Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2018/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 65

13.12.2018

 

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 2019

 

1104/05.01.07/2017

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2018 § 65

 

Talouspäällikkö Airi Laurila

 

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2019 lukien. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin on 1,417.

 

  • Oheismateriaali: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2019

 

Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 399,91 €/kk ja raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava vähimmäispalkkio 799,81 €/kk. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,87 prosentin korotusta vuoteen 2018 verrattuna.

 

Hoitopalkkioiden korotus tehdään 1.1.2019 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.

 

Naantalin omaishoidon tuen myöntämisen perusteiden mukaan saajien palkkio määräytyy yhtenäisen käytännön mukaisesti hoidettavan hoitoisuusluokan ja hoidon sitovuuden perusteella. Palkkiot ovat vuonna 2018 olleet erityistukiluokassa: 1 341,88 €, tukiluokassa I: 848,08 € ja tukiluokassa II: 450,88 €.

 

Tammi-lokakuussa omaishoidon tukea on myönnetty vamman ja/tai sairauden perusteella yhteensä 68 hoidettavasta (erityistukiluokka: 0, tukiluokka I: 7, tukiluokka II: 61). Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukea on maksettu yhteensä 124 hoidettavasta (erityistukiluokka: 0, tukiluokka I: 46, tukiluokka II: 78).

 

Yritysvaikutusten arviointi:

Päätöksellä ei ole erityisiä yritysvaikutuksia

 

PERUSTURVAJOHTAJA:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee omaishoidon tuen muutokset tiedokseen ja päättää, että omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat 1.1.2019 alkaen seuraavat:

 

erityistukiluokka: 1366,97 €

tukiluokka I: 863,94 €

tukiluokka II: 459,31 €

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

 

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa