Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2018/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Pöytäkirjaote

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 62

13.12.2018

 

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

 

763/05.01.03/2018

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2018 § 62

 

Aikuissosiaalityön päällikkö Nina Peltola

 

Naantalissa sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahojen puitteissa myönnettävä kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu tällä hetkellä vain yli 65-vuotiaille pienituloisille henkilöille (Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.6.2015 § 34).

 

  • Esityslistan oheismateriaalina pöytäkirjaote sote-ltk 11.6.2015 § 34

 

Päätös rajaa näin ollen kuljetuspalvelun ulkopuolelle henkilöitä, joilla olisi siihen lain mukaan oikeus. Lisäksi päätös aiheuttaa paineita myöntää kuljetuspalvelua erityislakien mukaan tilanteissa, joissa sosiaalihuoltolakia ei pystytä soveltamaan.

 

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaan. Sosiaalihuoltolaki on ensisijainen suhteessa erityislakeihin. Lisäksi sosiaalihuoltolaissa liikkumista tukevat palvelut ovat omana palvelunaan, kun ne aiemmin ovat olleet säädöksissä kotipalvelun tukipalveluina. Liikkumista tukevia palveluja tulee järjestää sosiaalihuoltolain mukaan henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

 

Aikuissosiaalityössä on myönnetty 1.1. - 31.10.2018 välisenä aikana sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua 19 henkilölle, vammaispalvelulain mukaista 379 henkilölle ja kehitysvammalain mukaista 60 henkilölle.

 

Kustannukset ovat sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun osalta

8 968,65 euroa, vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun osalta

475 697,03 euroa ja kehitysvammalain mukaisen kuljetuspalvelun osalta 131 183,95 euroa. Vertailun vuoksi samana aikana hoito- ja vanhuspalveluissa kuljetuspalvelua on myönnetty sosiaalihuoltolain mukaan 203 henkilölle ja kustannukset ovat olleet noin 76 900 euroa.

 

Olisi perusteltua, että 1.1.2019 alkaen sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös alle 65-vuotiaille henkilöille, jotka muutoin täyttävät kuljetuspalvelun myöntämiselle asetetut ehdot. Lisäksi tulorajojen tulee olla jatkossa viitteellisiä, ei sitovia.

 

Aikuissosiaalityön päällikkö Nina Peltola esitteli asiaa kokouksessa.

 

PERUSTURVAJOHTAJA:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että 1.1.2019 alkaen sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös alle 65-vuotiaille henkilöille, jotka muutoin täyttävät kuljetuspalvelun myöntämiselle asetetut ehdot. Lisäksi tulorajat ovat viitteellisiä, eivät sitovia.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

 

Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta päätti lisäksi, että päivitetään kuljetuspalvelukriteerit ja tuodaan tammikuun lautakuntaan tiedoksi.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa