Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 12.12.2018/Pykälä 97

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 97

12.12.2018

 

Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu

 

112/00.99.00/2018

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2018 § 97

 

Toimistosihteeri Raija Seppä 5.12.2018:

 

Ilmoitusasiat

 

Energia- ja KierrätysParkki Oy 21.11.2018: Vastaukset 16.11.2018 selvityspyyntöön.

 

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto 30.11.2018: Päätös: Aloite Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n Tuhkamäen kaatopaikan jälkitarkkailua koskevan vakuuden määräämiseksi, Naantali. Käsittely on jätetty kesken hakemuksen peruuttamisen johdosta.

 

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 13.11.2018: ExxonMobil Finland Oy Ab:n hulevesitarkkailu, kertaraportti 8/2018, 23.10.2018.

 

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 15.11.2018: Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voimalaitoksen Härkäsuon läjitysalueen tarkkailututkimus lokakuussa 2018.

 

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 19.11.2018: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n Isosuon jätekeskuksen ja kaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailututkimus lokakuussa 2018.

 

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy: Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kertaraportit 118-131, 1.10.-31.10.2018.

 

Naantalin kaupunki, ympäristönsuojelu 6.11.2018. Muistio: Merimaskun Metsästäjät ry, ympäristöluvan määräaikaistarkastus.

 

Naantalin kaupunki, ympäristönsuojelu 9.11.2018: Muistio: Metsästysseura Rymättylän Metso ry/Luotojen erämiehet ry, ympäristöluvan määräaikaistarkastus.

 

Naantalin kaupunki, ympäristönsuojelu 28.11.2018: Lausunto Kotkanaukon ranta-asemakaavan osittaisesta kumoamisesta. Asiasta ei ole lausuttavaa.

 

Naantalin kaupunki, ympäristönsuojelu 4.12.2018: Vastaus tiedusteluun maa-ainesten oton laillisuudesta kiinteistöllä 529-545-1-65.

 

Ramboll 19.11.2018: Pilaantuneen maaperän puhdistamisen lopetusilmoitus, Tullikatu 17.

 

Turun kaupunki, ympäristönsuojelupäällikkö 15.11.2018: Päätöspöytäkirja: Kansallisen kynnysarvon alittava hankinta päästöjen leviämismallinnuksesta.

 

Vaasan hallinto-oikeus 16.11.2018: Valitus ympäristölupa-asiassa, Turun Seudun Energiatuotanto Oy, Turku. Valitus on hylätty.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 8.10.2018: Turun seudun kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016-2020.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 26.11.2018:Turun seudun merialueen yhteistarkkailusuunnitelman hyväksyminen.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 30.11.2018: Ote jätehuoltorekisteristä, Japusa Oy.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus: Ruoppausilmoitukset 529-412-1-36, 529-561-2-3 ja 529-548-2-17.

 

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

 

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa