Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 74

17.12.2018

 

Konsernijaoston vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma

 

453/02.02.00/2018

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.12.2018 § 74

 

Kaupunginlakimies Turo Järvinen 3.12.2018

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelman kokouksessaan 12.11.2018.

 

Kaupunginvaltuusto on talousarvion käsittelyn yhteydessä hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpanomääräykset. Täytäntöönpanomääräysten kohdassa 11 todetaan käyttösuunnitelmasta seuraavaa:

 

"Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmat.

 

Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

 

Toimielimen on vähintään kerran vuodessa käsiteltävä voimassa olevat maksut ja taksat. Käsittelystä on raportoitava kaupunginhallitukselle vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä."

 

Kaupunginvaltuusto ei ole tehnyt talousarviokäsittelyssään muutoksia konsernijaoston talousarvioehdotukseen.

 

Konsernijaoston käyttösuunnitelma oheistetaan.

 

LIITE A1, KHKON 17.12.2018

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Konsernijaosto päättää hyväksyä liitteen mukaiset vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmat konsernijaoston alaisten tehtäväalueiden osalta.

 

Konsernijaosto päättää, että tulosalueen toimintayksiköiden "Matkailupalvelut, Nlin Matkailu Oy" (151020), "Turun Seudun kehittämiskeskus" (151030) ja "Asuntotontti ja elinkein. markkinointi" (151050) vastuuhenkilöksi nimitetään elinkeinoasiamies Jorma Ranta.

 

Muilta osin konsernijaosto oikeuttaa teknisen johtajan tehtäväalueen vastuuhenkilön kaupunginjohtajan lisäksi hyväksymään tehtäväalueen laskuja ja muita maksuasiakirjoja.

 

Konsernijaosto päättää, että asiantuntijan palkkiomäärärahojen käytöstä kaupunginjohtaja voi päättää enintään 20 000 euron hankkeisiin asti.

 

Lisäksi päätetään, että konsernijaoston edustusmäärärahojen käytöstä päättävät konsernijaoston puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja.

 

KONSERNIJAOSTO:

 

Päätettiin kaupunginjohtajan esityksen mukaan.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa