Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 17.12.2018/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 71

17.12.2018

 

Taattisten tilan kaavamuutosesitys

 

662/10.04.02/2018

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.12.2018 § 71

 

Maanmittausinsinööri Birit Keva

 

Maanomistajat * * * * * * * * * * * * * hakevat Merimaskun yleiskaavamuutoksen käynnistämistä tilalle 529-484-9-166 Taattinen. Kaavamuutoshakemuksessa esitetään tilan A2-korttelialueen toisen rakentamattoman erillispientalon rakennuspaikan siirtämistä viereisen A1-rakennuspaikan ja Merimaskuntien väliselle MU-alueelle. Maanomistajien hakemus sekä sijaintikartat, joissa uusi esitetty rakennuspaikka ja rakennuskiellon alue on osoitettu, ovat liitteinä.

 

LIITE B1, KHKON 17.12.2018

LIITE B2, KHKON 17.12.2018 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

 

A2-korttelialue tarkoittaa erillispientalojen aluetta, jolle voi rakentaa erillispientaloja talousrakennuksineen ja/tai sellaisia työtiloja, jotka eivät aiheuta asumiselle tai ympäristölle haittaa. Numero A-merkinnän jälkeen osoittaa alueelle muodostettavissa olevien rakennuspaikkojen enimmäismäärän. MU tarkoittaa maa-ja metsätalousaluetta, jolla on ympäristöarvoja ja alueelle saa rakentaa vain maaseutuelinkeinoihin liittyviä laitteita.

 

Esityksen tavoitteena ei ole lisätä rakennuspaikkoja tilan 529-484-9-166 rantavyöhykkeellä.

 

Alueella, jolle uusi rakennuspaikka esitetään siirrettäväksi, on teetettävä luontoselvitys. Merimaskun yleiskaavassa on suunnittelualueella inventoitu luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen suojeltava luontotyyppi (katajaketo).

Kaupungilla on periaatepäätös siitä, että jos osayleiskaavaa muutetaan maanomistajan esityksestä eikä kyseessä ole virhe osayleiskaavassa, kaavoituskustannukset peritään maanomistajalta.

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Merimaskun yleiskaavan muutos liitekartassa osoitetulla Taattisen tilan 529-484-9-166 alueella käynnistetään ja että suunnittelualueelta laaditaan luontoselvitys.

 

Kaavoituskatsauksessa 2018-2021 on Merimaskun taajaman osayleiskaavan laatiminen suunniteltu alkavaksi 2020. Taattisten tilaa koskeva kaavamuutos on tarkoitus tehdä Merimaskun taajaman osayleiskaavan laatimisen yhteydessä.

 

Kaavamuutoksen kustannukset Taattisten tilan osalta maksaa maanomistaja.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää asettaa tilan Taattinen 529-484-9-166 liitekartasta ilmenevälle A2-alueelle MRL:n 8 §:n mukaisen rakennuskiellon.

 

KONSERNIJAOSTO:

 

Päätettiin kaupunginjohtajan esityksen mukaan.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa