Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 419

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginhallitus

§ 419

17.12.2018

 

Viranhaltijoiden päätösmenettelyä koskevat ohjeet

 

774/00.01.01.01/2018

 

Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 419

 

Hallintojohtaja Riitta Luotio:

 

Kaupunginhallitus on 4.6.2018 §:n 231 kohdalla käsitellyt pöytäkirjojen ja päätöspöytäkirjojen julkaisemista yleisessä tietoverkossa. Lisäksi kaupunginhallitus on 17.9.2018 §:n 309 kohdalla päättänyt viranhaltijapäätösten ilmoituskäytännöstä kaupunginhallitukselle.

 

Viranhaltijoiden päätösmenettelyä koskevat ohjeet on vahvistettu kaupunginhallituksessa viimeksi 10.3.2008 §:n 117 kohdalla. Ohje on monilta osin vanhentunut toimintaympäristön, toimintatapojen ja lainsäädännön muuttuessa.

 

Oheismateriaali:

  • Viranhaltijoiden päätösmenettelyä koskevat ohjeet 1.4.2008 alkaen

 

Viranhaltijoiden päätösmenettelyä koskevasta ohjeesta on laadittu päivitetty versio. Muutokset nykyiseen ohjeeseen ilmenevät oheismateriaalista "Viranhaltijoiden päätösmenettely - muutokset". Poistetut osiot ilmenevät yliviivauksina ja lisäykset on merkitty puneella.

 

Oheismateriaali:

  • Viranhaltijoiden päätösmenettely - muutokset

 

Päivitettyä ohjeluonnosta on käsitelty 28.11.2018 hallintojohtajan johdolla palaverissa, johon osallistuivat lisäksi kaupunginlakimies Turo Järvinen, controller Riikka Söderlund sekä vs. henkilöstöpäällikkö Eila Hulkkonen.

 

Luonnos 1.1.2019 lukien noudatettavaksi ohjeeksi viranhaltijoiden päätösmenettelystä oheistetaan.

 

LIITE A1, KH 17.12.2018

 

Oleellisimmat muutokset aikaisempaan ohjeistukseen liittyvät lainsäädännön, hallintosäännön ja viranhaltijoiden ja työntekijöiden nimikkeiden muutoksiin. Uusien ja päivitettyjen tietojärjestelmien käyttöönotto ja tietotekninen kehitys on monilta osin muuttanut ja virtaviivaistanut aikaisempia toimintatapoja. Esimerkiksi henkilöstöhallinnon osalta esimiehet tallentavat tarvittavat tiedot suoraan henkilöstöhallinnon järjestelmään aikaisempien lomakepäätösten laatimisen sijasta.

 

Naantalin kaupungin hallintosäännön 46 §:n mukaan kaupunginjohtajalla on oikeus päättää hankintaohjeista sekä laskutus- ja perintäohjeista. Kaupunginjohtajan päätösvaltaan esitetään lisättäväksi myös muiden kaupungin sisäisten ohjeiden vahvistaminen.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus hyväksyy viranhaltijoiden päätösmenettelyä koskevan ohjeen 1.1.2019 lukien liitteen mukaisena.

 

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että hallintosäännön tarkastamisen yhteydessä kaupunginjohtajan päätösvaltaan lisätään hankintaohjeiden sekä laskutus- ja perintäohjeiden lisäksi oikeus vahvistaa myös muita kaupungin sisäisiä ohjeita.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa