Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan tiejaosto
Pöytäkirja 11.10.2018/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Teknisen lautakunnan tiejaosto

§ 3

11.10.2018

 

Fältinrannantien toimitus

 

587/10.05.01/2018

 

Teknisen lautakunnan tiejaosto 11.10.2018 § 3

 

Maamittausinsinööri Birit Keva 24.9.2018:

 

1 § Aloitus

 

Toimitus on tullut vireille Fältinrannantie yksityistien tieosakkaiden hakemuksesta 28.08.2018.

 

Fältinrannan yksityistien osakkaat esittävät tiekunnan perustamista Fältinrannantien yksityistien alueelle ja tieyksiköinnin vahvistamista. Osakkaat ovat päättäneet tiekunnan perustamisesta kokouksessaan 3.8.2018.

 

Tien pituus on 0,880 km.

 

Kiinteistötietojärjestelmästä tehdyn selvityksen mukaan haetulle tiealueelle kohdistuu käyttöoikeusyksikkö 000-2012-K19136, joka on rekisteröity 16.5.2012. Tien leveydet ovat tiealueen alkupäässä 10 metriä ja tiealueen loppupäässä kiinteistön 529-499-8-26 kohdalta alkaen 8 metriä tiealueen loppuun saakka.

 

2 § Tiedottaminen

 

Toimituksen aloittamisesta on tiedotettu 24.9.2018 päivätyllä kutsukirjeellä KML 168 §:ssä ja KML 169 §:ssä säädetyillä tavoilla.

 

3 § Asianosaiset

 

Saapuvilla olivat asianosaisina:

Kaj Ahvas, Fältinrannan, tiekunnan valtuuttama edustaja.

 

Asianosaiset uudistivat hakemuksensa.

 

4 § Laillisuus

 

Todettiin, että toimitus on laillisesti koolle kutsuttu ja tielautakunta on päätösvaltainen ja sen jäsenet eivät ole esteellisiä.

 

5 § Tielautakunnan toimivalta

 

Naantalin kaupungin hallintosäännön 38 §:n kohdan mukaan teknisessä lautakunnassa on tiejaosto, joka toimii tielautakuntana ja käsittelee yksityisistä teistä annetun lain 6 a §:ssä tarkoitetut viranomaiselle kuuluvat asiat.

 

Tiekunnan perustaminen ennestään olevaan tiehen päätetään yksityistielain 52§:n mukaan tielautakunnan toimituksessa.

 

6 § Hakemusasiakirjat

 

  1. Hakemus Fältinrannan tiekunnan perustamisesta

  2. Fältinrannan yksityistien osakkaiden kokouspöytäkirja 3.8.2018 liitteineen. (Kokouspöytäkirja ja tieyksikkölaskelma)

  3. Kartta

 

7 § Päätös

 

Tielautakunta päättää perustaa tiekunnan Fältinrannan yksityistien alueelle ja vahvistaa tieyksiköt.

 

8 § Toimitusmaksu

 

Tietoimitusmaksuna veloitetaan tiejaoston luottamushenkilöiden ja sihteerin kokouspalkkiot ja matkakustannukset sekä 1 tuntia valmistelutyötä yhteensä 459,86 euroa.

 

9 § Lopetus

 

Toimitus lopetettiin ja asianosaisille ilmoitettiin muutoksenhakuoikeudesta. Kirjallinen muutoshakemus on toimitettava 30 päivän kuluessa toimituksen lopettamisesta maaoikeutena toimivalle Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle. Valitusosoitus oheistettiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa