. Koko Lounais-Suomen alueella väkivalta- ja seksuaalirikosten määrä (n. 4500/v) jakautuu siten että vuositasolla henkirikoksista 66% tapahtuu yksityisellä paikalla, pahoinpitelyrikoksista 53% tapahtuu yksityisellä paikalla, ja seksuaalirikoksista 79% tapahtuu yksityisellä paikalla. Näiden rikostyyppien osalta Naantalin kokonaisrikosmäärät eivät välttämättä anna luotettavaa kuvaa.

 

Alustavan arvion mukaan kameravalvonnasta, toteutettuna 10 ohjattavalla kameralla keskustan alueelle, muodostuisi palvelunostoperiaatteella noin 1 500-2 000 euron kuukausikustannus.

 

OHEISMATERIAALI: Tilastokartat Naantalin keskustasta 2016 ja 2017

 

Rikostilastojen ja yleisen turvallisuuden valossa vanhakaupungin tai Naantalin keskustan kameravalvonta eivät ole tarkoituksenmukaisia. Yksityisen omaisuuden suojaaminen niin vanhassakaupungissa kuin keskustassa on tarvittaessa toteutettavissa omistajan hankkimin hälytys- ja turvaamisratkaisuin.

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloitteeseen.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 434

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus

 

  • merkitsee teknisen lautakunnan ja kaupunginlakimiehen valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. aloitteeseen antaman selvityksen tiedokseen ja saattaa sen valtuuston tietoon

  • ehdottaa valtuustolle, että valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa