Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 25.04.2018/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 27

25.04.2018

 

Asuntomessualueen asemakaava, luonnosvaiheen kuuleminen

 

175/10.03.01/2018

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 25.04.2018 § 27

 

Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 18.4.2018:

 

Tekninen lautakunta on 7.3.2018 päättänyt varata osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen Asuntomessualueen asemakaavaa koskevasta valmisteluaineistosta.

 

Asemakaavan tavoitteena on sijoittaa alueelle asumista ja lähivirkistysalueita sekä venesatama ja rantapuisto. Alueella on tarkoitus järjestää Asuntomessut vuonna 2022.

 

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 27.3.-25.4.2018 Naantalin Teknisten palvelujen maankäyttöosastolla viraston aukioloaikana sekä kaupungin internetsivuilla. Lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokousaikataulun mukaisesti

 

Oheismateriaalina oli kaavaluonnoskartta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty 28.2.2018.

 

Vs. tekninen johtaja Mika Hirvi esitteli kaavaluonnosta ja asuntomessuhanketta lautakunnalle kokouksessa.

 

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta keskustelee kaavaluonnoksesta ja asuntomessuhankkeesta kokouksessa.

 

Lausuntonaan ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

 

Luontoselvitys on otettu huomioon olennaisilta osin. Luontoselvityksessä annetut muut, luonnon monimuotoisuutta ylläpitävät, maankäyttösuositukset olisi hyvä huomioida soveltuvin osin esimerkiksi rakennustapaohjeissa.

 

Kaavassa on esitetty hulevesialueita perustuen tehtyyn kunnallistekniseen yleissuunnitelmaan (Pöyry Finland Oy, 27.9.2017). Alueen hulevesien käsittelyn suunnittelu tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. Kallioinen ja savinen maaperä voi tuoda haasteita tähän. Laajat luonnontilaiseksi jätetyt viheralueet sekä parkki- ja piha-alueiden pinnoituksen minimointi varmentavat hyvää hulevesien hallintaa, millä voi olla suotuisa vaikutus Matalahden veden laatuun ja parhaimmillaan myös lisäävät alueen viihtyisyyttä. Hulevesien osalta kaavaluonnosta voi olla tarpeen tarkistaa vielä jatkosuunnittelussa saatujen tietojen pohjalta.

 

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

KOKOUSKÄSITTELY:

 

Vs. tekninen johtaja oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

 

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

 

Tämä asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa